Skip to Content

View Geocache Log

Archive KRON family archived Tesinocka SPIRALA #001

Tuesday, 22 November 2011Moravskoslezský kraj, Czechia

Archivováno na žádost CHKO Beskydy. [quote]V soucasné dobe jsou prímo v masivu Tešinocky a Muchovce umístena nejruznejší technická zarízení vcetne odchytových pastí. Zvýšený pohyb návštevníku v území naprosto ovlivní výsledky nárocných terénních šetrení. [/quote] [quote]Rekreacní a turistické využívání Beskyd je samozrejme možné, nemelo by ale být rozvíjeno na úkor prírody. Geocaching je z pohledu ochrany prírody v CR vnímán jako velmi pozitivní aktivita, která má ve své filozofii prímo zakotvenu ochranu prírody a krajiny. Z tohoto duvodu veríme, že aktivita Spirály bude ukoncena. [/quote]

infoA Mystery Cache is the “catch-all” of cache types, this form of cache can involve complicated puzzles you will first need to solve to determine the coordinates. The only commonality of this cache type is that the coordinates listed are not of the actual cache location but a general reference point, such as a nearby parking location. Due to the increasing creativity of geocaching this becomes the staging ground for new and unique challenges.
Visit Another Listing:

Advertising with Us

Return to the Top of the Page