Skip to Content

Travel Bug Dog Tag CWG Pitrisovi deti (PD)

Trackable Options
notebook Found this item? Log in.
printer Print Info Sheet
Owner:
Pitrisovi deti Send Message to Owner Message this owner
Released:
Tuesday, September 21, 2010
Origin:
Kraj Vysočina, Czechia
Recently Spotted:
In CWG neboli Country Western Geofond

The owner hasn't set their collectible preference.

Use TB3EP6V to reference this item.

First time logging a Trackable? Click here.

Current GOAL

[CZ] Toto TB bude putovat pouze se členy Pitrisových dětí na různé eventy, společné lovy apod.

Pokud toto TB dostanete do ruky, můžete si jej zalogovat pouze jako "Discovered It"!

[ENG] This TB will go up only to members "Pitris's Children" at various events, a common hunting etc.

If this is the hand you get TB, you can only log in as "Discovered It!

[DE] Diese TB wird bis nur an Mitglieder "Pitrisen Kinder" gehen auf verschiedenen Veranstaltungen, eine gemeinsame Jagd usw.

Wenn Sie haben der TB in der Hand, können Sie nur loggen Sie sich als "Discovered It"!

About This Item

PD

[CZ]
Na tomto TB jsou CWG (všech) členů Pitrisovích dětí a eventů, které pořádali.

Jak vznikly Pitrisovi děti? Poděkovat můžeme kačerovi jménem Pitris, který nás dne 12.4.2007 shromáždil na eventu "Rebel z geoRybarny" [GC11QTY] a kde jsme se všichni poznali. Po delší době se začali dělat tzv. pondělní kmenové porady, na kterých jsme se bavili o geocachingu, keškách, GPSkách a dalších různých věcech. Tyto kmenové porady se nakonec přejmenovali a přesunuli na jiný den, čímž vznikly "Nedělní schůze".
O nějaký měsíc později se rozhodlo vytvořit Havlíčkobrodský tým, protože jsme vlastně společně cestovali po republice a nechtělo se nám říkat, že zde byl ten a ten atd... Nad jménem se přemýšlelo nějaký čas a nakonec díky Pitrisovi (jak je již jednou psáno), se zvolilo toto jméno.
To, že v názvu je chyba my víme, je tam schválně. ;-)

Členové: 4rest, Adrian_S, aktuoch, Beranci, blackwolf_cz, Cestovatel.HB, DIrKa team, Duchodci, Felcar, Fridmen, Goblin team, Jarda315, Kikinka, Lemurek.HB, Lojzek, Matakz, Marplet, Minja, Pawlick, petulinka1, Sausenstein a sumie-dh.

Keše na téma PD: Benedin [GC1HV58], Kniha Dzungli [GC186V5],  Staré jádro... [GC18Y34]

[ENG]
On this TB is the CWG (all) members "Pitris's Children" and events organized by.

How organited Pitris's childern? We thank you on the Cacher behalf Pitris, who of us gathered on April 12, 2007 Event cache "Rebel from geoRybarny" (Rebel from Fish shop) [GC11QTY] and where we all know. After some time, began to make so-called "Monday's tribal consultation", where we talked about Geocaching, Caches, GPS devices and other miscellaneous matters. These meetings are ordinary eventually renamed and moved to another day, creating "Sunday meetings".
About a month later he decided to create team from Havlickuv Brod, together because we actually traveled around the country and did not want us to say that there was so and so, etc. .. Above the name is to think for some time and finally thanks Pitris (as already written one), is chosen that name.
That the title is a mistake we know is there on purpose. ;-)

Members: 4rest, Adrian_S, aktuoch, Beranci, blackwolf_cz, Cestovatel.HB (Traveler.HB), DIrKa team, Duchodci (The Seniors), Felcar (Leech), Fridmen, Goblin team, Jarda315, Kikinka, Lemurek.HB, Lojzek, Matakz, Marplet, Minja, Pawlick, petulinka1,
Sausenstein and sumie-dh.

Caches on PD: 
Benedin [GC1HV58], Kniha Dzungli (Jungle Book) [GC186V5],  Staré jádro... (Old core...) [GC18Y34]

[DE]
Auf diesem TB ist die CWG (alle) Mitglieder "Pitrisen Kinder" und Veranstaltungen, wenn sie organisieren.

Wie entstanden Pitrisen Kinder? Wir danken den cacher, wer heißt Pitris, wer uns von am 12. April 2007 versammelten an Event cache"Rebell aus geoRybarny" (Rebell aus geoFishgeschäft) [GC11QTY] und wo wir alle kennen. Nach einiger Zeit begann sogenannten ordentlichen "Montagen stammes Anhörung", wo wir über Geocaching, die Cachen, GPSgeräten und verschiedene andere Sachen machen sprechen. Diese Sitzungen sind gewöhnliche schließlich umbenannt und verschoben auf einen anderen Tag, die Schaffung "Sonntagen Sitzungen".

Etwa einen Monat später beschloss er, die Gruppe von Havlickuv Brod zusammen zu erstellen, da fuhren wir eigentlich im ganzen Land und wollten uns nicht zu sagen, dass es so und so, etc. .. Über den Namen ist es seit einiger Zeit und schließlich dank Pitris (wie bereits eine schriftliche denken), gewählt, die diesen Namen.
Dass der Titel ist ein Fehler, wir wissen, ist es mit Absicht. ;-)

Mitglieder: 4rest, Adrian_S, aktuoch, Beranci, blackwolf_cz (schwarzen Wolf_cz), Cestovatel.HB (Tourist.HB), DIrKa Team, Duchodci (Senioren), Felcar (Wundarzt), Fridmen, Goblin team, Jarda315, Kikinka, Lemurek.HB, Lojzek, Matakz, Marplet,  Minja, Pawlick, petulinka1,
Sausenstein und sumie-dh.

Cache auf PD: Benedin 
[GC1HV58], Kniha Dzungli (Das Dschungelbuch) [GC186V5],  Staré jádro... (Der alten Kern...) [GC18Y34]

Gallery Images related to CWG Pitrisovi deti (PD)

View 1 Gallery Image

Tracking History (445.5mi) View Map

Discovered It 3/18/2017 Barčí discovered it   Visit Log

Tento pěkný kousek jsem měla tu čest vidět na Bowlingu, díky za ukázku. :)

Discovered It 3/18/2017 Ondrášek a Maylinka discovered it   Visit Log

Díky za ukázku :-)

Discovered It 3/18/2017 mikejz discovered it   Visit Log

Spatřen na eventu v Havlíčkově Brodě. Díky

Discovered It 3/18/2017 MaJáK4 discovered it   Visit Log

Spatřen na eventu 17. v pátek a v sobotu bowling, je krásný, děkujeme za ukázání :-)

Discovered It 3/19/2016 Podes discovered it   Visit Log

Videno na geobowlingu v HB.

Discovered It 3/12/2016 kalubr discovered it   Visit Log

Viděno na eventu v Havl. Brodě, díky!

Discovered It 3/12/2016 PawlinkaH discovered it   Visit Log

Moc hezký kousek viděný v Brodě, díky:-)

Discovered It 3/12/2016 Pepa J. discovered it   Visit Log

Videno na bowlingu v HB.

Discovered It 3/5/2016 Radek694 discovered it   Visit Log

Díky :-) seen at the event or geocache . Thanks :-) Radek

Discovered It 3/14/2015 Pirana :-) discovered it   Visit Log

viden na eventu v HB, díky

data on this page is cached for 3 mins

Advertising with Us

Return to the Top of the Page