Skip to Content

<

Pomnicek J. Sedmikovi

A cache by Viburnus Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 02/01/2007
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size: small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


for listing in English scroll down, please

Tato keš byla založena pod názvem Zoo(vy)hlídka a jejím hlavním cílem bylo přivést kačery na místo blízkých vyhlídek na zoologickou zahradu a jako drobnost navíc seznámení s krajinou a usedlostmi v okolí a dík zdejšímu pomníčku i s Jiřím Sedmíkem. Za těch pár let ale vyhlídky víceméně zarostly a z logů se ukázalo, že lesík s pomníkem je dostatečná přidaná hodnota keše, a tak jsem listing aktualizoval a keš patřičně přejmenoval. Původní listing vypadal takto (.xps).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POMNÍČEK JIŘÍHO SEDMÍKA

Podle zmínek v lozích několika pamětníků (ověřeno dle historických ortofotomap) býval tento kopec -Palírka- bezlesý, a skýtal tak krásný výhled na město. Stály tu domky a konaly se tu tzv. nedělní školy českobratrské církve; proto je pomníček i zde. Keš samotná je asi 15m jižně od něj, pod oblázky u stromu asi 2 m nalevo od pěšinky.
Jiří SedmíkPomníček vztyčený v roce 1946 připomíná významnou, byť veřejnosti málo známou, osobnost legionáře, politika, zednáře, diplomata a účastníka protinacistického odboje Jiřího Sedmíka. Narodil se 9. dubna 1893 v Praze. Za války byl tajemníkem T. G. Masaryka při jeho návštěvě Ruska; S ním pak koncem září 1917 odjel do Petrohradu a byl přidělen jako zástupce našich jednotek v Rusku k misi, která usilovala o převoz našich jednotek na francouzskou frontu. Byl československým attaché u štábu polských vojsk v Novonikolajevsku. Přes transsibiřskou magistrálu a přes Japonsko se dostal do Ameriky, i tam krátce pracoval jako vojenský attaché. Po návratu do Čech odmítl vojenskou kariéru a stal se tajemníkem Edvarda Beneše a na ministerstvu zahraničí už zůstal. V meziválečném období byl také činný v českobratrské církvi evangelické.
Po okupaci Československa se stal členem odbojové skupiny vedené policejním radou Karlem Jarošem, která úzce spolupracovala s Obranou národa vedenou V. Morávkem a J. Balabánem. Část skupiny byla gestapem pozatýkána v roce 1940, Sedmík pak prošel věznicemi na Pankráci, v Drážďanech, Gollnowě a Berlíně. V červnu 1942 byla celá desetičlenná skupina odsouzena k smrti. Rozsudek byl vykonán šest dní před Vánoci roku 1942 v Berlíně Plötzensee.

Další se o J. Sedmíkovi můžete dočíst na stránkách Ústavu pro studium totalitních režimů zde,
ve vyprávění jeho vnučky zde,
na stránkách ČS obce legionářské zde,
v článku na Wikipedii,
anebo v pořadu ČT Neznámí hrdinové.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Podobně jako celá severozápadní část Prahy spadá Trojská kotlina do starosídelní oblasti, kde sídlili a hospodařili lidé od samých počátků zemědělství v mladší době kamenné. Pozůstatky jejich hmotné kultury nacházíme na různých místech, zvláštní zmínku zasluhuje hradiště Farka nad Podhořím. Později se zde rozvíjelo příměstské osídlení v podobě četných samot, jejichž názvy se dodnes zachovaly. Tehdy zde kvetlo především sadařství a vinohradnictví. Celá oblast je navíc chráněná jakožto část přírodního parku Drahaň-Troja. V mapách nejsou zakreslené všechny cesty a některé mohou cestu zpříjemnit i zkrátit, tak jsem je do této mapy domaloval.VYHLÍDKY NA ZOO N50°07.350 E014°24.540, N50°07.402 E014°24.471 Krom výhledu na město se odtud naskýtá i pohled o něco bližší: na severní úbočí kopce, na němž se rozprostírá zoo (nevíte někdo, jak se vlastně jmenuje?) a na svahy Palírky samotné. Co se moderních menhirů, kolem nichž jste prošli anebo půjdete, týká, vizte listing archivované keše Kamenný kruh.


ZOO Nad návštěvu není, tak snad jen pár důležitých dat. Roku 1922 trojský velkostatkář Alois Svoboda věnoval Praze pozemky (bývalý Trojský ostrov a jeho okolí) pro vybudování zoologické zahrady, o rok později byl od funkce jejího ředitele jmenován prof. Jiří Janda z akademického gymnázia, jenž se specifickým biotopem Trojské kotliny úzce zabýval. Trojská zoo se otevřela na den sv.Václava r.1931. Od roku 1960 je pražská zoo pověřena vedením mezinárodní plemenné knihy koní Převalského.


