Skip to Content

This cache has been archived.

posmera: V poslední dobe se u této cache zacaly množit logy typu "finální umístení se mi nelíbilo - díky za bod" apod.
Moc tomu nerozumím, cache je na míste už pres 3 roky a nebyl s tím nikdy problém, mnohým se dokonce finální umístení líbilo.. premístovat nikam nic nebudu, místo bylo velmi bezpecné a cache se zde nikdy neztratila, což je u smallky v mestském parku malý zázrak.
Rozhodl jsem se tuto cache odnést a archivovat. Na Kraví hore je ted volné místo - mužete založit nejakou lepší.

More
<

Na Kravi hore

A cache by posmera Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 02/18/2007
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size: small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Tuto multicache zamerenou na priklady brnenske mezivalecne avantgardy v architekture doporucuji pojmout jako pohodovou prochazku, kdy na sebe nechate pusobit zajimave stavby i prijemnou atmosferu vilove ctvrti, kde se budete pohybovat. Trasa se da absolvovat i s kocarkem, delka je zhruba 2km. Vice a lepe uvidite ve dne.

Na trase ke cache budete mít malý úkol: Hledejte a vyfotte stavbu (dum), která se vám nejvíc líbí. Foto priložte k logu.

Príkladem kvalitního bydlení je i tato vila v Tumove ulici

Príkladem kvalitního bydlení je i tato vila v Tumove ulici


V publikaci Brno-Žabovresky, historie a soucasnost (vydané touto mestskou cástí r.1997) se o pohledu z Kraví hory do­cteme:
Pohled na krajinu dnes z vetší cásti urbanizovanou, který se nám mezi stromy roze­vre, je vyhlídkou, jakou se mu­že pyšnit jen málo velkomest. Vzájemné prolínání krajiny a mesta mane vyvolá v mysli název "zahradní ctvrt". Vidíme melkou, k jihu mírne naklone­nou kotlinu, obklopenou ven­cem malebných kopcu. Na svahu Kra­ví hory a pod Wilsonovým le­sem zacaly zacátkem století vy­rustat první vilky. Lidé mezi nimi ponechávali patricné od­stupy, ve kterých vznikaly za­hrady, anebo je staveli prímo do zelene sadu. Puvabné stavby - od historizujících se zimními zahradami ze skla a lahvovou zelení natreného dreva (staro­rakouský, tzv. pisárecký anebo svratecký styl), pres skvosty secese až po díla funkciona­listické, meziválecné brnenské avantgardy ci moderny - podá­vají obraz o vývoji spolecnosti i architektury v prvních ctyrice­ti letech tohoto století.

Ac­koliv se Kraví hora rozkládá od ulice Úvoz až po hrište Na Ros­nicce, a shoduje se s územím, jemuž se již ve stredoveku rí­kalo nemecky Grosser Simpel, nazývá se tak dnes prakticky pouze vr­chol hory s hvezdárnou a jejím bezprostredním okolím.

Stage1:
N49°12.332'
E16°34.265'

Ke stage1 se asi nejlépe dostanete ze zastávky tramvaje císlo 1 Bráfova.
Kolem této stage se roz­prostírá experimentální funkcio­nalistická obytná kolonie "Nový dum" z roku 1928. Jedná se o soubor volne stojících i radových domku, ohranicený ulicemi Bráfovou, Petrvaldskou a Šmejkalovou. Šlo o vzorkové typy, postavené v rámci expozice moderního bydlení "Nový dum", která by­la soucástí jubilejní "Výstavy soudobé kultury" v Ceskoslo­vensku v roce 1928 (u jejíž prí­ležitosti bylo otevreno i neda­leké brnenské Výstavište). Brno se tak muže pochlubit praktickou ukázkou funkcionalistického bydlení v Evrope. Kolonie vyniká stylovou jedno­litostí za soucasného respektu pro osobité rešení každého projektanta. Predepsány byly rovné strechy, využitelné jako terasy, unifikované prvky a ve­stavený nábytek. Rodinné do­my mely být zpusobilé pro sé­riovou produkci a dostupné i pro lidi s prumernými príjmy. Seznam zúcastnených stavite­lu se cte jako dejiny naší avantgardní architektury me­ziválecného období: Jaroslav Grunt, Bohuslav Fuchs, Josef Štepánek, Jaroslav Syrište, Jirí Kroha, Arnošt Wiesner, Hugo Foltýn, Jan Víšek, Miroslav Putna. Nejcennejší byl však podnik ve svém celku - jakožto pionýrský pocin, jímž se otev­rel pohled na nové, moderne pojaté bydlení, jaké se pak ve tricátých letech stalo samo­zrejmým. Brnenská moderní architektura se stala záhy po­jmem a dokázala, že patrí k tem, které v Evrope udávají krok.

Na výchozích souradnicích jsou na plote pred zdarile zrekonstruovanou vilkou dve cedule - na pravé najdete císlo A na levé císlo B

Všecko mi splývalo, zas v kvetnu navecer
jdu blízkým lesíkem a sedím u Rosnicky,
v lahodném jezere, z kterého voní špicky
jedlových stožáru s praporky ptacích per.

