Skip to content

Cystic Fibrosis Tag Cystic fibrosis No.310

Trackable Options
Found this item? Log in.
Printable information sheet to attach to Cystic fibrosis No.310 Print Info Sheet
There are 2 users watching this listing.
Owner:
Cystic Fibrosis Send Message to Owner Message this owner
Released:
Thursday, 29 January 2015
Origin:
Plzeňský kraj, Czechia
Recently Spotted:
In Le Sacre des couleurs

This is not collectible.

Use TB734FJ to reference this item.

First time logging a Trackable? Click here.

Current Goal

Travel from cache to cache and tell the people about this disease. / Cestuj z kešky do kešky a řekni lidem o této nemoci

About This Item

Cystic fibrosis tag

 

The Travel Bug Item you have found contains information about Cystic Fibrosis, which is a genetic disease that affects mainly respiratory and digestive system. The symptoms can be treated, but the illness is currently still incurable. It is estimated that every 25th person is an asymptomatic carrier of CF. One out of every 2500-3000 babies is born with Cystic Fibrosis. At the moment, thanks to modern medical treatment, CF sufferers' life expectancy is approximately 35 years of age.

You can find more information about Cystic Fibrosis here: http://www.cff.org/aboutcf/        

La puce de voyage que vous avez trouvé contient des informations sur la fibrose kystique, qui est une maladie génétique qui affecte principalement le système respiratoire et digestif. Les symptômes peuvent être traités, mais la maladie est actuellement encore incurable. On estime qu'une personne sur 25 est porteuse asymptomatique de mucoviscidose. Un bébé sur 2500 à 3000 naît avec la fibrose kystique. À l'heure actuelle, grâce à un traitement médical moderne, l'espérance de vie des personnes atteintes de mucoviscidose est d'environ 35 ans.Vous pouvez trouver plus d'informations sur la fibrose kystique ici:https://www.cff.org

 

El Travel Bug que has encontrado contiene información sobre la Fibrosis Quística, que es una enfermedad genética que afecta principalmente al sistema respiratorio y digestivo. Los síntomas pueden ser tratados, pero la enfermedad es actualmente incurable. Se estima que una de cada 25 personas es portadora asintomática de FQ. Uno de cada 2500-3000 bebés nace con fibrosis quística. Por el momento, gracias a los tratamientos médicos modernos, la esperanza de vida de quienes la padecen es de aproximadamente 35 años. Puedes encontrar más información acerca de la fibrosis quística aquí:https://www.cff.org

 

 

Dieses “Travel Bug”, das Sie gefunden haben, gibt Ihnen Informationen zur Krankheit ‘zystiche Fibrose’. Zystische Fibrose ist eine genetische Krankheit, die hauptsächlich das Atem- und Verdauungssystem betrifft. Symptome können medizinisch behandelt werden, aber die Krankheit bleibt noch unheilbar. Es wird eingeschätzt, dass jede 25. Person die Krankeit symptomfrei in sich trägt. Aus 2500-3000 neugeborenen Kindern wird ein mit zystischer Fibrose geboren. Heutzutage, dank moderner medizinischer Behandlung, beträgt die Lebenserwartung von unter zF-leidenden Menschen ungefähr 35 Jahre. https://www.cff.org

 

このトラベルバグは、主に呼吸器と消化器系に影響を与える遺伝病である、「嚢胞(のうほう)性線維症」に関する認知を広げる目的で作られました。この病気の症状は改善することができますが、病気自体は現在のところ不治の病です。欧米の白人の25人に1人は嚢胞性線維症の無症候性キャリアであると推定されます。そして欧米の白人の赤ちゃん、2,500-3,000人に1人は嚢胞性線維症を持って生まれてきます。現代医学の治療のおかげで、現時点では嚢胞性線維症の患者の平均余命は約35年になっています。以下のサイトで嚢胞性線維症に関する詳細な情報を見ることがでます。日本では、この病気は非常にまれで150万人に1人程度です。   https://www.cff.org

 


Cystická fibróza (dříve také cystická fibrosa, mukoviscidóza, mukoviscidosa) je dědičně podmíněné onemocnění, které postihuje zejména dýchací a trávící ústrojí, ale i některé další orgány.

Cystická fibróza není nakažlivá, nemocný se s ní narodí a většinou během krátké doby (první měsíce či roky) se objeví její příznaky.

CF se projevuje opakovanými infekcemi dýchacích cest, které postupně způsobují poškození plic. V dýchacích cestách se nemocným tvoří hustý hlen, ve kterém se dobře usídlují bakterie nebo nečistoty. Nemocní CF mohou mít plíce osídleny bakteriemi specifickými pouze pro takto nemocné. Na tyto bakterie špatně účinkují antibiotika a chronická infekce zhoršuje průběh celého onemocnění.

Nemocní CF špatně tráví potravu, protože jim nefunguje správně slinivka břišní, nevylučuje dostatek trávících enzymů. Proto neprospívají, ačkoli hodně jedí. Enzymy lze dnes jednoduše dodávat v kapslích před jídlem. Přesto musí nemocní CF velmi vydatně jíst a doplňovat stravu vitamíny v tabletách.

CF také způsobuje neplodnost u mužů. U žen s CF závisí plodnost na celkovém zdravotním stavu.

CF se vyskytuje u jednoho z 2.500 – 4.000 narozených děti. Oba rodiče nemocného dítěte jsou zdravými nosiči genu způsobujícího CF. Riziko narození dítěte s CF je u každého těhotenství takového páru 25%. Každý zhruba 27. člověk v české populaci je zdravým nosičem mutace genu pro CF.

Přes zlepšující se léčebné možnosti je CF zatím stále nevyléčitelné onemocnění, průměrná doba života dnes v České republice  je 25,4 let. V současné době žije v naší zemi 630 pacientů .


Více o nemoci nebo o vědeckých novinkách týkající se léčby se můžete dočíst na :  https://klubcf.cz nebo https://www.cff.org


Flag Counter

Flag Counter

 

Flag Counter

 

Flag Counter

 

 

Gallery Images related to Cystic fibrosis No.310

View All 3 Gallery Images

Tracking History (41591.9mi) View Map

Discovered It 06/10/2019 col55 discovered it Grand-Est, France   Visit Log

Vu à l'évent "le sacre des couleurs" à Sainte Ménéhould.
Merci pour le partage.

Discovered It 06/10/2019 jipepe55 discovered it Grand-Est, France   Visit Log

Découvert au MEGA "Sacre Des Couleurs" à Ste Menehould.
Merci pour le partage.

Dropped Off 06/08/2019 BruKan placed it in Le Sacre des couleurs Grand-Est, France - 17.87 miles  Visit Log
Visited 06/07/2019 BruKan took it to Les Vaubiens I Grand-Est, France - 4.93 miles  Visit Log
Visited 06/07/2019 BruKan took it to Tarègle Grand-Est, France - .35 miles  Visit Log
Visited 06/07/2019 BruKan took it to Manre: terrain de motocross Grand-Est, France - 3.75 miles  Visit Log
Visited 06/07/2019 BruKan took it to Les étangs Grand-Est, France - .28 miles  Visit Log
Visited 06/07/2019 BruKan took it to La vierge de Aure Grand-Est, France - 2.09 miles  Visit Log
Visited 06/07/2019 BruKan took it to [14-18] Monument 170 et 174 RI Grand-Est, France - 5.45 miles  Visit Log
Visited 06/07/2019 BruKan took it to [14-18] Le coq de Souain Grand-Est, France - 8.5 miles  Visit Log
data on this page is cached for 3 mins

Advertising with Us