Skip to content

This cache has been archived.

DarkLord Reviewer: Archivace listingu keše

DarkLord Reviewer

More
<

Stare Petrovice / The old Petrovice

A cache by Marecek Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 02/21/2007
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Staré PetroviceKES SE NACHAZI V BLIZKOSTI KOSTELA SV. JAKUBA STARSIHO V PRAZE 15. PETROVICICH.Petrovice
Petrovice jsou ctvrt hlavního mesta Prahy a katastrální území, které je totožné s územím mestské cásti Praha–Petrovice. Vesnice Petrovice je doložená od 14. století, samostatnou obcí se stala roku 1920, k Praze byly Petrovice se zachováním vlastního místního národního výboru pripojeny roku 1968 a od té doby jsou soucástí obvodu Praha 10.
Praha-Petrovice je od 24. listopadu 1990 mestská cást, která vznikla transformací pusobnosti predchozího místního národního výboru. Územím mestské cásti je katastrální území Petrovice. Rozšírenou pusobnost státní správy pro tuto mestskou cást vykonává mestská cást Praha 15.
Petrovice se rozkládají v jihovýchodním cípu hlavního mesta Prahy mezi Jižním Mestem, Horními Mecholupy a Uhrínevsí, jádro puvodní vesnice leží na úbocí údolí Botice. Rozlohou jsou nejmenší pražskou mestskou cástí, na ploše pouhých 1,79 km2 tu však žije více než 6 tisíc obyvatel. Z nich vetšina žije v sídlištní zástavbe, která vznikla na prelomu 80. a 90. let 20. století a tvorí jednotný komplex se sídlištem Horní Mecholupy. Staré Petrovice se rozrustají zejména na západ vilovou výstavbou.

Nejstarší historie
Vesnice, v níž existoval feudální statek a farní kostel, vznikla nekdy pred dobou vlády Karla IV., ze kdy pocházejí první dochované zmínky. Mohlo se tak stát již v 11. století, kdy jsou v okolí Petrovic bezpecne doložena slovanská sídlište (napríklad v Hostivari, Zábehlicích nebo Dubci), ale také – a to je pravdepodobnejší – až o dve století pozdeji, kdy byly dosídlovány prázdné oblasti v okolí Prahy. To by vysvetlovalo, proc o Petrovicích neexistují starší písemné zmínky, a nasvedcoval by tomu i fakt, že puvodní budova zdejšího kostela, jak prokázal stavební pruzkum, vznikla ve druhé polovine 13. století.
Nejstarší zmínka, kterou se dosud o ní podarilo vypátrat, se nachází v Registru papežských desátku, kde jsou uvedeny farní vesnice, jež tento poplatek odvedly. Dokument sice není datován, ale historici soudí, že by se mohlo jednat o rok 1352.
Druhá zpráva je zanesena v tzv. Konfirmacních knihách, do nichž se zaznamenávaly zmeny v obsazení církevních úradu. Ke dni 5. února 1355 zde bylo zapsáno, že „duchovní Volfard byl potvrzen na faru v Petrovicích, uprázdnenou smrtí faráre Matyáše, za prítomnosti Mikuláše Klementera, meštana Vetšího Mesta pražského.“ Z tohoto strucného sdelení vyplývá, že Petrovice byly farní obcí a jejich vrchností s právem jmenovat faráre pražský meštan Mikuláš Klementer, nejstarší známý majitel zdejšího malého panství. Klementerové drželi Petrovice do roku 1399, od pocátku 15. století se v držení panství vystrídala rada rodin, mnohdy bylo v porucenské správe nebo jako veno precházelo na další majitele.

Kostel, tvrz, zámek a statek
Kostel sv. Jakuba Staršího je bezesporu nejstarší dochovanou stavební památkou v Petrovicích. Jedná se o velmi jednoduchou rane gotickou stavbu, na níž jsou patrné ješte nekteré prvky románského stavitelství. Puvodní stavba podle stavebního pruzkumu pochází z druhé poloviny 13. století.
Klementerové nechali ve vrchnostenském dvore, nacházejícím se v tesné blízkosti kostelíku, vybudovat tvrz. V písemných pramenech se pripomíná až roku 1489, ale stavebne historický pruzkum svedcí o starším puvodu.
Pocátkem 15. století nechal tehdejší majitel Petrovic Johánek Kbelský provést malírskou výzdobu interiéru kostela a ve druhé polovine 15. století byl puvodní vchod ve tvaru lomeného oblouku opatren umelecky zdobeným portálem v pozdne gotickém slohu. Na nejvzácnejší z maleb, výjevu Panna Marie Ochranitelka se svetci a donátory, umísteném na jižní stene kostela, byl vyobrazen také sám donátor a jeho rodina. