Skip to Content

View Geocache Log

Attended coco_c attended Städkväll i augusti

Tuesday, 05 August 2014Värmland, Sweden

Kom lite efter att de andra börjat städa då det tog lite längre tid att logga och ta sig från ett par T5er som vi ville logga.

Det var bara att ta tag och plocka det lilla skräp som fanns på denna fina plats. Dels var det inte så mycke till att börja med sen var vi många som lockade och det gjorde att vi inte behövde så mycke var.

Det blev dock ganska dramatiskt då Rymden ISS skar sig ganska illa. Det blev en del uppståndelse och avsaknaden av bra första hjälpen blev påmind.

Tack för denna kväll

infoCache In Trash Out Events are organized clean-up events that involve and benefit the larger community. Cache In Trash Out is an activity intimately tied to geocaching. While out there on a cache hunt, geocachers collect litter along the trails and properly dispose of it.
Visit Another Listing:

Advertising with Us

Return to the Top of the Page