Skip to Content

View Geocache Log

Found it dr.vota found Potaissa Castrum

Friday, August 7, 2009Romania

23:00 (CEST) Found on way to the event GC1P5HH Transilvania GeoQuest, Pardubice-geoteam: Dragon Riders, Habbillnss, Cislice and me, from Czech Republic.
The last cache in the day two. Not hard to find. It's an interesting monument to the ancient time. We are saved to sleep near.
Thanks for the cache, TNLN.
Dojeli jsme už za tmy, jen úplnek nám svítil na cestu. Najít zbytky staveb, ani keš nebylo težké. Stavby jsou opravdu monumentální, vecer jsme netušili, že vidíme jen malý kousek. Ale uložili jsme se ke spánku nedaleko nalezište a prohlédli si je ráno za svetla ješte jednou. Opodál se pásly krávy, po obvodové zdi procházel místní mudla a vencil asi dva nebo tri psy.
Díky za hezkou památku

Night 1

Additional Images Additional Images

Night 1 Night 1

Night 2 Night 2

Morning 1 Morning 1

Morning 2 Morning 2

Morning 3 Morning 3

Morning 4 Morning 4

infoThis is the original cache type consisting, at a bare minimum, a container and a log book. Normally you'll find a tupperware container, ammo box, or bucket filled with goodies, or smaller container ("micro cache") too small to contain items except for a log book. The coordinates listed on the traditional cache page is the exact location for the cache.
Visit Another Listing:

Advertising with Us

Return to the Top of the Page