Skip to Content

View Geocache Log

Found it nykroppa found Kittelfältet-Ångsågen 4

Saturday, 07 May 2016Värmland, Sweden

{*FTF*} 11.31 Jaha, då var det äntligen dags för dagen för Östra Värmlands Vår-Event och det stora cachesläppet. Kl 10 släpptes koordinaterna och jag och kassoren tog sällskap till Brattforsheden för en härlig promenad i vårsolen. Lätt att gå på denna leden i kombination med bra koordinater och lätthittade burkar gjorde att vi kunde hålla ett tämligen högt tempo. Tack för cachen!

infoThis is the original cache type consisting, at a bare minimum, a container and a log book. Normally you'll find a tupperware container, ammo box, or bucket filled with goodies, or smaller container ("micro cache") too small to contain items except for a log book. The coordinates listed on the traditional cache page is the exact location for the cache.
Visit Another Listing:

Advertising with Us

Return to the Top of the Page