Skip to Content

View Geocache Log

Found it coldpeet found Billboard na Siewnej

Sunday, 11 August 2019Małopolskie, Poland

15:50 {FTF}
Ten incydentalny z mojej strony FTF był totalnym przypadkiem. Akurat byłem w domu i zastanawiałem się co począć z czasem. Wtedy przyszło powiadomienie o nowym keszu, a że mieszkam niedaleko - stało się.
Dziękuję za kesza.

infoThis is the original cache type consisting, at a bare minimum, a container and a log book. Normally you'll find a tupperware container, ammo box, or bucket filled with goodies, or smaller container ("micro cache") too small to contain items except for a log book. The coordinates listed on the traditional cache page is the exact location for the cache.
Visit Another Listing:

Advertising with Us

Return to the Top of the Page