Skip to content

Travel Bug Dog Tag Witch Wana

Trackable Options
Found this item? Log in.
Printable information sheet to attach to Witch Wana Print Info Sheet
Owner:
Ledoco Send Message to Owner Message this owner
Released:
Thursday, 26 October 2017
Origin:
Noord-Brabant, Netherlands
Recently Spotted:
In Ecopista do Montado - Bónus Cache

This is not collectible.

Use TB7T91N to reference this item.

First time logging a Trackable? Click here.

Current Goal

Het bezoeken van alle carnaval festivals over de gehele wereld

Visit all carnaval festivals all over the world

About This Item

Witch Wana

Krabbegat is de carnavalsnaam van Bergen op Zoom gedurende de Bergse Vastenavend. Vastenavend, zoals de viering van Carnaval in de stad wordt genoemd, heeft in Bergen op Zoom een eigen karakter en stijl. Deze stijl komt voort uit het Bourgondische carnaval, gevierd in West-Brabant, dat verschilt van de Rijnlandse variant die onder meer in Maastricht gevierd wordt.

De naam 'het Krabbegat' slaat terug op de 'Meekrap', een plant die vroeger werd gebruikt als grondstof voor de rode kleurstof alizarine en veel geteeld werd in Bergen op Zoom. Tegenwoordig bestaat deze teelt weer voor het maken van biologisch vriendelijke kleurstoffen. Het symbool van het Krabbegat is echter niet de plant, maar het dier dat in de uitspraak identiek daaraan is: de krab. Een inwoner van Krabbegat wordt een Krab genoemd.

Wana

Wana is de heks van Reimerswaal, een verwijzing naar het folkloreverhaal Jan Zonder Vrees. In tegenstelling tot het prinselijk gevolg wordt er niet ieder jaar iemand gevraagd om Wana uit te beelden. In plaats daarvan wordt ze enkel af en toe vertolkt tijdens de kindervastenavend. Daarnaast staat er gedurende de vastenavend een groot beeld van de heks op de Grote Markt dat een vitale rol speelt bij het Vallen van de Kraai.

Na de sluiting begeeft de prins zich naar het beeld van Wana dat na de intocht op de Grote Markt is gezet. Hier rondom verzamelen zich om 23:45 alle Krabben. Na het lossen van drie schoten laat de prins de kraai, die op het beeld van Wana staat, omvallen. Met deze symbolische dood van de kraai is het einde van de vastenavend ingeluid. Nog eenmaal doen alle aanwezigen de zevensprong en daarna is de vastenavend definitief voorbij.

Wana vliegt op haar bezem normaliter rond in het Krabbegat en omgeving. Ze wil echter wel eens wat meer van de wereld zien. Wana zou graag alle grote Carnavalsfeesten over de hele wereld met een bezoekje vereren om zo wat ervaring en energie op te doen om weer geruime tijd de krabben in Bergen op Zoom te vermaken.

Deze Travel Bug plaatsen wij speciaal op 11-11 omdat op deze datum het nieuwe seizoen van de bergse vastenavond van start gaat. Tevens vieren we hiermee het feit dat we onze 250ste cache hebben gelogd. Wij zouden het fijn vinden als tijdens de diverse carnavaleske fesiviteiten foto's gemaakt worden zodat iedereen kan zien hoe overal carnaval gevierd wordt.

Alvast bedankt!

Team Ledoco

 

Krabbegat is the carnival name of Bergen op Zoom during the Bergse Vastenavend. Vastenavend, as mentioned in the celebration of Carnival in the city, has its own character and style in Bergen op Zoom. This style originates from the Burgundian carnival celebrated in West Brabant, which differs from the Rhine-style variant, which is celebrated in Maastricht. The name "The Krabbegat" strikes back on the 'Meekrap', a plant used to be used as a raw material for the red dye alizarine and widely grown in Bergen op Zoom. Nowadays, this cultivation is again for making biofriendly dyes. However, the symbol of the crab conception is not the plant, but the animal that is identical in the pronunciation is the crab. A resident of Krabbegat is called a crab.
 
Wana
Wana is the witch of Reimerswaal, a reference to the folklore story Jan Without Fear. Contrary to the principle, no one is asked anyone to picture Wana every year. Instead, she is only occasionally interpreted during childhood celebrations. In addition, during the fastenavend there is a big picture of the witch on the Grote Markt that plays a vital role in the Falling of the Crow. After the closure, the prince goes to the image of Wana, which was placed on the Grote Markt after the entry. Here around 23:45 all the crabs gather. After unloading three shots, the prince drops the crow, which appears on Wana's image. With this symbolic death of the crowd, the end of the fastenavend has been recorded. Once again, all the attendants make the leap and afterwards the party is finally over.
 
Wana usually flies on her broom in the Krabbegat and surrounding area. However, she wants to see some more of the world. Wana would like to visit all major Carnival celebrations around the world to experience some energy and experience the crabs in Bergen op Zoom for some time.
 
We will put this Travel Bug special at 11-11 because on this date the new season of carnaval event starts. In addition, we celebrate the fact that we have logged our 250th cache. We would like you to take pictures of the various carnavalesque
festivities, so everybody see how carnival is celebrated everywhere.
 
Thanks in advance!
Team Ledoco

Gallery Images related to Witch Wana

View All 7 Gallery Images

Tracking History (9616.6mi) View Map

Dropped Off 11/09/2019 pezuerch placed it in Ecopista do Montado - Bónus Cache Évora, Portugal - 1,068.29 miles  Visit Log

Habe a nice Tripp

Visited 11/09/2019 pezuerch took it to Ecopista do Montado - Bónus Cache Évora, Portugal - .29 miles  Visit Log

Trackable Log erstellt durch Looking4Cache.

Visited 11/09/2019 pezuerch took it to Ecopista do Montado - Começa a subir ! Évora, Portugal - .21 miles  Visit Log

Trackable Log erstellt durch Looking4Cache.

Visited 11/09/2019 pezuerch took it to Ecopista do Montado - Paião Évora, Portugal - .61 miles  Visit Log

Trackable Log erstellt durch Looking4Cache.

Visited 11/09/2019 pezuerch took it to Ecopista do Montado - Monte Passa Figo Évora, Portugal - 1.01 miles  Visit Log

Trackable Log erstellt durch Looking4Cache.

Visited 11/09/2019 pezuerch took it to Ecopista do Montado - Chaparro Évora, Portugal - .14 miles  Visit Log

Trackable Log erstellt durch Looking4Cache.

Visited 11/09/2019 pezuerch took it to Ecopista do Montado - São Mateus Évora, Portugal - .29 miles  Visit Log

Trackable Log erstellt durch Looking4Cache.

Visited 11/09/2019 pezuerch took it to Ecopista do Montado - Lebre Évora, Portugal - .54 miles  Visit Log

Trackable Log erstellt durch Looking4Cache.

Visited 11/09/2019 pezuerch took it to Ecopista do Montado - Pare, Escute, Olhe Évora, Portugal - 21.53 miles  Visit Log

Trackable Log erstellt durch Looking4Cache.

Visited 11/08/2019 pezuerch took it to Igreja de Palma [Alcácer do Sal] Setúbal, Portugal - 11.97 miles  Visit Log
data on this page is cached for 3 mins

Advertising with Us