Skip to Content

Travel Bug Dog Tag Vodováha, Spirit level, Wasserwaage

Trackable Options
notebook Found this item? Log in.
printer Print Info Sheet
Owner:
Danek Send Message to Owner Message this owner
Released:
Tuesday, 27 October 2015
Origin:
Hlavní město Praha, Czechia
Recently Spotted:
In Hotel de Clisson

This is not collectible.

Use TB61BZG to reference this item.

First time logging a Trackable? Click here.

Current GOAL

Dojít až na konec světa.

~~Come to the end of the world.

~~Kommen Sie zum Ende der Welt.

About This Item

Vodováha

Jednoduchá strojírenská vodováha s rektifikačním šroubem
Vodováha nebo také libela (z franc.) je jednoduchý přístroj, sloužící k určování vodorovného (a odvozeně i svislého) směru. Pracuje buď na principu Archimédova zákona (bublinková vodováha) nebo spojených nádob (hadicová vodováha). Hadicová vodováha je v běžné praxi na větší vzdálenosti přesnější než bublinková vodováha.

Bublinková vodováha

Základem běžného druhu bublinkové vodováhy je prohnutá trubička s kapalinou, v níž je bublina. Trubička je pevně a přesně uložena v dřevěném nebo kovovém hranolu. Bublina má snahu vyplavat na nejvyšší místo trubičky. Poloha bubliny, při níž je hranol ve vodorovné poloze, je na trubičce vyznačena ryskami. U stavební vodováhy bývá kolmo k ní umístěna druhá podobná trubička, umožňující nastavení svislice.

U přesnějších vodovah, například pro použití ve strojírenství, není trubička prohnutá, ale zevnitř vybroušená do mírně soudkovitého tvaru. Vodováha mívá také rektifikační šroub pro přesné justování. Strojírenské vodováhy na ustavování strojů a zařízení mívají vespod vybroušenou trojúhelnou drážku, aby se daly použít i k nastavování hřídelů a válcovitých součástí. Jiné mají tvar čtvercového rámu, takže dovolují i nastavení do svislé polohy.

Zatímco trubičková vodováha indikuje polohu jen v jednom směru, kruhová či krabičková vodováha má svrchní sklíčko mírně vypuklé, takže ukazuje odchylku od vodorovné roviny ve všech směrech. Vodorovnou polohu, případně malé odchylky, vyznačují soustředné kružnice na sklíčku. Toto řešení se používá zejména u přístrojů, vyžadujících ustavení do vodorovné polohy (teodolity, přesné váhy apod.) či u stativů.

Trubičkovou vodováhu vynalezl Melchisedech Thévenot, pozdější knihovník krále Ludvíka XIV., kolem roku 1660 a roku 1661 o ní psal Ch. Huygensovi. Rozšířila se však až koncem 18. století.

Hadicová vodováha

Hadicová vodováha se používá především ve stavebnictví a na větší vzdálenosti je přesnější než bublinková vodováha. Skládá se ze dvou průhledných trubic se stupnicí, spojených hadicí. Hadice je naplněna vodou a porovnáním hladin v trubicích lze určit shodnou výšku u míst, vzdálených až do délky hadice. Dá se vyrobit z PET lahví a půlcoulové zahradní hadice. PET láhev semusí na dně provrtat.

Tracking History (553.3mi) View Map

  • 01-02 of 02 records ·
  • 01
Dropped Off 10/30/2015 Danek placed it in Hotel de Clisson Île-de-France, France - 553.31 miles  Visit Log
Visited 10/27/2015 Danek took it to Tak ktera to jsou? Hlavní město Praha, Czechia   Visit Log
data on this page is cached for 3 mins
  • 01-02 of 02 records ·
  • 01

Advertising with Us

Return to the Top of the Page