Skip to Content

View Geocache Log

Found it famstrom found Hellnäs Bro

Sunday, 11 March 2018Finland

På förmiddagen började vi smida planer för Vörå must, och Hellnäs är ju ganska nära. Hellnäs bro har länge legat på önskelistan men vi har varit medvetna om att det är strömt där, så vi har inväntat säker is. Vi hade stämt träff med cliqS där och skulle i alla fall rekognosera isläget idag. Det såg inte bra ut, men vi testade isen ordentligt på flera ställen och konstaterade att den håller. När vi gjort det kom två snöskotrar farande och körde under bron för vidare färd norrut. Då kändes det strax lite tryggare och vi fortsatte med projekt klättring till burken. Vigt liten apa hävde sig cliqS upp och hastigt var loggboken signerad. Sedan vidare till nästa utmaning. Ett stort tack till cliqS som gjorde att det blev en glad gubbe här. Det har jag betvivlat ända sedan jag konstaterade att det fanns en burk här. Tftc.

infoThis is the original cache type consisting, at a bare minimum, a container and a log book. Normally you'll find a tupperware container, ammo box, or bucket filled with goodies, or smaller container ("micro cache") too small to contain items except for a log book. The coordinates listed on the traditional cache page is the exact location for the cache.
Visit Another Listing:

Advertising with Us

Return to the Top of the Page