Skip to Content

<

Ragnhild satte denne sten ...

A cache by Klabautermanden Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 06/08/2019
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size: virtual (virtual)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Glavendrupstenen er et af Fyns flotteste fortidsminder. På runestenen nær Glavendrup på Nordfyn findes Danmarks længste runeindskrift. 206 tegn. Oldtidsmindet er rejst af vikingekvinden Ragnhild. Sote ristede runerne.

KRAV: For at logge denne virtuelle cache som fundet skal du skrive (riste) dit navn med runer på en sten, træpind eller papir samt tage et billede af dine ristede runer ved Glavendrupstenen. Logninger uden foto af runepind, runesten eller papir med geocacherens navn skrevet med runer vil blive slettet uden varsel. Fælleslogninger accepteres ikke.


Glavendrupstenen


Runesten hører til de prægtigste minder fra vikingetiden. De tidligste af vikingetidens sten blev rejst omkring år 650 og er typisk prydet med et navn. Sat af en høvding for at demonstrere magt eller sat til minde over en af slægtens betydningsfulde personer.

Senere kom der mere tekst og information på stenene. Den kendteste Danske runesten er nok Harald Blåtands sten i Jelling. Stenen der ofte betegnes som landets dåbsattest. Glavendrupstenen, rigest på ord og runer blandt danske runesten, er et oldtidsmonument rejst af Ragnhild og sønner til minde over hendes mand og drengenes fader, vikingehøvdingen Alle. Sote ristede runerne. Altså hakkede runerne ind i stenen. Sote kendes også fra runestenen, der står i våbenhuset i Rønninge kirke på Østfyn. Ragnhild menes at være den storkvinde, som skabte Tryggevælde-monumentet, der kan ses i Nationalmuseets runestenshal. også her menes Sote at være runeristeren.

Glavendrupstenen
Glavendrupstenen

Miljøet omkring Glavendrupstenen er med runesten, skibssætning og små oldtidshøje tydeligt førkristeligt. Stenen, der står i vestenden af en skibssætning, har Danmarks længste runeindskrift på 206 ristede runer på den store sten. Runerne fortæller os: Ragnhild satte denne sten efter Alle, Sølvernes gode, uia-skarens hæderværdige thegn. Alles sønner gjorde dette dødeminde efter deres fader og hans kone efter sin mand. Men Sote ristede disse runer efter sin herre. Thor vie disse runer. Til en ræte vorde den, som skader denne sten eller drager den efter en anden. Runerne på stenen dateres normalt til omkring år 900. Altså før Gorms Jellingsten.

Stedet


Glavendrupanlægget består i sin helhed af gravhøje, skibssætning og runesten. Helligt for vikingerne, helligt før dem og helligt for asatroende, der den dag i dag hyppigt besøger skibssætningen og stedet. Skåltegn, jævne fordybninger i runestenens overflade på vestside og bronzealdersmåhøjene Flintehøj og Rævehøj øst for skibssætningen vidner om, at stedet var interessant for oldtidsfolket længe før vikingerne og Alles familie gjorde deres indtog.

Monumentet har ikke altid stået så fint. Restaureringer og undersøgelser har vist at anlægget gennem tiden har været udsat for omfattende stentagninger, stenbrud og grusgravning. Som så mange andre oldtidsminder. Præcis hvor længe stenen har været kendt for nutidens mennesker er usikkert. Vi ved fra en brevveksling fra 1806 - mellem den fynske godsejer, læge og historieinteresserede oldsagssamler Vedel Simonsen og sprogforskeren Rasmus Rask - at runestenen lå i en grusgrav på stedet. Først i 1864 blev den rejst på en kunstig høj. I 1892 blev den flyttet af Nationalmuseet. Og i 1950'erne blev der så igen rettet og justeret på anlægget. Seneste restaurering skete i 2014.

Skibssætningen, der er formet som et skib, er rejst i vikingetiden. Monumentets længde har oprindeligt været omkring 60 meter og måler 12 meter i bredden. Anlægget er undersøgt arkæologisk i 1958. Her fandt arkæologerne brandpletter inden for skibssætningen, men ingen grav. Så Alle blev måske ikke begravet her? Måske fik han en bålfærd? Måske er graven blevet plyndret af rivaliserende vikingeklaner? Historien stiller mange spørgsmål?

Runepind
Lav din egen runepind (eksempel)

Cachen - læs grundigt


Når vikingerne hakkede runer i sten eller skar dem i træ, kaldte man det for at riste. For at logge denne virtuelle cache som fundet skal du skrive, snitte eller hakke (riste) dit geocachernavn med runer på en sten, træpind eller skrive på et stykke papir - og derefter tage et billede af dine ristede runer ved Glavendrupstenen. Se det ældre runealfabet her i cacheteksten. Yngre runealfabeter kan også bruges. Udelad tal, bogstaver og andre tegn, der ikke hørter vikingetiden til. Føler du dig usikker med kniv eller mejsel, så skriv på et stykke papir.

Du må gerne være kreativ, men det eneste krav er, at dit navn er skrevet med runer og du tager ET BILLEDE af DIN RISTNING VED STENEN. Tag også gerne en selfie ved stenen, men det er ikke noget krav. Din ristning tager du med som en souvenir. Du kan også ofre den til Ragnhild, Alle, Sote eller de hedenske guder ved en af skibssætningens sten. Eller måske kan den blive til en fin TB?

Fælleslogninger accepteres ikke. Logninger uden foto af runepind, runesten eller papir med geocacherens navn skrevet med runer risikerer at blive slettet uden varsel.

---

Short English version: The Glavendrup-stone has the longest runic inscription of the danish runestones. When the Vikings chopped runes in stone or cut them into wood, they were called to “riste” (roast). To log this virtual cache as found you must write, cut or “riste” your geocaching name with runes on a stone, wooden stick or write on a piece of paper and take a picture of your “ristede” runes at the Glavendrup stone. In the cachetext, you’ll see the elder runic alphabet. Exclude numbers, letters and other characters that did not belong to the Viking Age. If you feel unsafe with a knife or chisel, write on a piece of paper.

You may be creative, but the only requirement is that your name is written in runes and you take a picture of your “ristning” by Glavendrupstenen. Also, you may take a selfie by the stone, but this is not a requirement. Your “ristning” makes a great souvenir. Take it home. Or sacrifice it to Ragnhild, Alle, Sote or the pagan gods at one of the stone ship's stones. Or maybe it can turn into a fine trackable?

Team logs are not accepted. Each log is personal for one geocacher only. Logs without photo of runepind, rune stone or paper with the geocacher's name written with runes will be deleted without notice.


Ældre futhark
Ældre futhark


Virtual reward This Virtual Cache is part of a limited release of Virtuals created between June 4, 2019 and June 4, 2020. Only 4,000 cache owners were given the opportunity to hide a Virtual Cache. Learn more about Virtual Rewards 2.0 on the Geocaching Blog.

Additional Hints (Decrypt)

Qrggr re ra iveghry pnpur. Få qre re vatra orubyqre cå fgrqrg. Yæf pnpurorfxeviryfra sbe ng svaqr hq ns, uinq qh fxny tøer. / Iveghry pnpur. Ab pbagnvare ba tm. Ernq pnpur qrfpevcgvba gb yrnea zber nobhg gur gnfx.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

93 Logged Visits

Found it 85     Write note 7     Publish Listing 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 146 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.