Skip to Content

View Geocache Log

Found it nykroppa found Ångsågen-Djupa Dalen 3

Saturday, 07 May 2016Värmland, Sweden

{*FTF*} 13.04 Jaha, då var det äntligen dags för dagen för Östra Värmlands Vår-Event och det stora cachesläppet. En härlig promenad på Brattforsheden med lätt hittade burkar på bra koordinater. Den här leden får man försöka gå igen nån gång. Tack för cachen!

infoThis is the original cache type consisting, at a bare minimum, a container and a log book. Normally you'll find a tupperware container, ammo box, or bucket filled with goodies, or smaller container ("micro cache") too small to contain items except for a log book. The coordinates listed on the traditional cache page is the exact location for the cache.
Visit Another Listing:

Advertising with Us

Return to the Top of the Page