Skip to Content

Geofashion Lizard Cesta kolem světa - Caminka

Trackable Options
notebook Found this item? Log in.
printer Print Info Sheet
Owner:
Caminka Send Message to Owner Message this owner
Released:
Saturday, June 10, 2017
Origin:
Karlovarský kraj, Czechia
Recently Spotted:
In the hands of CommyDebator.

This is not collectible.

Use TB8F1QP to reference this item.

First time logging a Trackable? Click here.

Current GOAL

Cesta kolem světa - TB race

Jsem účastníkem TB race - Cesta kolem světa.

Mým úkolem je ujet za rok co nejvíce kilometrů!

Soutěž začíná 9.6. 2017 a končí 9.6. 2018.

Pomoz mi zvítězit a přesun mě do další keše. 
Děkuji!

Průběh závodu najdeš tady: gc.cestakolemsveta.cz

Kategorie soutěže:
 Největší počet najetých kilometrů
 Návštěva nejsevernějšího místa
Návštěva nejvýchodnějšího místa
 Návštěva nejjižnějšího místa
 Návštěva nejzápadnějšího místa

 


Travel around world - TB race

I am participant in the TB race.

I need as many km as possible in a year!

Released on 9.6. 2017 at the 9.6. 2018.

Help me win and put me in the next cache. 
Thank you!

You can follow the action here: gc.cestakolemsveta.cz

Competition category:
 Get as many km as possible.
 Visit the most northern place.
Visit the most eastern place.
 Visit the most southern place.
 Visit the most western place.

About This Item

Cesta kolem sveta

No additional details available.

Gallery Images related to Cesta kolem světa - Caminka

View All 2 Gallery Images

Tracking History (11649.4mi) View Map

Retrieve It from a Cache 4/20/2018 CommyDebator retrieved it from Nick's Ol' Hidee Hole Idaho   Visit Log

Not sure but will keep posting.

Dropped Off 4/6/2018 K<3 N placed it in Nick's Ol' Hidee Hole Idaho - 232.03 miles  Visit Log

Bye

Retrieve It from a Cache 2/6/2018 K<3 N retrieved it from Hotel for the Birds and Travel Bugs Idaho   Visit Log

Picked up on our way back to Boise for Ks birthday weekend.

Dropped Off 1/26/2018 robnsamcabot placed it in Hotel for the Birds and Travel Bugs Idaho - 26.59 miles  Visit Log
Visited 1/25/2018 robnsamcabot took it to Reece Park Oregon - 6.32 miles  Visit Log
Visited 1/25/2018 robnsamcabot took it to C & M Tree Oregon - 31.38 miles  Visit Log

This is 1 of 2 TBs in this photo. Letting these go later today. Thanks for sharing!

  • Malheur Butte - Ontario, Oregon
Visited 1/19/2018 robnsamcabot took it to Short Tie? Idaho - 4.15 miles  Visit Log
Visited 1/14/2018 robnsamcabot took it to Optic Light Idaho - 3.71 miles  Visit Log
Visited 1/14/2018 robnsamcabot took it to The Back Gate Idaho - 4.23 miles  Visit Log
Visited 1/7/2018 robnsamcabot took it to Five Mile Creek pathway (E) Idaho - 2,254.07 miles  Visit Log
data on this page is cached for 3 mins

Advertising with Us

Return to the Top of the Page