Skip to Content

View Geocache Log

Temporarily Disable Listing nvhees temporarily disabled East meets West in "den Biest"

Tuesday, 07 February 2012Noord-Brabant, Netherlands

Wij hebben van een onfortuinlijke deelnemer te horen gekregen dat de cache in beslag is genomen door de locale politie. Die hadden nog nooit van geocachen gehoord.

We have received note fro an unfortunate cacher that the cache has been confiscated by the local police, who have never heard of geocaching.

Update:
Sociale controle is sterk in een kleine gemeenschap zoals we nu hebben kunnen ervaren. De politie en de school zijn inmiddels bijgepraat. De cache is getraceerd en nog net uit de vuilniscontainer van politie Tilburg gevist. De wijkagent van Biest zal hem op zijn volgende ronde terug brengen en in onze brievenbus doen. We zijn op het moment niet in staat de cache te controleren en te garanderen, maar zullen dat zo snel mogelijk doen.

Neighborhood awareness is strong in small communities as we now have experienced. The police and the school have been brought up to speed. The cache has been traced and rescued from the Tilburg police trash container. The neighborhood officer will put the cache in our mailbox on his next round. We are unable to check and guarantee the cache at the moment, but we will do so as soon as possible.

Nog meer update:
Niet te geloven, het Brabants Dagblad heeft een stuk over onze cache consternatie geschreven. Het is wel een leuk stuk geworden. Ze zijn zo vriendelijk geweest om toestemming te vragen aan alle betrokkenen en ze hebben begrepen dat ze de lokatie van de cache niet moeten verraden.

Unbelievable, the newspaper "Barabants Dagblad" has written a piece about our cache debacle. And they did a good job of it as well. They were so kind as to ask the permission of everyone involved and they understood the need of not giving away the cache's location.

This entry was edited by nvhees on Wednesday, 08 February 2012 at 19:39:01 UTC.

This entry was edited by nvhees on Thursday, 09 February 2012 at 10:49:19 UTC.

This entry was edited by nvhees on Sunday, 12 February 2012 at 23:23:09 UTC.

Brabants dagblad
infoThis is the original cache type consisting, at a bare minimum, a container and a log book. Normally you'll find a tupperware container, ammo box, or bucket filled with goodies, or smaller container ("micro cache") too small to contain items except for a log book. The coordinates listed on the traditional cache page is the exact location for the cache.
Visit Another Listing:

Advertising with Us

Return to the Top of the Page