Skip to Content

<

MiS Finn-Danils predikohus

A cache by retlavlax Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 02/24/2018
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size: large (large)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Related Web Page

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:Historia

Nämndemannen Daniel Mattsson Finne (1675-1736) byggde 1702 i Maxmo ett predikohus. Huset var i användning endast fyra år, varefter församlingens första kyrka började byggas. Trots att huset inte användes någon längre tid, så finns det flera historier om det.

Daniels motståndare kallade predikohuset för "Finn-Danils dårhuse". En av motståndarna var en gubbe i Kärklax kallad Esarsgubben. Av nyfikenhet begav han sig dock iväg för att se på byggnaden. På den tiden fanns det ingen ordentlig väg mellan Kärklax och Maxmo utan endast en stig genom skogen som förenade de två byarna. När gubben nästan var framme råkade Daniel ringa i predikohusets kyrkklocka. Enligt sägnen skall Esarsgubben i samma ögonblick ha förlorat sin syn och blivit blind för alltid - detta för att han drivit gäck med Herrens hus.

(Källa: Det kyrkliga livet i Maxmo, kyrkbacken 1706-2006. Bo-Erik Granlund, 2007).

Cacheinstruktioner

Bredvid startpunkten till denna Wherigo inne i den ena av Klemetsgårdarna finns en tavla som föreställer Daniel Finnes predikohus, gå gärna och se på den om du har möjlighet.

Wherigo-berättelsen börjar i närheten av den plats där Esarsgubben en gång bodde och den tar dig till platsen där Finn-Danils dårhus fanns. På vägen kommer du att se några siffror och räkna några saker. Totalt är sträckan cirka 6 kilometer, använd gärna bil eller cykel men var uppmärksam på övrig trafik. Om du kör bil ta då gärna med dig en vän som fungerar som kartläsare. Slutburken är under 3 kilometer från startpunkten.

Kasetten är engelskspråkig, men har vissa nyckelord även på finska och svenska. Ladda kasetten här

Medeltid i samtid

Leader-projektet "Medeltid i samtid. Kunskapsöverföring om österbottningarna och deras äldre historia" genomförs i de 14 tvåspråkiga österbottniska kommunerna under perioden april 2016–mars 2018.

”Medeltid i samtid” lyfter fram Österbottens äldre historia, från 1300-talet till 1600-talets mitt*, synliggör den och arbetar med metoder för ökad kunskapsöverföring. Målsättningen är att öka medvetenheten om den äldre historien och om hur den kan användas som resurs i dag.

* = vissa geocacher är gjorda kring händelser som skedde i skiftet mellan 1600 och 1700 talet.

Historia

Lautamies Daniel Mattsson Finne (1675-1736) rakensi vuonna 1702 saarnahuoneen Maksamaalle. Talo oli käytössä vain neljä vuotta, jonka jälkeen seurakunnan ensimmäistä kirkkoa alettiin rakentaa. Vaikka talo oli käytössä vain lyhyen ajan, siitä kerrotaan monta tarinaa.

Danielin vastustajat kutsuivat saarnahuonetta ”Finn-Danilin hullujen huoneeksi”. Eräs vastustajista oli Kärklaxissa asuva ”Esarsgubben”(”Esarin ukko”), joka kuitenkin uteliaisuuttaan lähti katsomaan rakennelmaa. Siihen aikaan ei ollut kunnollista tietä Kärklaxin ja Maksamaan välillä; pelkkä metsäpolku yhdisti nämä kaksi kylää. Kun ukko oli tulossa perille, Daniel sattui soittamaan saarnahuoneensa kelloa. Tarinan mukaan ”Esarsgubben” menetti näkönsä loppuiäksi – tämä siksi, että hän oli herjannut Herran huonetta.

(Lähde: Det kyrkliga livet i Maxmo: kyrkbacken 1706-2006. Bo-Erik Granlund, 2007).

Geokätkön ohjeet

Klemetsintalot sijaitsevat tämän Wherigo -kätkön lähtöpisteen vieressä. Toisen talon seinällä on Daniel Finnen saarnahuonetta esittävä taulu. Käy katsomassa sitä jos sinulla on siihen mahdollisuus.

