Skip to content

Search Trackables

Total Records: 292 - Page: 1 of 15 - < Prev   <<   <[1 2 3 4 5 6 7 8 9 10]>   >>   Next >

Sort by:    Name    Last Log    Distance

  Name Last Log Owner Location Traveled
[Geocoin Icon]  10 anos de Geocoins Portuguesas 06/14/2024 Os Malheiros Os Malheir… 178483 km
[Geocoin Icon]  1000 Geo-finds Achievement Geocoin 06/14/2024 Os Malheiros Os Malheir… 189185 km
[Geocoin Icon]  12-12-12 Multi-Event - Braga 06/20/2024 Taina.pt Taina.pt 144137 km
[Geocoin Icon]  13 Years Geocaching - Portugal -AR^3 05/31/2024 AR^3 AR^3 258938 km
[Geocoin Icon]  15 Years of Geocaching - Mafra 2015 Geocoin 06/16/2024 Sapatilha Sapatilha 305396 km
[Geocoin Icon]  15 Years of Geocaching - Mafra 2015 Geocoin 06/16/2024 Sapatilha Sapatilha 305396 km
[Geocoin Icon]  15 Years of Geocaching - Mafra 2015 Geocoin 06/16/2024 Sapatilha Sapatilha 305396 km
[Geocoin Icon]  15 Years of Geocaching - Mafra 2015 Geocoin 06/16/2024 Sapatilha Sapatilha 305396 km
[Geocoin Icon]  15 Years of Geocaching - Mafra 2015 Geocoin 06/16/2024 Sapatilha Sapatilha 305396 km
[Geocoin Icon]  2000 Geo-finds Achievement Geocoin 06/14/2024 Os Malheiros Os Malheir… 174027 km
[Geocoin Icon]  2020 Community Celebration MetalTag 06/14/2024 Os Malheiros Os Malheir… 81608 km
[Geocoin Icon]  3000 Geo-Achievement Finds Geocoin 06/14/2024 Os Malheiros Os Malheir… 168053 km
[Geocoin Icon]  365 Challenge Tag #cisgre 03/26/2024 cisgre Sibuna Tra… 8945 km
[Geocoin Icon]  366 Challenge Tag #cisgre 06/13/2024 cisgre cisgre 9054 km
[Geocoin Icon]  500 Finds Geo-Achievement Geocoin 05/22/2024 mafilll mafilll 93817 km
[Geocoin Icon]  500 Geo-finds Achievement Geocoin 06/14/2024 Os Malheiros Os Malheir… 189573 km
[Geocoin Icon]  500ยช 05/12/2024 CarolAlexAlice CarolAlexA… 78093 km
[Geocoin Icon]  7 Deadly Ducks Tag 11/09/2023 MadnessGC Unknown 24685 km
[Geocoin Icon]  7 Deadly Orange Ducs Tag 10/25/2022 gerhartsat Ulle1305 131227 km
[Geocoin Icon]  A minha Geocoin 06/23/2024 AmigosdaNatureza AmigosdaNa… 173270 km
Total Records: 292 - Page: 1 of 15 - < Prev   <<   <[1 2 3 4 5 6 7 8 9 10]>   >>   Next >