Skip to Content

View Geocache Log

Didn't find it KKSAND couldn't find Kalhyttan 2

Wednesday, 04 November 2015Värmland, Sweden

Under en trevlig promenad vid Kalhyttan loggade vi totalt 25 cacher varav 24 ingick i Mr Zaibots PT.
Det blev en mycket varierad tur som ibland gick på välpreparerade stigar men ibland på stigar som var helt igenväxta med manshöga granar och ibland över riktigt blyta myrar där det saknades spång.

Den här la vi inte ner någon tid på att leta efter. Området runt GZ var rejält tillbökat i samband med att man anlagt ett nytt spår. Stora stenar och jord verkade täcka GZ. Behöver kanske kontrolleras.

infoThis is the original cache type consisting, at a bare minimum, a container and a log book. Normally you'll find a tupperware container, ammo box, or bucket filled with goodies, or smaller container ("micro cache") too small to contain items except for a log book. The coordinates listed on the traditional cache page is the exact location for the cache.
Visit Another Listing:

Advertising with Us

Return to the Top of the Page