Skip to Content

Geofashion Lizard TGM-Evropan

Trackable Options
notebook Found this item? Log in.
printer Print Info Sheet
Owner:
Mr.Seaman Send Message to Owner Message this owner
Released:
Sunday, October 28, 2018
Origin:
Středočeský kraj, Czechia
Recently Spotted:
In the hands of Jasterica23.

This is not collectible.

Use TB91W1B to reference this item.

First time logging a Trackable? Click here.

Current GOAL

Pro pripomenuti 100. vyroci zalozani Ceskoslovenske republiky. 

Zavodnik  v https://coord.info/GC7VCYY 2. GRAND PRIX TOMÁŠE GARRIGUE MASARYKA 

 

To commemorate the 100th anniversary of the founding of the Czechoslovak Republic.

Racer - https://coord.info/GC7VCYY 2. GRAND PRIX TOMÁŠE GARRIGUE MASARYKA

 

Es erinnert an den 100. Jahrestag der Gründung der Tschechoslowakischen Republik.

der Rennfahrer https://coord.info/GC7VCYY 2. GROSSER PRIX TOMÁŠE GARRIGUE MASARYKA

  • Hlavní kategorie LEGIONÁŘ -  Za každou fotku cestovatele s pro něj unikátním pomníkem čí památeční cedulí k historii Československa získá závodník 10 bodů. Při návštěvě již jednou navštíveného místa se body nepřičítají. Bonus 90 bodů bude závodníku udělen za fotku u hrobu kteréhokoliv Československého nebo Českého prezidenta.

 

  • Vedlejší kategorie CESTOVATEL - Za každý procestovaný kilometr obdrží závodník jeden bod. Vyhrává závodník s největším počtem bodů.

About This Item

Ukoly:

Hlavní kategorie LEGIONÁŘ -  Za každou fotku cestovatele s pro něj unikátním pomníkem čí památeční cedulí k historii Československa získá závodník 10 bodů. Při návštěvě již jednou navštíveného místa se body nepřičítají. Bonus 90 bodů bude závodníku udělen za fotku u hrobu kteréhokoliv Československého nebo Českého prezidenta.

Vedlejší kategorie CESTOVATEL - Za každý procestovaný kilometr obdrží závodník jeden bod. Vyhrává závodník s největším počtem bodů.

 

Prosim, fotte mne se spoustou pomniku a najezdete se mnou spoustu kilometru...;-)

Díky

Tasks:
 
Main Category LEGIONARY - For every photo of a traveler with a unique monument for him or her memorial sign to the history of Czechoslovakia, the competitor will gain 10 points. When visiting a previously visited place, points are not read. A bonus of 90 points will be awarded to the competitor for a photo at the grave of any Czechoslovak or Czech President.
 
SUB-CATEGORY TRAVELER - Each competitor receives one point for each mile traveled. The player with the highest number of points wins.
 
 
 
Please, take a photo of me with a lot of memorial and you will come with me a lot of kilometers ... ;-)
 
Thanks
 
Anleitungen:
 
Hauptkategorie LEGIONÄR - Für jedes Foto eines Reisenden mit einem einzigartigen Denkmal für ihn oder ein Denkmal Zeichen für die Geschichte der Tschechoslowakei, erhält der Wettbewerber 10 Punkte. Beim Besuch eines zuvor besuchten Ortes werden Punkte nicht gelesen. Ein Bonus von 90 Punkten wird dem Teilnehmer für ein Foto am Grab eines tschechoslowakischen oder tschechischen Präsidenten gewährt.
 
UNTERKATEGORIE TRAVELLER - Jeder Teilnehmer erhält für jede gefahrene Meile einen Punkt. Der Spieler mit der höchsten Punktzahl gewinnt.
 
 
 
Bitte, mach ein Foto von mir mit viel Mahnmal und du wirst viele Kilometer mit mir kommen ... ;-)
 
Danke

Gallery Images related to TGM-Evropan

View 1 Gallery Image

Tracking History (756.6mi) View Map

Visited 2/17/2019 Jasterica23 took it to M jako Mystery VII Plzeňský kraj, Czechia - .15 miles  Visit Log
Visited 2/17/2019 Jasterica23 took it to M jako Mystery III Plzeňský kraj, Czechia - .1 miles  Visit Log
Visited 2/17/2019 Jasterica23 took it to M jako Mystery II Plzeňský kraj, Czechia - 14.01 miles  Visit Log
Retrieve It from a Cache 2/16/2019 Jasterica23 retrieved it from Byvaly Municni Sklad Plzeňský kraj, Czechia   Visit Log

Poponesu ho trochu severněji.

Dropped Off 2/10/2019 KU125 placed it in Byvaly Municni Sklad Plzeňský kraj, Czechia - 7.81 miles  Visit Log
Discovered It 1/28/2019 Jan Rais discovered it Plzeňský kraj, Czechia   Visit Log

Discovered it. Díky za ukázku.

Retrieve It from a Cache 1/26/2019 KU125 retrieved it from Prochazka polesim Haj - BONUS HAJOVNA Plzeňský kraj, Czechia   Visit Log

Poponeseme o kousek dál.

Dropped Off 1/22/2019 Kožich placed it in Prochazka polesim Haj - BONUS HAJOVNA Plzeňský kraj, Czechia - 4.92 miles  Visit Log
Discovered It 1/20/2019 supice discovered it   Visit Log

Spatreno na lovu diky supice

Discovered It 1/5/2019 Zbaron discovered it   Visit Log

Discovered it. Thank you for sharing.

data on this page is cached for 3 mins

Advertising with Us

Return to the Top of the Page