Skip to Content

Excalibur Geocoin Excalibur Geocoin ( silver )

Trackable Options
notebook Found this item? Log in.
printer Print Info Sheet
There are 2 users watching this listing.
Owner:
rajchman Send Message to Owner Message this owner
Released:
Monday, 01 February 2010
Origin:
Denmark
Recently Spotted:
In the hands of Shatima.

The owner hasn't set their collectible preference.

Use TB3962Z to reference this item.

First time logging a Trackable? Click here.

Current GOAL


[en] I will travel from cache to cache on many different countries to collect some stories and pictures.

[cz] Chtel bych cestovat a navstivit mnoho zemí a pritom shromazdovat nejake historky a fotky.

[da] Jeg vil gerne rejse fra cache til cache i mange forkellige lande og tage nogle note og billeder på min vej.

Don't Keep Me! - Move me to another cache soon, please

About This Item

Excalibur Silver


[da] Excalibur var Kong Arthurs legendarisk sværd, som nogen gange tillæges magiske evner eller forbindes med Englands retmæssige regent. Ordet Excalibur er oprindeligt udledt fra det latinske udtryk Ex calce liberatus, "frigjort fra stenen". Der var også en græsk oprindelse, Ex-Kylie-Pyr eller "ud af en kop - ild". Begge udtryk er gengivet på møntens forside. Det menes at Athur trak sværdet fri af stenen, og derved bekræftede sin retmæssige kongeværdighed. På bagsiden er et muligt våbenskjold for den legendariske kong Arthur. Rundt langs kanten er listen over de oprindelige 11 Riddere af det Runde Bord: Sir Lancelot, Sir Galahad, Sir Gawaine, Sir Gareth, Sir Bors, Sir Percivale, Sir Tristan, Sir Bedivere, Sir Lamorak, Sir Kay, Sir Geraint, og året 1300, hvor Arthur siges at have regeret.

[en] Excalibur was the legendary sword of King Arthur sometimes attributed with magical powers or associated with the rightful sovereignty of. Excalibur was originally derived from the Latin phrase Ex calce liberatus, "liberated from the stone."   There was also a Greek origin, Ex-Kylie-Pyr or "out of a cup—fire" both of which are inscribed on the front of the coin.  It is believed that Arthur pulled the sword from the stone confirming is rightful place as King.  On the back is one possible Coat of Arms of the legendary King Arthur. Around the side is listed the original 11 Knights of the Round Table: Sir Lancelot, Sir Galahad, Sir Gawaine, Sir Gareth, Sir Bors, Sir Percivale, Sir Tristan, Sir Bedivere, Sir Lamorak, Sir Kay, Sir Geraint and the year 1300 that Arthur was said to have reigned. 

[cz] Excalibur byl legendární mec Krále Arthura, který mel nekdy pricítán magické síly a který byl spojený s právoplatnou suverenitou. Excalibur puvodne pochází z latinského slova Ex calce liberatus, "osvobodil od kamene." Nebo také reckého puvodu, Ex-Kylie-Pyr nebo "mimo pohár-ohen", což jsou napsané na prední strane mince. Predpokládá se, že Arthur vytáhl mec z kamene o timto potvrdil svuji vládu jako král. Na zadní strane je zobrazen jeden z možných znakú legendárního Krále Arthura. Po strane jsou uvedena jména puvodních 11-ti Rytírú kulatého stolu: Sir Lancelot, Sir Galahad, Sir Gawaine, Sir Gareth, Sir Bors, Sir Percivale, Sir Tristan, Sir Bedivere, Sir Lamorak, Sir Kay, Sir Geraint a rok 1300, kdy Arthur údajne vládl.

Gallery Images related to Excalibur Geocoin ( silver )

View All 12 Gallery Images

Tracking History (64463.7mi) View Map

Visited 06/17/2019 Shatima took it to Projekt Matrix #33 Bayern, Germany - 3.22 miles  Visit Log
Visited 06/16/2019 Shatima took it to Projekt Matrix #19 Bayern, Germany - 1.88 miles  Visit Log
Visited 06/16/2019 Shatima took it to Projekt Matrix #10 Bayern, Germany - 1.49 miles  Visit Log
Visited 06/16/2019 Shatima took it to Projekt Matrix #01 Bayern, Germany - 1.19 miles  Visit Log
Visited 06/16/2019 Shatima took it to Projekt Matrix #07 Bayern, Germany - .81 miles  Visit Log
Visited 06/16/2019 Shatima took it to Projekt Matrix #11 Bayern, Germany - .82 miles  Visit Log
Visited 06/16/2019 Shatima took it to Projekt Matrix #14 Bayern, Germany - .55 miles  Visit Log
Visited 06/16/2019 Shatima took it to Projekt Matrix #16 Bayern, Germany - .55 miles  Visit Log
Visited 06/16/2019 Shatima took it to Projekt Matrix #18 Bayern, Germany - .27 miles  Visit Log
Visited 06/16/2019 Shatima took it to Projekt Matrix #17 Bayern, Germany - .66 miles  Visit Log
data on this page is cached for 3 mins

Advertising with Us

Return to the Top of the Page