View Geocache Log

Needs Archived dr.vota requested Styrcza to be archived

Friday, August 21, 2009Moldova

It looks like your log contains HTML or UBB formatting. We now use Markdown formatting because it works on both web and mobile. Would you like to convert your log?

Success! To keep these changes, hit “Submit Log Entry” at the bottom of the page.

Hmm. Some of your log formatting is not supported. You might want to remove it and use Markdown formatting.

19:10 (CEST) 13.8.2009 on way from the event GC1P5HH Transilvania GeoQuest, Pardubice-geoteam: Dragon Riders, Habbillnss, Cislice and me, from Czech Republic.
The cache was removed by author in 2008 (info by Mrs.Aniela)
We have passed the worst way for the whole of our journey.
Thanks fo visit moldava village.

Prijeli jsme nejakých 25-30 km tou nejhorší cestou za celé naše putování (3783km). Paní Aniela, kterou jsme nechali vyburcovat vecer z nejaké príjemnejší cinnosti, pribehla kilometr do kopce a sdelila nám, že keš si autori odvezli už v lonském roce. Proc to dosud nenechali archivovat, nám není jasné. Kdyby nás necekala ješte tak dlouhá cesta, prohlédli bychom si urcite i to muzeum.
Alespon díky za ukázku pravé moldavské vesnice, vcetne vecerního zahánení dobytka z pastvy.

Styrcza 1 road

Additional Images Additional Images

Styrcza 1 road log image Styrcza 1 road

Styrcza 2 road log image Styrcza 2 road

Styrcza 3 road log image Styrcza 3 road

Styrcza 4 village log image Styrcza 4 village

Styrcza 5 polish house log image Styrcza 5 polish house

Styrcza 6 village log image Styrcza 6 village

Styrcza 7 village log image Styrcza 7 village

infoThis is the original cache type consisting, at a bare minimum, a container and a log book. Normally you'll find a tupperware container, ammo box, or bucket filled with goodies, or smaller container ("micro cache") too small to contain items except for a log book. The coordinates listed on the traditional cache page is the exact location for the cache.
Visit Another Listing:

Advertising with Us