Skip to Content

Travel Express Geocoin Ichiban s1

Trackable Options
notebook Found this item? Log in.
printer Print Info Sheet
There are 14 users watching this listing.
Owner:
pikacu Send Message to Owner Message this owner
Released:
Sunday, 22 May 2011
Origin:
Slovenia
Recently Spotted:
In E7_SLO_151_Mlaka

This is not collectible.

Use TB42DK0 to reference this item.

First time logging a Trackable? Click here.

Current GOAL

ENG: This TB travels from cache to cache in Slovenia.
PLEASE DO NOT TAKE IT FROM SLOVENIA.

SLO: TB potuje od zaklada do zaklada po Sloveniji.
PROSIMO, DA GA NE NOSITE IZ SLOVENIJE.

About This Item

Ichiban gen2

ENG: This trackable/card belongs to the puzzle GC2V5JW - Traveling sudoku. The card holds a piece of initial setup of sudoku puzzle. Write down this datum even if you don't take part in solving the puzzle - maybe you will start later... Then as soon as possible drop the card to another cache anywhere in Slovenia - the card should never leave Slovenia!

IMPORTANT:

  • You can drop the card to any geocache in Slovenia (except GC2V5JW - Traveling sudoku).
  • Do not keep the card for too long. Other players would like to take it as well.
  • If you wish to upload photos of the card to the gallery please edit them beforehand: hide sudoku data, tracking and QR code.

This card has additional copy (of series 2): Ichiban s2. It has the same sudoku data but different tracking code.

We sent several copies of this card into circulation in the past. Some of them had attached a tag. The newest cards from 2nd generation are without tag.

You can get more about puzzle and other rules in description of the cache GC2V5JW - Traveling sudoku.


SLO: Ta sledljivček/kartica je del uganke GC2V5JW - Potujoči sudoku. Na kartici je napisan delček začetne postavitve sudokuja. Zapšite si ta podatek, tudi če ne rešujete uganke - morda jo boste začeli čez čas... Potem pa čimprej odložite kartico v drug zaklad, kjerkoli v Sloveniji - kartica naj ne zapusti Slovenije!

POMEMBNO:

  • Kartico lahko odložite v katerikoli zaklad v Sloveniji (razen v zaklad GC2V5JW - Potujoči sudoku).
  • Kartice ne zadržujte predolgo pri sebi, ker bi jo radi dobili tudi drugi igralci.
  • Če boste naložili kakšno fotografijo kartice v galerijo, naj na njej ne bodo vidni podatki za sudoku, sledilna ter QR koda.

Ta kartica ima še eno kopijo (serije 2): Ichiban s2, ki ima enake podatke za sudoku, a drugo sledilno kodo.

V preteklosti smo poslali v obtok več kopij te kartice, nekatere so imele pripeto tudi značko. Najnovejše kartice iz 2. generacije pa so brez značke.

Več o uganki ter pravilih dobite pri opisu zaklada GC2V5JW - Potujoči sudoku.

Gallery Images related to Ichiban s1

View All 5 Gallery Images

Tracking History (2640.2mi) View Map

Dropped Off 05/27/2017 2Bobka placed it in Izvir Kamniške Bistrice Slovenia - 15.89 miles  Visit Log
Visited 05/27/2017 2Bobka took it to Lepi kamen Slovenia - .9 miles  Visit Log
Visited 05/27/2017 2Bobka took it to Plecnik XXII – Dvorec / Manor Slovenia - 51.78 miles  Visit Log
Visited 05/20/2017 2Bobka took it to Vinag Maribor Slovenia - 5.73 miles  Visit Log
Visited 05/20/2017 2Bobka took it to Drevored v Čreti / Čreta tree promenade Slovenia - 14.21 miles  Visit Log
Visited 05/12/2017 2Bobka took it to Wanted 3 Words Slovenia - 42.39 miles  Visit Log
Retrieve It from a Cache 05/09/2017 2Bobka retrieved it from Klevar'ca Slovenia   Visit Log

Nadaljujemo z zbiranjem kartic za potujoči sudoku. Danes sva našla kar dve.

Dropped Off 02/28/2017 dadazgaga placed it in Klevar'ca Slovenia - 2.84 miles  Visit Log
Visited 02/28/2017 dadazgaga took it to Olska gora - Soteški hrib Slovenia - 8.6 miles  Visit Log
Visited 02/26/2017 dadazgaga took it to Welcome in Slovenia Slovenia - 4.65 miles  Visit Log
data on this page is cached for 3 mins

Advertising with Us

Return to the Top of the Page