Skip to Content

View Geocache Log

Found it vogelbird found Fjordenserie 4: Gulblakk

Sunday, May 7, 2017Niedersachsen, Germany

13:24 #4632
Zondag, 7 mei 2017, caching dag # 617

 • Het caching dagboek:
  Vandaag is het de laatste dag van een lang weekend naar Coevorden. De dag besteden eerst aan het zoeken van enige caches in de directe omgeving van de B&B. Daarna gaat de trip verder in Duitsland. Daar willen we een kleine serie caches doen maar helaas konden we #1 niet vinden en dus ook de coördinaten van de bonus niet. Na deze serie gaan we naar de beboste heuvels. Het is zondag en op een aantal plaatsen zitten fietsers te eten of te drinken , we willen niet wachten en rijden zonder naar een cache te zoeken verder. De score voor vandaag is toch nog 14 caches.

Team Fjordies, bedankt voor het tonen van de locatie en voor het plaatsen en het onderhouden van de cache.

Onder deze tekst plaatsen we opmerkingen over de cache en natuurlijk de plaatjes die we schoten bij of in de buurt van de cache locatie.

 • De cache locatie:
  Alle caches behalve no 1 van deze serie waren goed te vinden. Wel soms wat gemopperd op de bramentakken . Leuke serie goed verzorgde caches bedankt CO !

– = – = – = – = – = – = – = – = – = – = – = – = – = – = – = – = – = – = – = – = – = – = – = –

Sunday, May 7, 2017, caching day # 617

 • The caching diary:
  Today is the last day of a long weekend in Coevorden. The day first starts with the search for some caches in the immediate vicinity of the B & B. Then the trip continues in Germany. We want to do a small series of caches, but unfortunately we could not find # 1 and thus not the coordinates of the bonus. After this series we go to the wooded hills. It is Sunday and in some places cyclists where having a rest, eating or drinking, we do not want to wait and drive without searching for a cache. The score for today is still 14 caches.

Team Fjordies, thanks for showing the location and for placing and maintaining the cache.

Below this text we post comments about the cache and of course the pictures that we shot at or near the cache location.

 • The cache location:
  All caches except no 1 of this series were good to find. Sometimes, some grumbling because of the brambers but a nice series of well maintained caches. thanks CO!

Fjordenserie 4: Gulblakk

infoThis is the original cache type consisting, at a bare minimum, a container and a log book. Normally you'll find a tupperware container, ammo box, or bucket filled with goodies, or smaller container ("micro cache") too small to contain items except for a log book. The coordinates listed on the traditional cache page is the exact location for the cache.
Visit Another Listing:

Advertising with Us

Return to the Top of the Page