Wherigo -tarina alkaa lähellä sitä paikkaa, missä ”Esarsgubben” kerran asui. Tarinan kautta löydät myös paikan missä ”Finn-Danilin hullujen huone” sijaitsi. Matkan varrella näet numeroita ja lasket muutamia lukuja. Matkan pituus on n. 6 km. Muistathan huomioida muun liikenteen riippumatta siitä käytätkö autoa vai polkupyörää. Jos ajat autoa, ota kaveri mukaan kartanlukijaksi. Itse kätkö on piilotettu alle 3 km lähtöpisteestä.

Kasetti on englanninkielinen, mutta muutama avainasana on myös suomeksi ja ruotsiksi. Voit ladata Wherigo kasetin täältä.

Medeltid i samtid

Leader-hanke ”Medeltid i samtid. Kunskapsöverföring om österbottningarna och deras äldre historia” toteutetaan 14 kaksikielisessä pohjalaiskunnassa huhtikuusta 2016 maaliskuuhun 2018.

”Medeltid i samtid” (= ”Keskiaika nykyajassa”) nostaa esille Pohjanmaan varhaishistorian 1300 -luvulta 1600 -luvun puoleenväliin* ja kehittää uusia menetelmiä keskiajan tuntemuksen siirtämiseksi. Tavoitteena on lisätä tietoisuutta alueen varhaishistoriasta ja siitä, miten sitä voidaan käyttää voimavarana nykypäivän hankkeissa.

*Muutamat geokätköt liittyvät 1600- ja 1700 -lukujen vaihteen tapahtumiin.

History

In 1702, lay assessor Daniel Mattsson Finne (1675–1736) built a sermon house in the village of Maxmo. The house was used for four years only. After that, the parish began building their own church. Even though the sermon house was used for such a short time, there are still several stories about it.

Not all the villagers were in favor of the sermon house. Some critics even called it a “nut house”. One of Finn-Danil’s adversaries, an old man from the village of Kärklax called Esarsgubben, nonetheless decided to visit the sermon house, to satisfy his curiosity. In the early 1700s, there was no proper road from Kärklax to Maxmo; only a footpath through the woods. When Esarsgubben had almost reached his destination, Finn-Danil happened to ring the bells of the sermon house. At that precise moment, Esarsgubben is said to have been struck blind, permanently. People soon whispered that it was God’s punishment.

(Source: Det kyrkliga livet I Maxmo, kyrkbacken 1706–2006. Bo-Erik Grundlund, 2007)

Geocache instructions

By the starting location of this Wherigo, in one of the Klemetsgårdarna houses, there is a painting of Daniel Finne’s sermon house. The painting is worth seeing – do visit Klemetsgårdarna!

The Wherigo story begins near the place where Esarsgubben once lived. The story will then take you to the location of Finn-Danil’s “nut house”. On the way, you will see some numbers and count some objects. The route is some six kilometers long. It is possible to take the route by car or bicycle – do beware of the traffic! If you go by car, take a co-driver to help you navigate! The final geocache is less than three kilometers from the starting location.

The cartridge is in English with some key words in Finnish and Swedish. Download the cartridge here.

The Middle Ages – In Our Time

“Medeltid i samtid” (in English, freely translated: The Middle Ages – In Our Time) was an EU financed LEADER project carried out between April 2016 and March 2018 in fourteen municipalities along the Ostrobothnian coast.

The aim of the project was to raise public awareness about the Medieval Era in the region, i.e. the period reaching from the 14th century to the middle of the 17th century, and introduce new methods of using medieval history as a resource for cultural projects and educational purposes today.

(Please note: Some of the geocaches in this series evolve around incidents or episodes from the 17th or 18th century.)

Additional Hints (No hints available.) 

Find...

54 Logged Visits

Found it 48     Write note 3     Temporarily Disable Listing 1     Enable Listing 1     Publish Listing 1     

View Logbook | View the Image Gallery

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.