Skip to Content

<

Dolní mlýn

A cache by Shashlick Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 11/11/2017
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size: small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Krátká a jednoduchá multina, která vás chce seznámit s historií i současností.
Short and simple multi-cache, which brings history and present to you.

Historie Tejkalova mlýnaMapa

V roce 1883 koupil tzv. Kotovcův mlýn na řece Svratce ve Veverské Bítýšce mlynář Jan Tejkal z Černé Hory.

Aby mohl zaplatit 27 000 zlatých, těžce se zadlužil. V dubnu následujícího roku se mu narodil syn Hugo, pozdější dědic mlýna.

Tehdejší mlýn byla dvoupatrová stavba, obklopená chlévy a hospodářskými budovami, stojící v ohybu Svratky, která zde měnila směr a obtáčela stavení v širokém půlkruhu. Za stodolou u náhonu byla ještě pila a ta se později stala příčinou tragédie.

Mlýnu i rodině se dařilo. Dluhy byly splaceny, přikoupila se pole, přibylo dětí.
A právě v době žní v roce 1899, když byla svezena úroda, vypukl na pile požár. Oheň, živený svezeným obilím, byl tak prudký, že ve chvíli zničil všechna stavení. Budovy prohořely do základů, dobytek se podařilo zachránit jen z části a sám mlynář se přiotrávil kouřem. Uplynula dvě léta úporné dřiny, než se mlýn znovu rozeběhl. Modernější a krásnější než dřív.

V roce 1906 se vedení mlýna ujal syn Hugo, který kromě mlynářského řemesla měl i obchodní nadání a nebál se riskovat: V roce 1912 postavil u mlýna elektrárnu, která při poměrně malé režii brzy uhradila dluhy a hlavně poskytla občanům Bítýšky i tehdejší Kaolínce elektrickou energii mnohem dřív, než byla postavena elektrárna v Oslavanech.

1946

Finančně se podílel i na výstavbě nové silnice, která nahradila původní blátivou cestu ke mlýnu, a na vybudování obloukového mostu přes Svratku, kde do té doby byla jen dřevěná lávka pro pěší. I tato investice se bohatě vyplatila, protože přivedla do mlýna nové zákazníky z vesnic za řekou. Pro své zaměstnance postavil u nové silnice řadu malých rodinných domků, kterým se říkalo Chaloupky, u náhonu zřídil zahradnictví a vedle obytné budovy krásnou květinovou zahradu, které dominovala mohutná lípa, zničená vichřicí kolem roku 1960. Byl také štědrým donátorem Sokola a různých obecních aktivit. Podnikatelské úspěchy mu však přinesly kromě obdivu i závist a dokonce i nenávist.

Pod jezem

I když mlýn prosperoval, při stavbě brněnské přehrady ve třicátých létech minulého století byly vykoupeny všechny pozemky a stavby v zátopové oblasti. Tedy i mlýn. V omezené míře se v něm mlelo ještě během druhé světové války, ale v padesátých létech se zde život zastavil a mlýn i jeho okolí nezadržitelně chátralo. A trvalo dalších padesát let, než znovu povstal jako Fénix z popela v celé své kráse, aby poskytl domov, klid a pohodu nové generaci svých obyvatel.

Připravila - Dr. Olga Friáková

Letos (2017) proběhla oslava deseti let od založení Sdružení vlastníků jednotek Dolní mlýn. Při celkové rekonstrukci vzniklo v bývalém mlýně dvacet bytů různých tvarů a velikostí. Teprve, když obejdete všechny chodby a zapojíte svoji představivost, uvědomíte si, jak se asi architekti při návrhu zapotili. K budově přináleží velká uzavřená zahrada, která se v letních měsících mění ve výběh pro zdivočelé potomstvo obyvatel mlýna. Najdete zde pískoviště, posezení, ohniště i záhonky. Jednou za rok se všichni setkávají u oslav výročí založení SVJ a na Štědrý večer si společně připijí.

