Skip to content

Knivingaryd kraftverk Traditional Geocache

Hidden : 09/06/2014
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Från Alsterbro-Sandslättsområdet rinner Alsteråns huvudfåra i en vid båge norrut, genom en glesbefolkad,förhållandevis flack skogstrakt med sankmarker. Åns huvudfåra går här mycket nära vattendelaren mot Snärjebäcken.

Det befintliga kraftverket uppfördes av fabrikör Ernst Lindell i Knivingaryd, vilket uppges ha varit redan omkring år 1920.

Vid sidan om vattenkraftstationen uppfördes en ångmaskindriven reservkraftstation.
Ångmaskinen ersattes senare av en dieselmotor.

Reservkraftstationen fick komplettera vattenkraften framförallt under sommarmånaderna.

Från början levererades ström till bygden bl.a. till Knivingaryd och Nickebo.
Byggår: ca 1957-1959.

 


Flag Counter

 

Additional Hints (Decrypt)

haqre"shaqnzrag"

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)