Skip to content

Travel Bug Origins Tag Key to the Freedom | Klíč ke svobodě

Trackable Options
notebook Found this item? Log in.
printer Print Info Sheet
There is 1 user watching this listing.
Owner:
dofora Send Message to Owner Message this owner
Released:
Sunday, 28 April 2019
Origin:
Hlavní město Praha, Czechia
Recently Spotted:
In the hands of marburak.

This is not collectible.

Use TB8ZT28 to reference this item.

First time logging a Trackable? Click here.

Current GOAL

CZ:Tím správným klíčem můžeme odhalit nejedno mysteriózní tajemství. Avšak špatnou volbou v sobě uzamkneme brány k hlubšímu poznání.

EN:With the right key you can uncover many mysterious secrets. But by wrong choice we lock the gates to a deeper understanding.

About This Item

Klice ke svobode

CZ: Symbol klíče odemyká cestu k mystickému a duchovnímu poznání, k esoterickým informacím, novým životním vhledům a svobodné vůli. Otevírá pomyslnou bránu do všech sfér spojujících pozemské a nadpozemské bytí. Klíč je symbolem všech tajemství, pocitu bezpečí, prosperity, vykoupení, osvobození. Poukazuje na pochopení a odhalení duchovní pravdy. Pozor na dvojakost tohoto jednoduchého emblému: odemyká ale také zamyká. Tím symbolizuje rozhodnutí, svobodnou volbu. Tím správným klíčem můžeme odhalit nejedno mysteriózní tajemství. Avšak špatnou volbou v sobě uzamkneme brány k hlubšímu poznání.


EN: Key symbol unlock the way to mystical and spiritual knowledge, to esoteric information, to new life insights and free will. It opens imaginary into all spheres connecting the earthly and otherworld being. The key is a symbol of all mysteries, a sense of security, prosperity, redemption, liberation. It points to the understanding and revelation of spiritual truth. Beware of the duality of this simple emblem: it unlocks but also locks. The team symbolizes the decision, freedom of choice. With the right key you can uncover many mysterious secrets. But by wrong choice we lock the gates to a deeper understanding.

Gallery Images related to Key to the Freedom | Klíč ke svobodě

View All 2 Gallery Images

Tracking History (2762.8mi) View Map

Retrieve It from a Cache 07/05/2020 marburak retrieved it from Valašské keškobraní 2020 Zlínský kraj, Czechia   Visit Log

On the way.

Discovered It 07/02/2020 samot42LP discovered it Zlínský kraj, Czechia   Visit Log

Omrknuto na Valašském keškobrani 2020. Děkuji..

Discovered It 06/28/2020 Petua123 discovered it Zlínský kraj, Czechia   Visit Log

Viděno na Valašském keškobrani 2020

Visited 06/28/2020 olasekkk took it to Majetin 01 - Kriz Olomoucký kraj, Czechia - 22.19 miles  Visit Log
Discovered It 06/27/2020 Wonleo discovered it   Visit Log

Viděl jsem na eventu Valašské keškobraní, díky za ukázku.

Discovered It 06/27/2020 Geosebik discovered it Zlínský kraj, Czechia   Visit Log

Viděno na Valašském keškobraní. Děkuji za ukázku

Discovered It 06/27/2020 Jedla-bedla discovered it Zlínský kraj, Czechia   Visit Log

Viděno na eventu Valašské keškobraní 2020.

Discovered It 06/27/2020 lotarka discovered it Zlínský kraj, Czechia   Visit Log

Viděno na eventu Valašské keškobraní 2020.

Discovered It 06/27/2020 Strnadovi discovered it Zlínský kraj, Czechia   Visit Log

Seen at the event Valašské keškobraní 2020.

Discovered It 06/27/2020 Evicta discovered it   Visit Log

Zahlédnuto na eventu Valašské keškobraní 2020 v Rajnochovicích.

data on this page is cached for 3 mins

Advertising with Us