Skip to Content

Cammo Ammo Cans Geocoin Purks racecoin 2011

Trackable Options
notebook Found this item? Log in.
printer Print Info Sheet
Owner:
purk Send Message to Owner Message this owner
Released:
Thursday, 28 February 2008
Origin:
Netherlands
Recently Spotted:
In the hands of 19Mike86.

The owner hasn't set their collectible preference.

Use TB22HFW to reference this item.

First time logging a Trackable? Click here.

Current GOAL

Deze coin doet mee aan de ”12 Provinciën Geocoinrace 2011” die duurt van 1 januari 2011 t/m 31 december 2011.
Voor gedetailleerde informatie over de race en de stand, zie HIER.
Het voornaamste doel is om zo snel mogelijk alle 12 provincies van Nederland aan te doen! <br /><br />

Neem de coin NIET mee naar het buitenland AUB

This coin is participating in the ”12 Provinciën Geocoinrace 2011”  he runs from 1 january 2011 until 31 december 2011.
For detailed information about the race and the state, see HERE.
The main objective is to get as soon as possible all 12 provinces of the Netherlands to do!

Take the coin NOT take abroad PLEASE 

About This Item

De racecoin!!

 About This Item

 

Het verzoek aan de vinder van deze coin is het volgende:

Neem deze coin a.u.b. mee uit de cache, stop hem zo snel mogelijk weer in een andere cache.
Het liefst natuurlijk in een cache in een provincie die nog niet is bezocht, en graag in een cache die regelmatig wordt bezocht. Als een nieuwe provincie is aangedaan, streep deze dan alsjeblieft af op het kaartje dat bij de coin zit.

Op de kaart van Nederland hieronder staan in het rood de reeds bezochte provincies.

The request to the finder of this coin is next:

Please take this coin it from the cache, stop it as quickly possibly in a different cache.
Preferably, of course, in a cache in a province not yet visited, and like in a cache that regularly visited. As a new province affected, please mark them off on the map that the coin is.

On map of the Netherlands are below in red already visited provinces 
NB
Elke cacher die een racecoin ergens plaatst, maakt voor die maand waarin die cacher de coin heeft geplaatst in een cache, via een loterij kans op een aardigheidje (een ongeactiveerde geocoin, een cachecontainer, geostickers, een fles wijn, etc.). Als je in 1 maand verschillende racecoins dropt, dan maak je een net zoveel keer kans in die loterij. Je hoeft dus niet een racedeelnemer te zijn om toch mee te dingen naar een leuk prijsje.

NB
Each cacher who placed a racecoin somewhere allows for that month in which the coin has cacher placed in a cache, with a chance of a lottery pleasantry (an unconfirmed Geocoin, one cache container, geostickers, a bottle of wine, etc.). If 1 month different race you drop coins, you make as much a chance in the lottery once. You do not a race participant to still compete at a nice price
 

Verder, elke cacher die een foto maakt van de coin tijdens de race door Nederland en deze bij een log zet, maakt aan het einde van de race (1 januari 2012) ook nog eens kans op een mooie prijs. De uiteindelijke winnaar van deze fotowedstrijd zal worden aangewezen door de lezers van het forum op www.geocaching.nl nadat er een shortlist is vastgesteld door de wedstrijdleiding. De coin moet wel duidelijk in beeld zijn. Voor de foto geldt: schiet maar raak, alles mag: leuk, artistiek, lollig, natuurlijk, technisch hoogstaand, melig. Zie maar.

More, every cacher that a photograph of the coin during the race by the Netherlands and it with a log turn, makes the end of the race (january 2012) also have a shot at a great price. The final winner of this photo contest will be designated by readers of the forum www.geocaching.nl after A shortlist has been established by the show management. The coin must have a clear view are. For the photo is: shoot whatever you want, anything goes: fun, artistic, funny, of course, technically high, mealy. See it. 


Dit zijn de algemene regels voorde race!
- Een en dezelfde racecoin mag in 2011 maar 1x worden verplaatst door dezelfde geocacher
- Alleen caches met een fysieke container (traditional-, multi-, mystery-, letterbox-hybrid en wherigo caches) tellen mee als bezochte cache. Events zijn dus uitgesloten! Drop deze cache a.u.b dus NIET in een event!
- De locatie van een cache wordt weergegeven door de coördinaten bovenaan de pagina, ongeacht of dit de locatie van de fysieke cache is of niet.
- De provincie waarin een cache zich bevindt, wordt vastgesteld door vooraf bepaalde grenzen


These are the general rules of the race: 
- A single racecoin may 2011 1x but be moved by the same geocacher
- Only caches with a physical container (traditional, multi, mystery, and letterbox hybrid Wherigo caches) count as visited cache. Events are therefore excluded! Drop a.u.b this cache is NOT in a event!
- The location of a cache is represented by the coordinates the top of the page, whether the physical location of the cache or not.
- The province in which a cache is located, predetermined limits set by
 


