Skip to content

Search Trackables

Total Records: 280 - Page: 1 of 14 - < Prev   <<   <[1 2 3 4 5 6 7 8 9 10]>   >>   Next >

Sort by:    Name    Last Log    Distance

  Name Last Log Owner Location Traveled
[Geocoin Icon]  10 anos de Geocoins Portuguesas 05/18/2024 Os Malheiros Os Malheir… 177632 km
[Geocoin Icon]  1000 Geo-finds Achievement Geocoin 05/18/2024 Os Malheiros Os Malheir… 188334 km
[Geocoin Icon]  12-12-12 Multi-Event - Braga 05/25/2024 Taina.pt Taina.pt 143363 km
[Geocoin Icon]  13 Years Geocaching - Portugal -AR^3 04/25/2024 AR^3 AR^3 258450 km
[Geocoin Icon]  15 Years of Geocaching - Mafra 2015 Geocoin 04/27/2024 Sapatilha Sapatilha 298310 km
[Geocoin Icon]  15 Years of Geocaching - Mafra 2015 Geocoin 04/27/2024 Sapatilha Sapatilha 298310 km
[Geocoin Icon]  15 Years of Geocaching - Mafra 2015 Geocoin 04/27/2024 Sapatilha Sapatilha 298310 km
[Geocoin Icon]  15 Years of Geocaching - Mafra 2015 Geocoin 04/27/2024 Sapatilha Sapatilha 298309 km
[Geocoin Icon]  15 Years of Geocaching - Mafra 2015 Geocoin 04/27/2024 Sapatilha Sapatilha 298309 km
[Geocoin Icon]  2000 Geo-finds Achievement Geocoin 05/18/2024 Os Malheiros Os Malheir… 173176 km
[Geocoin Icon]  2020 Community Celebration MetalTag 05/18/2024 Os Malheiros Os Malheir… 80756 km
[Geocoin Icon]  3000 Geo-Achievement Finds Geocoin 05/18/2024 Os Malheiros Os Malheir… 167201 km
[Geocoin Icon]  365 Challenge Tag #cisgre 03/26/2024 cisgre Sibuna Tra… 8945 km
[Geocoin Icon]  366 Challenge Tag #cisgre 03/22/2024 cisgre cisgre 8865 km
[Geocoin Icon]  500 Finds Geo-Achievement Geocoin 05/12/2024 mafilll mafilll 93533 km
[Geocoin Icon]  500 Geo-finds Achievement Geocoin 05/18/2024 Os Malheiros Os Malheir… 188721 km
[Geocoin Icon]  500ยช 05/12/2024 CarolAlexAlice CarolAlexA… 78093 km
[Geocoin Icon]  7 Deadly Ducks Tag 11/09/2023 MadnessGC Unknown 24685 km
[Geocoin Icon]  7 Deadly Orange Ducs Tag 10/25/2022 gerhartsat Ulle1305 131227 km
[Geocoin Icon]  A minha Geocoin 05/23/2024 AmigosdaNatureza AmigosdaNa… 168953 km
Total Records: 280 - Page: 1 of 14 - < Prev   <<   <[1 2 3 4 5 6 7 8 9 10]>   >>   Next >