Kudy vedla hlavní silnice

Na mapě z roku 1826 i na historických fotkách jste si všimli, že most přes řeku Svratku (Švarcavu), přes který vede silnice spojující Veverskou Bítýšku s Chudčicemi, spojuje oba břehy jinde, než ten současný. Mapa níže odpovídá stavu z roku 1952. Zde je již napuštěna Kníničská přehrada, ale most se nachází ještě na původním místě. Mimo jiné to znamená, že pokud právě stojíte před mlýnem, nacházíte se na bývalé hlavní silnici. Vypovídá o tom i alej topolů vedoucí směrem k řece a zbytky náspu vedoucího k původnímu mostu.

Mapa 1952

Dokonce i přístaviště lodní dopravy bylo blíže k mlýnu. Na mapě je označeno černým "T" na pravém břehu Svratky s nápisem Veverská Bítýška. Dnes vede hlavní silnice v táhlém oblouku z druhé strany mlýna. Protože by pod ním lodě nepropluly, bylo přístaviště přesunuto dál po proudu na opačný břeh. Starý most byl odstřelen.

Most

Jak na keš?

Nejprve dvě upozornění. Pokud přijedete autem, neparkujte před mlýnem, zde jsou místa vyhrazena pro místní obyvatele. Díky tomu zde můžete zahlédnout i naše geovozidlo Svišť on the Road. Vy však zajeďte až za mlýn, kde je místa k parkování víc než dost. Pokud je to možné, vydejte se na lov za světla. Lépe se vám budou hledat indicie a nebudete dráždit místní obyvatele.

Ke keši to není daleko a indicie také nebudete snad hledat dlouho. Nejprve se postavte před mlýn a pořádně si jej prohlédněte. Na hlavní budově uvidíte dva kamenné reliéfy, které zdobily mlýn již za doby původních majitelů.

A = Počet klasů obilí kolem mlýnského kola na levém reliéfu.

B = Počet komínů na budově mlýna na pravém reliéfu.

C = Pod reliéfy se nachází okna jednoho z bytů. Na kolikátém z nich, počítáno zleva, je umístěn venkovní teploměr?

Napravo od budovy se nachází vjezd na zahradu a také informační cedule o mlýnu.

D = Počet písmen názvu informační cedule.

Nakonec se vydejte po bývalé hlavní silnici na druhou stage k místu, kde se přes Svratku klenul most.

E = Cestou minete alej topolů. Kolik (sudé číslo) jich zde stojí?

F = Tam, kde kdysi začínal most, dnes začíná cyklostezka. Pár metrů od stage se vedle ní tyčí sloup elektrického vedení. Na něm je hned vedle skoro-semaforové turistické značky kovový štítek s číslem. Jakým?

Finální souřadnice potom vypočítáte pomocí následujícího vzorečku. K finálce je nejlepší přístup cestou pod mostem.

N 49° 16. F - (B + C + A * (D - C))

E 016° 26. B + C + F + D * (A + B + E)

Za betatest a cenné rady děkuji Niximorovi.

How to find cache?

First, if you arrive by car, do not park in front of the mill, these spots are reserved for the locals. You can also see there our geo-car Svišť on the Road. You should drive behind the mill, where is lot of space to park. Second, if possible, visit this cache during daylight. You will be able to better find indices and you will not irritate locals.

Cache is not far away and you will not be searching for a long time. First, stand in front of the mill and check it out. In the main building you will see two stone reliefs that have been on the mill since the time of the original owners.

A = Number of grains around the mill wheel on the left relief.

B = Number of chimneys on the mill building on the right relief.

C = Underneath the reliefs there are windows of one flat. On which of them, counted from the left, is an outdoor thermometer located?

To the right of the building are a garden entrance and an information sign for the mill.

D = Number of letters of the name of the information sign.

Finally, walk by the former main road towards second stage where the bridge crossed over Svratka.

E = By the way, you are passing a poplar alley. How many (even number) of them are there?

F = Where the bridge once begun, the cycle path starts today. A few meters from the stage there is power line column just next to it. There is the metalic mark near semaphore-like hike sign. What is the number on it?

Now you can calculate the final coordinates using the following formula. Best way to the final stage is the path under the bridge.

N 49° 16. F - (B + C + A * (D - C))

E 016° 26. B + C + F + D * (A + B + E)

Thanks for betatesting belong to Niximor.

Additional Hints (Decrypt)

[CZE] zntargvpxn
[ENG] zntargvp

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

154 Logged Visits

Found it 150     Didn't find it 1     Write note 2     Publish Listing 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 27 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.