Skip to content

Travel Bug Dog Tag Aussie

Trackable Options
Found this item? Log in.
Printable information sheet to attach to Aussie Print Info Sheet
There are 4 users watching this listing.
Owner:
Ausje Send Message to Owner Message this owner
Recently Spotted:
Unknown Location

The owner hasn't set their collectible preference.

Use TB11W1R to reference this item.

First time logging a Trackable? Click here.

Current Goal

Hi ! I'm the Aussie I have 8 brothers and sisters, who are also carrying a Travelbug. We are racing from cache to cache. The one who travelled the most miles/ kilometers and passed through the most caches on the 5th of May 2008 is the winner ! So please take me as far away as possible and place me in another cache real soon ! The others: Rasta Roughneck: travelbug Rasta Ray. Viky Vaki: travelbug Wimbo Ray. Aussie: travelbug Aussie Ray. Biker Bitch: travelbug Biker Ray. Bombini Wieërt: travelbug Bombini Ray. Vöske: travelbug Vos Ray. Royel Bud: travelbug Royel Ray. Tommy's on cloggs: travelbug Tommy Ray.

About This Item

About this item: In het jaar 1653 verloor een vishandelaar,die op doorreis was, in het gehucht Laar een rog. De inwoners van Weert hadden nog nooit zo'n hels beest gezien; met zijn valse ogen en pijlstaart werd de rog voor de duivel aangezien. Op allerlei manieren werden de inwoners van Weert gewaarschuwd: Hendrik de Vos reed met een toeter aan zijn mond op een os door de stad, stadsomroeper Peter de Bont liep met zijn "Biecaer"* door de stad ("Op dit Biecaer gaan ick bellen, om ieder den streyt te mellen") en de klokken werden geluid ("Wy gaen d'alarmklok kleppen, vrinden wilt uw handen reppen"). De schutterij werd gealarmeerd ("Wij koomen den duivel bestreyden, om ons land van de plaeg te bevreyden") en er werd zelfs een klein kanon aangevoerd ("Al was't den duivel uit de hellen, dog zal ik er myn canon op stellen"). Een galg werd opgericht ("Aan deeze galg zal den duivel hangen, naer dat hy is gedood of in den streyt gevangen"). Uiteraard kwam de pastoor de ontheiligde plaats wijden ("Vrinden gaet eens aan een zy, opdat ik deez plaats eerst wey"). Sommige vrouwen moedigden hun mannen aan de strijd aan te gaan, anderen ontmoedigden hun man juist. Maar lafheid werd niet geaccepteerd ("Gij eerlooze beest die van angst scheyt, terwyl een ider zich wapend tot den streyt"). De dapperste van allen was een zekere Jan, zoon van de herbergier van herberg "'t Bruyne Paerd". Hij werd de eerste en waarschijnlijk enige echte rogsteker, toen hij zijn riek in het beest stak: ("Steek Jan steek met betrouwen, steek Jan of het zal ons rouwen"). Naar verluidt leverde het hem de hand van de dochter van de schout op. De vishandelaar had intussen echter het verlies van zijn vis opgemerkt en keerde terug naar de plaats des onheils, waar hij de Weertenaren hartelijk uitlachte ("Gij lompe Weertenaers weet gewis, dat dit heden was mynen vis"). De schout was echter nog niet overtuigd ("Ik kom den vourman vangen, en doen hem by den duivel hangen"). Vanaf dat moment werden de Weertenaren spottend "Rogstaekers" genoemd. * Een "Biecaer" (of bi-jkaer of Biekaer) is een bijenkorf. Deze werd omgekeerd en bespannen met huid, en vormde aldus een trommel. =================================================================== ===================================================== In the year 1653 a travelling fishsalesman, lost a ray in a little settlement near Weert, called Laar. Non of the inhabitants of Weert had ever seen such a hellish animal: with its scary eyes and stinging-tail, they thought: “it must be the devil !” In more than one way the townspeople of Weert were alerted to this find: By Hendrik de Vos, who rode an oxen, blowing his horn. Peter de Bont, the towns announcer, who rushed around with his “ Biecaer”* ,spreading the dreadful news and all being accompanied by church bells chiming their alarm. The Civic Guard was alerted and they even brought along their little canon. A gallows was erected. And of course the preacher came to bless the desecrated place. Some women encouraged their men to gear up for battle, others tried to keep them from going. But no cowards were accepted. The bravest of them all was a young man, by the name of Jan, an innkeepers son who's father owned an Inn called “ ‘t Bruyne Paerd”. He became the first and probably only Ray-Stabber, when he stabbed his rake into the beast. As it was told, for this brave action, he gained the hand of the Sherrif's daughter. In the meantime the fishmonger discovered the loss of the fish and he returned to the “scene of the crime”, were he ridiculed the gathered townspeople of Weert. (O, you silly people, let it be known, this here be my fish) But the sheriff still wasn’t convinced that it wasn’t the devil, but just a fish. So it was hung and burned. From that day on the people of Weert are teasingly known as “Ray Stabbers”. •Biecaer (or Biekaer) is a beehive. This was turned upside-down an tightly covered with a skin. In this way a drum was made. Peter de Bont met de biekaer Jan die de rog doorsteekt Peter de Bont with the biekaer Jan stabbing the ray


View the Gallery(3 image(s)) rogstaekerslegende1.jpg
rogstaekerslegende10.jpg
All the rays

Gallery Images related to Aussie

  View All 3 Gallery Images

  Tracking History (12106mi) View Map

  Write note 11/02/2013 4ausB posted a note for it   Visit Log

  Leider nicht im Cache gesehen.

  Dropped Off 03/10/2013 four Bs placed it in Reise ins Weltall Bayern, Germany - 34.66 miles  Visit Log
  Retrieve It from a Cache 03/09/2013 four Bs retrieved it from Letzaublick #1 Bayern, Germany   Visit Log

  Wir nehmen Dich ein Stück mit.

  Dropped Off 02/03/2013 bayerntomy placed it in Letzaublick #1 Bayern, Germany - 2.89 miles  Visit Log

  Genieß die Aussicht :-)

  Visited 02/03/2013 bayerntomy took it to Ein Mikro im Wald Bayern, Germany - 2.15 miles  Visit Log

  Besucht Ein Mikro im Wald (GC44J9G)

  Visited 02/03/2013 bayerntomy took it to Josefskirche Weiden Bayern, Germany - .42 miles  Visit Log

  Besucht Josefskirche Weiden (GC448F7)

  Retrieve It from a Cache 02/03/2013 bayerntomy retrieved it from Alte Stadtmauer Weiden Bayern, Germany   Visit Log

  Ein Stück darfst du mit

  Visited 01/30/2013 Harry_WEN took it to Max-Reger-Park Bayern, Germany - .28 miles  Visit Log
  Dropped Off 01/29/2013 Harry_WEN placed it in Alte Stadtmauer Weiden Bayern, Germany   Visit Log
  Visited 01/29/2013 Harry_WEN took it to Alte Stadtmauer Weiden Bayern, Germany - .24 miles  Visit Log
  data on this page is cached for 3 mins