Skip to Content

Travel Bug Dog Tag Honey Bee 14

Trackable Options
notebook Found this item? Log in.
printer Print Info Sheet
Owner:
De Bijtjes Send Message to Owner Message this owner
Released:
Monday, 06 May 2019
Origin:
Friesland, Netherlands
Recently Spotted:
In TB Hotel 'DeFence'

The owner hasn't set their collectible preference.

Use TB8JQKH to reference this item.

First time logging a Trackable? Click here.

Current GOAL

 

Doel van deze travelbug is aandacht  geven aan het uitsterven van de bij.  Dit doe ik door 11 mei 2019, 15 bijtjes  los te laten Bij Het Tjonger Event In Friesland. Deze bijtjes gaan de boodschap, dat het slecht gaat met de bij, door geven over de hele wereld. Ik hoop hier veel mensen mee te bereiken en dat we gezamenlijk het probleem kunnen oplossen.

 

The purpose of this travel bug is to give attention to the extinction of the bee. I do this by 11 May 2019, releasing 15 bees at the Tjonger Event in Friesland. These bees pass on the message that the bee is not doing well all over the world. I hope to reach many people with this and that together we can solve the problem.

About This Item

Het gaat niet goed met de bijen.

Het is in slecht gesteld met de biodiversiteit., wereldwijd is er een afname van insectensoorten. Insecten zijn essentieel voor het goed functioneren van de ecosystemen op aarde. Insecten zijn voedsel voor andere dieren, ze zijn verantwoordelijk voor een belangrijk deel van de bestuiving en ze recyclen voedingsstoffen. Intensieve landbouw, het gebruik van pesticiden, verstedelijking en klimaatverandering zijn hierin de grootste factoren. Steeds meer onderzoeken laten het zien: wilde bijen verdwijnen door heel Europa en in het bijzonder in Fryslân en Noordwest Duitsland uit tuinen en velden. Het aantal is gehalveerd en staat op het punt van uitsterven! Hier maken we ons zorgen over, want we hebben de bij nodig. Zonder bijen geen bestuiving, zonder bestuiving geen voedsel. Stel je voor, dat groente en fruit straks een luxe product is omdat het zo schaars is.

 


It is not going well with the bees

Biodiversity is in a bad position, worldwide there is a decrease in insect species. Insects are essential for the proper functioning of the Earth's ecosystems. Insects are food for other animals, they are responsible for an important part of the pollination and they recycle nutrients. Intensive agriculture, pesticide use, urbanization and climate change are the biggest factors in this. More and more studies show it: wild bees are disappearing from gardens and fields throughout Europe and in particular in Fryslân and northwest Germany. The number is halved and is about to become extinct ! We are worried about this, because we need the bee. No pollination without bees, no food without pollination. Imagine that fruit and vegetables will soon be a luxury product because it is so scarce.

Gallery Images related to Honey Bee 14

  View All 3 Gallery Images

  Tracking History (3080mi) View Map

  Visited 11/24/2019 skaut took it to Geisskirche - Felsentor Bayern, Germany - 151.88 miles  Visit Log
  Visited 11/17/2019 skaut took it to Loggen nicht ganz einfach! Bayern, Germany - 145.42 miles  Visit Log
  Retrieve It from a Cache 11/11/2019 skaut retrieved it from Die Kinder des Buchbinders Hessen, Germany   Visit Log

  Lets see where to bring you...

  Dropped Off 11/10/2019 geomin123 placed it in Die Kinder des Buchbinders Hessen, Germany - 89.06 miles  Visit Log
  Visited 11/05/2019 geomin123 took it to RST 42 Italian Style Nordrhein-Westfalen, Germany - 10.38 miles  Visit Log
  Visited 11/03/2019 geomin123 took it to Belle vue sur le viaduc 2. Liège, Belgium - .14 miles  Visit Log
  Visited 11/03/2019 geomin123 took it to La Maison du Terroir Liège, Belgium - 3.98 miles  Visit Log
  Visited 11/03/2019 geomin123 took it to Belle vue sur le viaduc 3. Liège, Belgium - .19 miles  Visit Log
  Visited 11/03/2019 geomin123 took it to Belle vue sur le viaduc. Liège, Belgium - 1.84 miles  Visit Log
  Visited 11/03/2019 geomin123 took it to Kelmisaire Mystaire Liège, Belgium - 3.24 miles  Visit Log
  data on this page is cached for 3 mins

  Advertising with Us

  Return to the Top of the Page