Skip to content

<

Beukennoot cache

A cache by pb0aob and pd0ptt Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 05/04/2007
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size: regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

De Beukennoot cache is een multi cache en geschikt voor het hele gezin. Mooie wandeling met goede weg en bospaden en een afstand van ongeveer 3,5 km.

The Beukennoot cache is a multi cache suiteble to do with the whole family.
Nice walk on hardened road and bush paths ove rabout 3,5 km.

Beukenburg

De Beukennoot, Cache
Een historisch landgoed.
Landgoed Beukenburg ligt ten oosten van Groenekan en grenst direct aan de bosgebieden van De Leyen en de Ridderoordse Bossen in De Bilt. Beukenburg is ongeveer 185 hectare groot waarvan grofweg de helft uit agrarische grond en de andere helft uit bos bestaat. Het bosoppervlak is opgebouwd uit hakhoutpercelen en uit opgaand parkbos met monumentale beukenlanen en oude beukenopstanden. Beukenburg is in de 17de eeuw ontstaan als herenboerderij met een uitgebreid landerijencomplex. In de 18de eeuw was al een groot deel van de gronden bebost voor de houtproductie. Rond 1810 ondergaat beukenburg een metamorfose: de herenboerderij maakt plaats voor een herenhuis en het park wordt in
Engelse landschapsstijl aangelegd met slingerende paden, vijvers en bosschages.
In de periode van 1890-1902 is het herenhuis verbouwd tot een groot landhuis, maar dit huis was geen lang leven beschoren. Na de Eerste Wereldoorlog bleek dat de opbrengst uit het landgoed te gering was om het grote landhuis in stand te kunnen houden.
In 1925 werd het dan ook gesloopt.

A historic estate.
Estate Beukenburg lays east of Groenekan and it borders the wood areas of De Leyen and the Ridderoordse Bossen in De Bilt. Beukenburg is about 185 ha of which the half is agricultural land and the other half is woods. The wood area is partially commercial wood and also beautiful monumental beech lanes and old beech stacks. Beukenburg is grounded in the 17th century as a gentlemen farm with an extended estate. In the 18th century a great part of the land was already planted with trees for wood production.
Around 1810 Beukenburg was undergoing a metamorphose: the gentlemen farm is pulled down and a mansion house was build. The park is changed in English landscape style with winding paths, ponds and bushes.
In the period 1890 – 1902 the mansion house is converted to a great manor, but this house did not exist long. After the first world war the earnings where to low to maintain the great house.
In 1925 it was pulled down.

Ecoknoopunt
Beukenburg ligt in het grensgebied van de Utrechtse Heuvelrug, het Veenweidegebied en het Kromme Rijngebied. Door deze ligging vormt het een belangrijk ecologisch knooppunt. Het landgoed is nu reeds van belang als leefgebied voor de das, maar kan in de toekomst een uitvalsbasis worden van waaruit kolonisatie van andere terreinen in de omgeving plaatsvindt. In de nabijheid van het landgoed zijn al enkele faunapassages gerealiseerd, zodat dassen zonder gevaar van het ene gebied naar het andere kunnen trekken.
Er komen vele soorten vogels voor.

Ecojunction
Beukenburg lies in the border area of the Utrechtse Heuvelrug, the Veenweidegebied and the Kromme Rijngebied. Because it is situated in this area it is an important ecological junction.
The estate is now important as a living area of the badger. In the future it can become a base for colonisation of other territories in the surroundings.
In the vicinity of the estate are already some fauna passages realised, so the badgers can go from one area to the other without danger.
There are also many species of birds.

Enkele interessante sites met betrekking tot dit gebied zijn;
Some interesting sites regarding this area are:
www.hetutrechtslandschap.nl (eigenaar landgoed, the owner of this estate)
Landwinkel De Groenekan tegenover de parkeerplaats, Nieuwe weteringseweg 139, www.landwinkeldegroenekan.nl voor lekkere streekprodukten!!
www.waarneming.nl (vogeltellingen, birdcounting.)
www.keesfloor.nl (geo/ topografie, geo/topographic)
www.utrechttevoet.nl (wandelroutes, walking routes)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Blijf op de paden, heb respect voor alles,
Afstand totaal pl min 3.5 KM
Terrein = redelijk makkelijk +
Moeilijkheid= redelijk makkelijk ++
De cache is verstopt maximaal 10 meter van het pad af!

Stay on the path, have respect for everything,
Distance total about 3,5 km
Terrain = easy +
Difficulty= fairly easy ++
The cache is hidden within max 10 mtr of the track!

Parkeren (parking)
Parkeer de auto (parking of the car)
N 52 º 08.363´
E 005 º 10.578´
Vanaf de A27 richting Soest N234 op (from the A27 direction Soest on the N234)
Ga bij het tankstation (dat links ligt) rechts de ventweg op! (go near the fillingstation (on your left side) to the right on the parallel road)
Gebruik vooral de berm van de ventweg om te parkeren!.(park on the side of the road because of agricultural traffic )
(Landbouwverkeer komt hierlangs!)

Vraag 1 (question 1)
Ga naar (goto)
N 52 º 08.111´
E005 º 10.372´
Aantal rode banden + 7

Vraag 2 ( Question 2)
Ga naar (goto)
N 52 º 07.919´
E 005 º 10.241´
Van wie is de rechtopstaande stalen buis met deksel (who is the owner of the right up standing steel tube?)
Provincie-Utrecht. =10
Vitens = 15
Staatsbosbeheer = 20

Vraag 3 (Question 3)
Ga naar (goto)
N 52 º 07.746´
E 005 º 10.306´
Wie is hier de waterbeheerder? (Who is the watercontroller here?)
Waterschap Vallei en Eem = 12
Waterschap de Stichtse Rijnlanden = 10
Waterschap de Ronde Venen = 16

Vraag 4 (Question 4)
Ga naar (goto)
N 52 º 07.742´
E 005 º 10.467´
Wat staat er op het bord op het paaltje? (What is written on the sign on the pole?)
Ruiters = 100
Fietsers = 200
Bromfietsers = 300

Vraag 5 (Question 5)
Ga naar (goto)
N 52 º 07.818´
E 005 º 10.503´
ZOEK! Hier naar een Vierkantje of Driehoek of Cirkel (search here for a square or a triangle or a circle)
Een vierkantje = 4 (square)
Een driehoek = 6 (triangle)
Een cirkel = 8 (circle)

Vraag 6 (Question 6)
Ga naar (goto)
N 52 º 07.940´
E 005 º 10.419´
Uit hoeveel planken bestaat het wegdek van deze brug? (How many planks do this bridge have?)
16 = 5
17 = 13
18 = 9

Vraag 7 (Question 7)
Ga naar (goto)
Hier vind je de cache! (Here you find the cache!)
(Som met de uitkomsten?) (calculation of the answers)
N= 52 º 08.(antw 1 maal antw 2 plus antw 3) = ´ (answer 1 multipli answer 2 plus answer 3)
E= 005 º 10.(antw 4 maal antw 5 plus antw 6) = ´ (answer 4 multipli answer 5 plus answer 6)
Let op : laat alles achter zoals het het gevonden hebt aub!!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Additional Hints (Decrypt)

bhqr obbzfgebax
Byq gerrfghzc


Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.