Skip to content

Tudy utikali Traditional Geocache

This cache has been archived.

Voyager Reviewer: Archivace listingu keše

Protože výzvy k údržbě nebyly naplňeny, byla keš v souladu s pravidly archivována. Upozorňuji, že keš, která byla archivována pro zanedbávanou údržbu, již nelze odarchivovat.

Voyager Reviewer - Reviewer pro ČR, (především kraje Jihomoravský, Zlínský)

More
Hidden : 05/24/2014
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Přijměte pozvání do obce Šakvice, která se poprvé připomíná v r. 1371.
Zavedu vás na místo, kudy prchali dávní obyvatelé Šakvic – habáni, kteří zde s přestávkami žili asi 90 let.

Habáni (nebo také anabaptiské, toufaři či novokřtěnci) byly skupiny křesťanů žijící v komunitách. Hnutí novokřtěnců vzniklo v roce 1525 ve Švýcarsku. Snažili se obnovit staré křesťanství z dob apoštolů. Proto praktikovali nový křest - křtili zásadně až na základě vyznané víry (tedy dospělé), čímž se dostávali do sporu s církví katolickou i reformační a byli z Německa, Švýcarska i Rakouska hromadně vypovídáni. Habáni mluvili smíšeninou několika jazyků ve které převažovala němčina. Moravská nekatolická šlechta je přijímala na svých panstvích - demonstrovala tím svojí suverenitu v otázkách náboženství (např. Linhart a Jan z Lichtenštejna – panství v Mikulově). Zároveň jí habáni přinášeli svou pracovitostí nemalé hospodářské zisky. Roku 1528 se konalo první vypovězení habánů, avšak na Moravě nebylo respektováno. Po Bílé hoře ale doba tolerance končí. V roce 1622 byli habáni ze země z náboženských důvodů bez jakéhokoliv majetku nemilosrdně vypovězeni. Za vlády Marie Terezie je pak na habány vyvíjen silný rekatolizační nátlak jezuitů a tak roku 1874 začíná hromadná emigrace do USA a Kanady kde žijí dodnes.


Vybírám ukázky ze šakvické kroniky Františka Noska (1840–1924), který tak poutavě líčí svou archaickou češtinou život těchto lidí.

Žal, utrpení a nezdara zlý
…Povahy pokojné, střídmé, nikdy k odporu neb násilí se klonící, vedeni brzo k práci na uhájení života nutné, lišili se nápadně od novokřtěnců v porýnských zemích, roty to surové a shovadilé. Původně provozovali jen různá řemesla a vynikali nad jiné pilností, svědomitostí svou, jakož i znamenitou zručností. Jejich výrobky, zejména nože, přízové zboží, hodiny a hrnčířské nádoby, po nich toufarské nazývané po dnes, sítě a mlynářské potřeby, počítány v zemi k nejlepším a všude i daleko hledaným. Pro svou věrnost, spolehlivost a poctivou práci od vrchnosti hojně brány na dvory. …
…Jinak zase přísná odloučenost od světa, jejich náboženské přeceňování sebe, společná výchova dětí od rodičů odloučených, jejich až do krajnosti provedený formalism, jakož i často utrpené příkoří a pronásledovaní, učinily z nich lid drsný, nedůvěřivý a odpudlivý…
…Sotva ale v Šakvicích potřebné obydlí byli postavili a v nich po několik teprve neděl přebývali, již zakusili jim bylo r. 1535 první, ale nad míru kruté pronásledování. Vypuzeni ze svých domů musili všichni nemocní, staří a malé dětí po několik neděl přebývati pod širým nebem na ladech poblíž Dyje… Pronásledován a hledán jak v Šakvicích, tak též v ležení nad Dyjí, nejvyšší jejích pastýř Jakub Hueter. Hledali marně. Huetr ušel ze země. Místo něho byli sebrali v ležení u Dyje pod Šakvicemi služebníka potřeb Viléma Gricbacha z Kitzbühlu, odvedli ho do Brna, kde po krutém vyslechu upálen také pro víru svou zemřel. ...
… Že se novokřencům v Šakvicích později dobře vedlo, důkazem zajisté to, že drželi tenkráte ve vsi svobodný dvůr. ...
…R. 1547 počíná však pro ně opět doba plná žalu a utrpení; ze svých příbytků násilím vypuzeni, oloupeni o svůj majetek, sotva bídně zásobeni potravou nejnutnější, honěni byli v houfech z Moravy do Uher a do Rakous a odtuď zase zpět, přebývali r. 1548 nuzně v lesích a podzemních dírách hlavně v okolí Palavských hor… Vypuzení z počátku ze Šakvic uložili a poschovali pro lepší jak doufali budoucnost něco zboží v domě jakéhos Festla v Šakvicích. Tu vpadl nezdara zlý, syn starého Hanse Badra se soudruhy svými do onoho domu a odnesli vše za bílého dne a bez odporu. Sám rychtář byl s ními, a do jeho domu pobrané věci z velké části přenešeno, aby to přes noc u sebe schoval. Krásný to rychtář! K hanbě jeho zakročili jiní, škůdce všechny zjímali až na jednoho uprchlého. Zajatci odvedeni na zámek Hodonský k potrestání. Novokřetenci ale nedostali již ničeho zpět – uvázlo vše v poctivých rukou – úřadů!...PŘI ODLOVU POZOR NA MUDLY! ROZHLÉDNĚTE SE NA VŠECHNY SVĚTOVÉ STRANY A JEDNEJTE RYCHLE! PŘI UKLÁDÁNÍ KEŠE JE NUTNÉ OTOČIT CIFERNÍKEM TAK, ABY RUČIČKA UKAZOVALA 8 HODIN! A ještě jedna věc. Po čase tato keš získala své strážce, se kterými žije v jisté symbióze. Ona chrání je a oni zase ji. Přeji pěkné chvíle při hledání této jednoduché keše.


Z čeho jsem čerpala: Vlastivěda moravská (Ladislav Hosák, 1924), Kronika (František Nosek, 1893) http://cs.wikipedia.org/wiki/Hab%C3%A1ni, http://www.rmm.cz/regiom/2010/rigasova_novokrtenci.pdf

Additional Hints (Decrypt)

I anehpv hxelgn

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)