Skip to content

View Trackable Log

Discovered It Frot en Bedrog discovered Zeuz-V's Mobile Navigation Center

Tuesday, 18 November 2014

Na meer dan een jaar niet gelogd te zijn, zullen we er toch maar een logje aan wagen. Onderweg naar de bakker deze gespot op de hoek van de Prinses Irenestraat en Gelind in Gemert. Wij wensen jullie veel veilige cachekilometers met jullie "Mobile Navigation Center".
Frot en Bedrog + Lotte

Visit Another Trackable: