Skip to Content

View Geocache Log

Found it Radzik_ found Q-vuoren pommisuoja

Friday, 22 March 2019Finland

[PL]
Kesz znaleziony/odwiedzony podczas dwudniowego wypadu do Turku z trójką przyjaciół (Endich, Młody i Harpus) oraz Czekaliną z Trójmiasta. Plan wypadu przygotowany przez Endicha, który po znalezieniu bezpośredniego i taniego połączenia nie musiał długo namawiać reszty na wspólną wycieczkę.

Ponieważ nasz pobyt w Turku był stosunkowo krótki a plany ambitne, postanowiliśmy skupić się na starych keszach oraz tych z dużą ilością FAVów. Znaleźliśmy około 60 keszów robiąc przy tym świetny spacer, a przede wszystkim świetnie spędzając czas.

Wszystkim właścicielom skrytek dziękuję za założenie i utrzymanie ich w dobrym stanie.

[EN]
Cache found/visited during two day trip to Turku with three friends (Endich, Młody, and Harpus) and Czekalina from Tricity - Poland. This trip was planned by Endich, who found tickets for a cheap, direct flight to from Gdańsk to Turku, and it did not take long for him to convince us for the joined excursion.

It has been a short trip with a lot of caches on the “to do” list so we needed to focus only on some of them. We chose to look for old ones and those with a lot of Favorite points. We have found in total around 60 caches, we had a really nice walk and most of all having a great time.

Thanks to all caches owners for hiding and maintaining their caches.

[FI] google translator
Cache löysi / vieraili kahden päivän matkan aikana Turkuun, jossa oli kolme ystävää (Endich, Młody ja Harpus) ja Czekalina Tricitysta - Puola. Tämän matkan suunnitteli Endich, joka löysi liput halvalle, suoralle lennolle Gdańskista Turkuun, ja se ei kestänyt kauan, että hän vakuutti meidät yhdistetystä retkestä.

Se on ollut lyhyt matka, jossa on paljon välimuistia "tehdä" -luettelossa, joten meidän oli keskityttävä vain joihinkin niistä. Päätimme etsiä vanhoja ja niitä, joilla on paljon suosikkipisteitä. Olemme löytäneet yhteensä noin 60 välimuistia, meillä oli todella mukavaa kävellä ja ennen kaikkea hauskaa.

Kiitos kaikille välimuistin omistajille kätköjen säilyttämisestä ja säilyttämisestä.

infoThis is the original cache type consisting, at a bare minimum, a container and a log book. Normally you'll find a tupperware container, ammo box, or bucket filled with goodies, or smaller container ("micro cache") too small to contain items except for a log book. The coordinates listed on the traditional cache page is the exact location for the cache.
Visit Another Listing:

Advertising with Us

Return to the Top of the Page