Skip to Content

Travel Bug Dog Tag Travel Racer B.O.B.

Trackable Options
notebook Found this item? Log in.
printer Print Info Sheet
There is 1 user watching this listing.
Owner:
_underground_ Send Message to Owner Message this owner
Released:
Thursday, December 31, 2015
Origin:
Limburg, Netherlands
Recently Spotted:
In the hands of TT.WAHALA.

This is not collectible.

Use TB7KQ1E to reference this item.

First time logging a Trackable? Click here.

Current GOAL

Dit is B.O.B.

B.O.B. is de Travel Racer Bonus TB

 

Er zal van 01/01/2016 t/m 31/12/2016 een TB Race plaatsvinden tussen de Travel Racer van _underground_ en die van Webhopper. De Travel Racer met de meeste kilometers zal uiteraard winnen.

 

Twee maal per jaar (01/07/2016 en 31/12/2016) zal de afstand van B.O.B. (deze Bonus Travel Bug dus) degene die het laagste in het klassement staat een duwtje in de rug geven. 2/3 van de door de B.O.B. afgelegde kilometers wordt nl. bij de op dat moment laagste in het klassement staande Racer opgeteld.

 

Dit zijn de deelnemende voertuigen:

Travel Racer Webhopper
De rode bolide van Webhopper
 

Travel Racer _underground_
De groene racer van _underground_

 

Zorg er dus svp voor dat B.O.B. niet te lang in uw bezit blijft en verplaats deze TB zoveel mogelijk over een zo groot mogelijke afstand. Beide deelnemers danken U hartelijk voor uw medewerking!!

About This Item


Spelregels:

 1. Er wordt vanaf 1 januari 2016 met bovenstaande TB's een heuse onderlinge TB-race gespeeld
 2. Degene die na 1 jaar de meeste kilometers heeft afgelegd wint de race en ontvangt een nog nader te noemen prijs.
 3. Naast de werkelijk afgelegde kilometers geeft elk bezocht land waar de betreffende TB-racer gelogd wordt, een bonus van 500 km. LET OP: Elk bezocht en gelogd land telt maar 1x mee voor de bonuskilometers!
 4. Op 1 juli 2016 worden de kilometers van een 3e TravelBug in het spel betrokken!!! Deze TB noemen we de Bonus-TB. Ook deze Bonus-TB is op 1 januari 2016 gestart. De TB-racer die op 1 juli het MINSTE aantal kilometers heeft afgelegd zal als aanmoediging 2/3 van het aantal kilometers van deze Bonus-TB gaan ontvangen. De andere TB-racer krijgt uiteraard de resterende 1/3 van het aantal kilometers.
 5. Op 31 december 2016 wordt gekeken naar het aantal eindkilometers. Dat zijn de kilometers van de TB-racer zelf PLUS het aantal verschillende landen x500 km., PLUS de stand van zaken op 1 juli van de Bonus-TB (Zie spelregel 4).
 6. Degene die op 31 december 2016 na het optellen het minste aantal kilometers heeft, kan opnieuw aanspraak maken op 2/3 van het aantal kilometers van de Bonus-TB. De andere deelnemer ontvangt weer 1/3 van het aantal kilometers van Bonus-TB
 7. De uiteindelijke winnaar is degenedie de meeste kilometers heeft afgelegd, inclusief de landen- en de 2x toegekende Bonus-kilometers
 8. BIJZONDERE BEPALING: Indien één van beide TB-Racers vermist raakt (langer dan 3 maanden geen log) dan mag de desbetreffende chauffeur verder reizen in de Bonus-TB-auto. De kilometerteller van de Bonus-TB wordt echter gereset. Alle gereden kilometers worden nu opgeteld bij de oorspronkelijke tellerstand tot aan de crash. Het Bonus-meetpunt op 31/12/2016 en wellicht ook die van 01/07/2016 komen dan te vervallen.
  Indien ook de tweede TB-Racer vermist raakt, dan is het voor die chauffeur helaas jammer dat er geen reserve-auto meer beschikbaar is en als hij het minste aantal kilometers heeft, zal hij de nederlaag moeten accepteren.

Instructions:

 1. From Januari 1st, 2016 there will be a real competitive TB-race between the TB-Racers, mentioned above
 2. After exactly one year, the owner of the TB-Racer with the most traveling kilometers will receive an award. At the moment of the start, this award is still to be further clarified.
 3. Beside of the actual travelled number of kilometers, there will be a additional bonus of 500 km. for each country the TB-racer has visited and has been logged in. BEWARE: Each visited and logged country only counts only ONCE for the Bonus kilometers!
 4. On Juli 1st 2016 the kilometers of an additional 3rd TravelBug will be taken in account of the game. We call this the Bonus-TB. This Bonus-TB started it's journey also on Januari 1st 2016. The TB-racer that has travelled the fewest number of kilometers on Juli 1st, will receive 2/3 of the number of traveleed kilometers of the Bonus-TB as an encouragement. The other TB-Racer will receive the other 1/3 of the number of kilometers
 5. On December 31, 2016 the end status of all the kilometers will be counted. These are the kilometers comming from the TB-Racer itself PLUS the number of different logged countries multiplied by 500 km., PLUS the status at Juli 1st of the Bonus-TB (See rule 4).
 6. The owner of the TB-Racer who collected the least kilometers on December 31, 2016, again can get the benefit of 2/3 of the number of kilometers of the Bonus-TB. The other competitor gets 1/3 of the number of kilometers of the Bonus-TB
 7. The overall winner is the one who collected the most kilometers, including the country- and the two moments of the Bonus-kilometers.
 8. SPECIAL RULE: If one of the two TB-Racers has disappeared (no new log in 3 months), the corresponding driver may continue his race in the Bonus-TB-car. The clock of the Bonus-TB car will be reset. All kilometers from the Bonus-TB car will now be added to original counter untill the moment of the crash/disappearance.  So the measuring points on December 31st, 2016 and maybe also the one on July 1st, 2016 might become deleted.
  If the second TB-Racer is also declared as missing in action, there will be no spare car available anymore and if the driver has the lowest number of kilometers, needs to take his loss...

Gallery Images related to Travel Racer B.O.B.

View 1 Gallery Image

Tracking History (39480.9mi) View Map

Visited 5/19/2018 TT.WAHALA took it to Vesilinnan kävely Finland - 3.06 miles  Visit Log
Visited 5/19/2018 TT.WAHALA took it to 6th Annual: Kevään kätköilyväline miitti Finland - 3.6 miles  Visit Log
Visited 5/18/2018 TT.WAHALA took it to Hattu pois päästä Finland - 6.59 miles  Visit Log
Visited 5/12/2018 TT.WAHALA took it to Huipulla tuulee Finland - .47 miles  Visit Log
Visited 5/12/2018 TT.WAHALA took it to Filmipesä Finland - .26 miles  Visit Log
Visited 5/12/2018 TT.WAHALA took it to Kovien äijien pulkkamäki Finland - .24 miles  Visit Log
Visited 5/12/2018 TT.WAHALA took it to The Secret of an Old Oak Finland - .27 miles  Visit Log
Visited 5/12/2018 TT.WAHALA took it to Rauvolanlahti Kaarina Finland - 1.14 miles  Visit Log
Visited 5/12/2018 TT.WAHALA took it to Kaiku Finland - 1.52 miles  Visit Log
Visited 5/12/2018 TT.WAHALA took it to Rakovalkea Finland - 4.02 miles  Visit Log
data on this page is cached for 3 mins

Advertising with Us

Return to the Top of the Page