Skip to Content

Travel Bug Dog Tag Rolnicka

Trackable Options
notebook Found this item? Log in.
printer Print Info Sheet
There is 1 user watching this listing.
Owner:
malina.petra Send Message to Owner Message this owner
Released:
Friday, September 2, 2011
Origin:
Hlavní město Praha, Czechia
Recently Spotted:
In Le Cheval de Landivisiau

This is not collectible.

Use TB498N9 to reference this item.

First time logging a Trackable? Click here.

Current GOAL

Putovat z keše do keše!

Travel from cache to cache!

Reise von Cache zu Cache!

About This Item

Rolnička je druh zvonku, který vytváří charakteristické zvuky, zvláště ve velkém počtu. Rolničky se používají jako bicí nástroje. Jsou obvykle používány jako levnější alternativa k malým "klasickým" zvonům.
Rolničky jsou vyrobeny z jednoho kusu plechu a mají přibližně kulovitý tvar. Obsahují malé kulovité ložisko nebo krátkou kovovou tyčinku.
Rolničky původně pocházejí z Afriky a Indie, kde je navlečené na provázku umisťovali na kontníky tanečníků. V Evropě a Severní Americe jsou spojeny s Vánocemi.
V minulosti se rolničky umísťovaly na postoje tažných koní či sloužily jakožto zvláštní oděvní doplněk ( Kašpárkovy rolničky na čepici).
Používají se také v sokolnictví jako pomůcka při výcviku dravců.

Jingle bell is a kind of bell that creates the distinctive sound, especially in large numbers. Bells are used as percussion instruments. They are usually used as a cheaper alternative to the small "classic" bells.
Bells are made from one piece of sheet metal and have approximately spherical shape. They contain small spherical bearing or a short metal bar.
Jingle Bells was originally from Africa and India, where it is strung on a string placed on kontníky dancers. In Europe and North America are associated with Christmas.
In the past, bells deflectors on the attitudes of draft horses and served as a special supplement clothing (clown bells on his hat).
They are also used in falconry as an aid in training predators.


Jingle Bell ist eine Art Glocke, die den unverwechselbaren Sound, vor allem in großen Stückzahlen erstellt. Glocken sind als Percussion-Instrumente verwendet. Sie sind meist als billigere Alternative zu den kleinen "klassischen" Glocken verwendet.
Glocken sind aus einem Stück Blech und haben annähernd Kugelgestalt aufweisen. Sie enthalten kleine kugelförmige Lager oder eine kurze Metallstange.
Jingle Bells wurde ursprünglich aus Afrika und Indien, wo er an einer Schnur auf kontníky Tänzer gelegt aufgereiht ist. In Europa und Nordamerika sind mit Weihnachten verbunden.
In der Vergangenheit diente Glocken Windabweiser über die Haltung von Zugpferden und als Sonderbeilage Kleidung (Clown Glocken auf seinem Hut).
Sie sind auch in der Falknerei als Hilfe bei der Ausbildung Raubtieren verwendet wird.

 

Gallery Images related to Rolnicka

  View All 2 Gallery Images

  Tracking History (10803.2mi) View Map

  Dropped Off 10/12/2018 chiguirre placed it in Le Cheval de Landivisiau Bretagne, France - 27.02 miles  Visit Log

  Have a good trip

  Visited 10/11/2018 chiguirre took it to Commune du parc naturel d'armorique Bretagne, France - 5.2 miles  Visit Log
  Visited 10/11/2018 chiguirre took it to # 5 : Circuit de la Pointe de Camaret Bretagne, France - .3 miles  Visit Log
  Visited 10/11/2018 chiguirre took it to # 16 : Circuit de la Pointe de Camaret Bretagne, France - 3.4 miles  Visit Log
  Visited 10/11/2018 chiguirre took it to Circuit de Kersiguenou # 13 # Bonus Bretagne, France - .19 miles  Visit Log
  Visited 10/11/2018 chiguirre took it to Circuit de Kersiguenou # 2 letter-box Bretagne, France - .19 miles  Visit Log
  Visited 10/11/2018 chiguirre took it to Circuit de Kersiguenou # 1 Bretagne, France - 19.4 miles  Visit Log
  Visited 10/9/2018 chiguirre took it to Locronan Virtual Reward Bretagne, France - 8.65 miles  Visit Log
  Visited 10/9/2018 chiguirre took it to reverse cache Bretagne, France - 34.59 miles  Visit Log
  Visited 10/9/2018 chiguirre took it to TB HOTEL Aéroport de Lorient Bretagne Sud Bretagne, France - 59.5 miles  Visit Log
  data on this page is cached for 3 mins

  Advertising with Us

  Return to the Top of the Page