Skip to Content

Geofashion Lizard Maxicanci´ s Racing Travel Bug

Trackable Options
notebook Found this item? Log in.
printer Print Info Sheet
Owner:
Maxičánci Send Message to Owner Message this owner
Released:
Friday, June 9, 2017
Origin:
Karlovarský kraj, Czechia
Recently Spotted:
In the hands of bierlord.

This is not collectible.

Use TB8F1PY to reference this item.

First time logging a Trackable? Click here.

Current GOAL

 

Jsem účastníkem závodu TB.

Čím více kilometrů procestuji tím lépe!

Pomoz mi zvítězit a přesuň mne rychle do další keše! Protáhni mě prosím každou keší, kterou navštívíš!

Děkujeme smiley

Cesta kolem světa - TB race

Jsem účastníkem TB race - Cesta kolem světa.

Mým úkolem je ujet za rok co nejvíce kilometrů!

Soutěž začíná 9.6. 2017 a končí 9.6. 2018.

Pomoz mi zvítězit a přesun mě do další keše. 
Děkuji!

Průběh závodu najdeš tady: gc.cestakolemsveta.cz

Kategorie soutěže:
 Největší počet najetých kilometrů
 Návštěva nejsevernějšího místa
Návštěva nejvýchodnějšího místa
 Návštěva nejjižnějšího místa
 Návštěva nejzápadnějšího místa

 


 

 

 

I´m participant of TB race.

This TB racer wants to drive fast and/or long distances! 

Pleas, help me win and move me quickly into another cache! Took me over every cache!

Thank you smiley

Travel around world - TB race

I am participant in the TB race.

I need as many km as possible in a year!

Released on 9.6. 2017 at the 9.6. 2018.

Help me win and put me in the next cache. 
Thank you!

You can follow the action here: gc.cestakolemsveta.cz

Competition category:
 Get as many km as possible.
 Visit the most northern place.
Visit the most eastern place.
 Visit the most southern place.
 Visit the most western place.

 


 

 

Ich bin Rennteilnehmer TB.

Dieser Travel Bug nimmt am einen Rennen teil. Helft ihm doch bitte so viele Kilometer wie möglich zu reisen!

Hilf mir, zu gewinnen und zu bewegen mich schnell in einem anderen Cache!

Danke smiley

Weltreisese - TB Race

Ich bin Teilnehmer einen TB-Rennen

Ich brauche so viel Kilometer wie möglech im einen Jahr!

Renndauer is vom 9.6. 2017 bis 9.6. 2018.

Hilf mir zu gewinnen!
Vielen Dank.

Rennenverlauf kannst du da ansehen: gc.cestakolemsveta.cz

Rennkategorien:
 So viel Kilometer wie möglich zu sammeln
Besuchen den nördlichten Ort
Besuchen den südlichsten Ort
 Besuchen den westlichsten Ort
Besuchen den östlichsten Ort

About This Item

   Moc rád cestuji. Chci vidět celý svět a co nejvíce keší.  Pomůžete mi?

  I like traveling very much. I want to see the whole world and the most caches.  Will you help me?

    Ichh mag reisen. Ich möchte die ganze Welt und viele Caches sehen. Wilst du mir helfen?

Tracking History (17139.2mi) View Map

Visited 2/23/2019 bierlord took it to Der kleine Tannenbaum Hessen, Germany - .7 miles  Visit Log
Visited 2/23/2019 bierlord took it to "Da geht noch was ...!" #1 Hessen, Germany - .69 miles  Visit Log
Visited 2/23/2019 bierlord took it to Weitblick über'm Fuldasteig Hessen, Germany - .62 miles  Visit Log
Visited 2/23/2019 bierlord took it to Abzweig am Fuldasteig Hessen, Germany - .47 miles  Visit Log
Visited 2/23/2019 bierlord took it to Blick vom Fuldasteig Hessen, Germany - .32 miles  Visit Log
Visited 2/23/2019 bierlord took it to Steigen am Fuldasteig Hessen, Germany - .62 miles  Visit Log
Visited 2/23/2019 bierlord took it to Besinnliches am Fuldasteig Hessen, Germany - .12 miles  Visit Log
Visited 2/23/2019 bierlord took it to Zapfenstreich am Fuldasteig Hessen, Germany - .46 miles  Visit Log
Visited 2/23/2019 bierlord took it to Wasserhaus am Fuldasteig Hessen, Germany - .6 miles  Visit Log
Visited 2/23/2019 bierlord took it to Rast am X17 - Drilling Hessen, Germany - 1.23 miles  Visit Log
data on this page is cached for 3 mins

Advertising with Us

Return to the Top of the Page