Tyto verše Ivana Blatného ze sbírky Melancholické procház­ky (básen Vzduch, cepel stríbrná, na kterou kdosi dých) zminují Rosnicku - sokolský stadion a restauraci u paty Kraví hory a Wilsonova lesa, pres ulici naproti proslulé vile D.S.Jurkovice, blízko které pujdete na další stage. Pokud ješte neznáte, doporucuji cestou navštívit cache Jurkovicova vila.

Stage 2:
N49°12.(B/A-20)
E16°34.(B/A-7)

Tady najdete za­jímavý dvojdum. Zde pár set metru od brehu reky Svratky, kde „kvete rozrazil“ bydlel v letech 1932-1958 velikán ceské poezie 20.století Vítezslav Nezval. Zjistete orientacní císla tohoto dvojdomku (hledejte podle pametni desky, která pred ním stojí) a nižší si poznacte jako C, vyšší pak jako D   

Stage 3:
N49°12.(C*5+15)
E16°34.(D*5+25)

Gradace hmot, zvýraznená rozdílnou strukturou a barevností mate­riálu, je charakteristická pro rodinné domy stavitelu Aloise a Viléma Kubových z let 1926-­27 na ulici Šmejkalove EE (zjisti na ceduli na dome pred kterým stojíš) až 69. Na jednom z techto domu najdete rybu a v ní nápis o F písmenech.

Stage 4:
N49°12.(E*100+5)
E16°34.(F*100+40)

O kousek dále se nachází Fuchsova stavba detského domova Dag­mar. Inspirací k jeho postavení byla dávná cesta novináre a spiso­vatele Rudolfa Tesnohlídka do Kodane, kde se o adventu roz­svecují mohutné smrky na ná­mestích. Kolem nich se konaly velké sbírky pro opuštené deti.
Dva dny pred Štedrým dnem roku 1919 se vydali prátelé, spisovatel a redaktor Lidových novin Rudolf Tesnohlídek, ma­lír a ucitel František Koudelka a soudní úredník Josef Tesar na procházku do zasnežených lesu mezi Bílovicemi a Brnem. V dolíku mezi koreny starého smrku našli promrzlé nemluv­ne. Zabalili ho do zimníku a beželi do Bílovic, kde ho na cetnické stanici privedli k ži­votu. Modrookého devcátka se ujali místní manželé Polákovi a dali mu jméno Liduška. Když dívka dospela, odstehovala se do Prahy, kde žijí její potomci dodnes. Prý byla dcerou neja­kého ruského zajatce z 1. sve­tové války. Malír Koudelka ji jako díte namaloval - obraz s názvem Dívka se zlatými co­py zdobil v Brne první detský domov. Ten bylo možno postavit ze sbírek, které se konaly pod prvním vánocním stromem na Námestí Svobody v Brne. Se stavbou podle plánu architek­ta Bohuslava Fuchse se zapo­calo v roce 1928. Je to jeden z klenotu brnenské funkciona­listické architektury. Uvnitr budovy se prosadila snaha o intimitu, zajištující detem príjemné prostredí domova. Dum dostal jméno po dánské královne Dagmar (doslova "Denní prísvit" cili Jitrenka), puvodním jménem Doubravce z rodu Premyslovcu, která proslula svou pécí o chudé a opuštené a je v Dánsku uctí­vána jako svetice.

Na dome je cerná pametní deska, kterou si prectete a zjistete rok narození G a úmrtí H osoby tesne spjaté s tímto detským domovem. Potom ješte doporucuji si dum obejít a prohlédnout z boku, kde najdete útulnou zahradu pro deti.

Na ceste k další stage se již presouváme z úpatí blíže k vrcholu Kraví hory. Pro vydechnutí si z ulic Mucednické a Královy mužete prohlédnout komplex Kounicových kolejí od arch. Hugo Kepky z let 1922-23. V souvislosti s tragickou rolí kolejí za Pro­tektorátu, kdy byly vezením a místem hromadných poprav, byl celý areál pietne upraven a stal se národní kulturní památkou. Temné minulosti budovy je venována místní cache Cest jejich pamatce No.4.

Stage 5:
N49°12.(G/2-525)
E16°35.(H/4-440)

Zde už se nachází prímo rodinný dum Bohuslava Fuchse, který si postavil roku 1927. Jeho jednotlivé místnosti se jedna druhé neuzavírají, nýbrž jsou ve vodorovném i svislém smeru navzájem prokompono­vány, a vytvárejí tak kontinuál­ní prostor. Prechod mezi vesti­bulem domu a vnejším svetem tvorí zimní zahrada. Na pametní desce zjistete rok narození I a úmrtí J národního umelce.


Stage 6:
N49°12.(I/5-14)
E16°34.((J/4)*2)

Tady mužeme obdivovat vilu od Josefa Kranze z let 1930-31. Je autorem i bývalé kavárny ERA v Cerných Polích, vynikající funkcionalistické stavby s lapidárním rastrem oken na hladkém prucelí. Na dverích vily najdete velké bílé císlo – poznacte si jej jako K 

Cache
N49°(F*A).(I-G+C+D-F*A)
E16°(K*A+E).(A*B-J+A*E*F+A)

Kousek nad cache je pekný výhled na kostel sv. Augustina z roku 1930, jednu z dalších cenených funkcionalistickych staveb v okolí. Pro dopravu domu mužete použít zastávku tramvaje hned vedle kostela.


Další zajímavé informace o Kraví hore a míste uložení cache nadejte zde: Fenomén Kraví hora

Additional Hints (No hints available.)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.