Skip to Content

View Geocache Log

Found it nykroppa found Brattforshedens letterbox

Saturday, 07 May 2016Värmland, Sweden

{*FTF*} 12.30 Jaha, då var det äntligen dags för dagen för Östra Värmlands Vår-Event och det stora cachesläppet. Kl 10 släpptes koordinaterna och jag och kassoren tog sällskap till Brattforsheden för en härlig promenad i vårsolen. Lätt att gå på denna leden i kombination med bra koordinater och lätthittade burkar gjorde att vi kunde hålla ett tämligen högt tempo. Snabbt funnen och det var inga bekymmer att komma åt loggen. Tack för cachen!

infoA letterbox is another form of treasure hunting using clues instead of coordinates. In some cases, however, a letterbox has coordinates, and the owner has made it a letterbox and a geocache. To read more about letterboxing, visit the Letterboxing North America web site.
Visit Another Listing:

Advertising with Us

Return to the Top of the Page