SKLENÁŘKA Následující odstavec si můžete přečíst nebo se podívat na krátkou reportáž pořadu ČT Z Metropole. Chmurná samota na malém pahorku je u místních známá také jako Katovna -ačkoli tou nikdy nebyla- a kdekdo si lámal hlavu, kde se tato přezdívka vzala. Možná byla předsunutou věží obranného systému Prahy, určitě však viničním lisem (podobně jako Baba na protější skále) s velmi romantickým geniem loci, obklopená vinicemi. Bydlívali v ní zaměstnanci zoo, po nedávné přestavbě (ta garáž se jim tedy vážně nepovedla) slouží k pronájmu a ubytovávání důležitých hostů Zoo Praha. A celkem nedávno původ přezdívky Katovna znovuobjevil ředitel zoologické zahrady: ve 30. letech tu režisér Innemann natáčel velkofilm Psohlavci a u Sklenářky tak vyrostla šibenice, na níž se známou kletbou na rtech sešel filmový rebel Sladký-Kozina.
Poslední přestavbu Sklenářky si můžete prohlédnout a počíst si o ní zde a zde (.pdf).


HRACHOVKA V půdorysu původního statku z doby před rokem 1840 vyrostla později menší stavení, dosud obývaná. V tomto vývoji usedlosti muže být viděn odraz změn Trojské kotliny. Od počátku 19. století ustupovalo vinařství, později začalo ustupovat zemědělství jako takové. Jednou z příčin mohl být přízrak blížícího se města, který začínal zvyšovat cenu pozemku a z jejich zemědělského obhospodařování činil jen dočasný způsob využívání plochy, která časem bude třeba výhodně prodána k zastavení. Zemědělství ztratilo perspektivu a dynamiku a začalo upadat. V této situaci se některá hospodářská stavení proměnila v kámen na stavbu skromnějších, obytných domků.


PAZDERKA (N50°07.496 E014°24.786) Pazderka Tradiční zemědělská usedlost, jejíž budovy vznikaly nejspíše postupně od 18. do první poloviny 19. století. Původně kolem Pazderky ležela pole, pod ní začínala vinice Salabka. Dnes je obklopena bohnickým sídlištěm, s nímž podivuhodně kontrastuje, a od vinice ji dělí stavba, která naštěstí zůstala nedokončená - estakáda druhdy plánovaného silničního mostu z Bohnic do Troje. Tato komunikace by vedla v těsné blízkosti zoologické zahrady a znehodnotila by jedno z nejhezčích zákoutí v Trojské kotlině, ukázku “barokní” krajiny vinařských usedlostí. Estakáda, na kterou doplatila usedlost Pazderka, je pomníkem tzv. salámové metody, kterou používají plánovači a stavitelé silnic: postaví se první, nenápadný kus, často v rámci nějaké jiné stavební akce (zde silniční síť bohnického sídliště). Ten pak slouží jako hlavní zdůvodnění další výstavby, která by nejspíše sama o sobe neprošla.


o něco dále se nachází

VYHLÍDKA Z OPPIDA NA FARKÁCH (N50°07.753 E014°24.317) Při archeologických průzkumech v letech 1966 – 1973 byly na ploše asi 35 ha (na většině této plochy se dnes nachází bohnické sídliště) prozkoumány pozůstatky celkem pěti osad a stejného poctu pohřebišť z různých období pravěku. Lidé zde žili, pracovali a umírali již v mladší době kamenné, t.j před 8000 lety. Hradiště bylo ještě v druhé polovině minulého století součástí obdělávaných polí, která patřila bohnické faře –odtud název- a posléze se až do jeho blízkosti rozrostlo panelové sídliště. Vyrostla tu palisáda, jejíž součástí je i zrekonstruovaná "původní" brána. Uprostřed se nachází kultovní okrsek ohrazený v zemi zahloubeným žlábkem.
Na severovýchodě k hradišti přiléhá bývalá cihelna (zvaná podle posledních majitelů „U Osbornů“), kde se zachoval obranný val z navršených kamenů. Území vyhlídky a cihelny vlastní botanická zahrada, ke konci 20. století byla část bývalé cihelny využita jako okruh pro BMX. Severně pod vyhlídkou a valem začíná Černá rokle, přírodní památka, zkratka do Podhoří k Vltavě podél Trojského potoka, který tvoří hranici Bohnic a Troji.This cache is placed near the monument to Jiří Sedmík, which is in Draháň - Troja National Nature Reserve (Drahan – Troja is a Site of Special Scientific Interest SSSI ).
Mr. Jiří Sedmík was a diplomat, politician and a Free Mason. He was involved in the formation of the Czechoslovak legions in the WWI. In the inter-war period, he was active member of the Evangelical Church of Czech Brethren (chalice symbol on the monument). In WWII, he took part in antifascist resistance but was arrested by GeStaPo, prisoned and executed in Berlin on December 18th, 1942. For detailed information, please, follow this link.
The Czech listing concerns the history of nearby settlements and the Troja valley itself (name Troja comes from the chatteau by the zoo, which was named after the Troyan war rilievos in its garden). If you plan to come here, do not miss near view-points (see additional waypoints, Na Farkách, Zooview).

Additional Hints (Decrypt)

[Cz] h fgebzh cbq boynmxl
[En] ol gur gerr, haqre crooyrf

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

1,907 Logged Visits

Found it 1,836     Didn't find it 7     Write note 43     Temporarily Disable Listing 3     Enable Listing 3     Publish Listing 1     Needs Maintenance 3     Owner Maintenance 9     Update Coordinates 2     

View Logbook | View the Image Gallery of 104 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.