Skip to Content

View Geocache Log

Found it MrZaibot found Kittelfältet-Ångsågen 1

Monday, 23 May 2016Värmland, Sweden

Hade bestämt med min mugglar-vän att vi skulle gå en bit längs Brattforsleden idag. Vi startade vid Kittelfältet och gick till ångsågen och fikade där. Sedan gick vi tillbaka och tog en extra sväng för att logga sista burkarna på på delen Brattfors-Kittelfältet. De flesta cacherna hittades inom sekunder.

Denna cache markerades som hittad i min GPS 2016-05-23 16:02:00.

Tack för denna cache!

infoThis is the original cache type consisting, at a bare minimum, a container and a log book. Normally you'll find a tupperware container, ammo box, or bucket filled with goodies, or smaller container ("micro cache") too small to contain items except for a log book. The coordinates listed on the traditional cache page is the exact location for the cache.
Visit Another Listing:

Advertising with Us

Return to the Top of the Page