De belangrijkste categorieën van de 12 Provinciën Geocoinrace 2011 zijn:
- De geocoin die als eerste in alle provincies een cache heeft bezocht.
- De geocoin die de meeste kilometers heeft gemaakt in 2011, binnen Nederland. Buitenlandse kilometers tellen dus niet mee. Ook het meedragen van een coin via caches heeft geen zin, omdat enkel kilometers (en provincies) worden bepaald door de caches waar de coin daadwerkelijk is gedropt

The main categories of the 12 Provinces Geocoinrace 2011
- The first geocoin as a cache in all provinces visited
- The Geocoin the most mileage has made in 2011, Netherlands. Foreign kilometers count do not handle them. Also the need to carry a coin through caches makes no sense, since only kilometers (and provinces) are determined by the caches where the coin actually is dropped
12 Provinciën Geocoinrace 2011  


De coin kan verder nog bonuskilometers verdienen (50 km per keer) als de coin door een verplaatser op de foto wordt gezet met een provinciehuis!! Daarvan zijn er 12 in Nederland en ze staan allemaal in de provinciehoofdsteden. Dus als u de coineigenaar wilt helpen in de kilometerstand, zet de coin dan op de foto bij het provinciehuis bij u in de buurt

The coin may further bonus kilometers earn (50 km at a time) as the relocation by a coin is put in the picture with a County Hall!! Of these, 12 in Netherlands and they all in provincial capitals. So if you want coineigenaar help in the mileage, then put the coin in the picture the provincial government building in your area
 

 

 

Waar zijn de provinciehuizen?
Where are the province house?
Groningen N53° 13.187  E6° 34.211
Friesland N53° 12.100  E5° 48.018
Drenthe N52° 59.144  E6° 32.336
Overijssel N52° 30.619  E6° 06.228
Gelderland N51° 58.636  E5° 54.594
Utrecht N52° 05.547  E5° 08.875
Nrd-Holland N52°  22.315  E4°  37.777 
Zuid-Holland N52° 05.223  E4° 18.939
Zeeland N51° 30.039  E3° 36.916
Nrd-Brabant N51° 40.701  E5° 19.787
Limburg N50° 50.315  E5° 42.067
Flevoland N52° 30.416  E5° 28.291 


Bij voorbaat dank voor het loggen, het verplaatsen en het eventueel fotograferen van de coin

Thanks in advance for logging, and moving the possible shooting of the coin


Gallery Images related to Purks racecoin 2011

View All 13 Gallery Images

Tracking History (21887mi) View Map

Discovered It 11/03/2019 Hofmannsthal-Gang discovered it   Visit Log

Thanks for showing!

Visited 10/22/2019 19Mike86 took it to Roots on the rock Kärnten, Austria - 2.19 miles  Visit Log
Discovered It 09/11/2019 jutini discovered it   Visit Log

ich bedanke mich bei allen ownern fürs zeigen ihrer TBs, die ich bei diversen events, in logbüchern, an caches, im HQ in seattle, während meiner reise durch die USA oder privat discovered habe.
danke und lg, jutini

Discovered It 09/11/2019 jutini discovered it   Visit Log

ich bedanke mich bei allen ownern fürs zeigen ihrer Tbs, die ich bei diversen events, in logbüchern, im HQ in seattle, während meiner reise durch die USA oder privat discovered habe.
lg, jutini

Discovered It 09/11/2019 ed83483 discovered it   Visit Log

In diversen Logbüchern, im Netz, in Berlin, Amerika oder Kanada, bei Events, Megas, Gigas oder persönlich gezeigt bekommen - danke für´s Zeigen und gute Reise.

Discovered it. Thank you for sharing.

Discovered It 09/11/2019 ed83483 discovered it   Visit Log

In diversen Logbüchern, im Netz, in Berlin, Amerika oder Kanada, bei Events, Megas, Gigas oder persönlich gezeigt bekommen - danke für´s Zeigen und gute Reise.

Discovered it. Thank you for sharing.

Discovered It 09/10/2019 Miki! discovered it   Visit Log

seen it on events, in logbooks, on MEGA´s, GIGA´s, in the world wide web or on other places in the hole world - thanks said Miki!

Discovered It 09/10/2019 kiaw ³³ discovered it   Visit Log

Deutsch:
auf Events, in Logbüchern, im Internet, im HQ oder sonst wo in Amerika oder Canada gesehen bzw. gezeigt bekommen - vielen Dank fürs Zeigen und weiterhin gute Reise

liebe Grüße aus Österreich - Kärnten - kiaw ³³

English:
seen seen at events, in logbooks, in the www, in HQ or anywhere in America or Canada - thank you very much for showing and continue make a good trip around the world

Greetings from Austria - Carinthia - kiaw ³³

Visited 09/02/2019 19Mike86 took it to Home zone Kärnten, Austria - 1.5 miles  Visit Log
Discovered It 09/02/2019 MIKY_ discovered it   Visit Log

Bei 19Mike86 gesehen.

data on this page is cached for 3 mins

Advertising with Us

Return to the Top of the Page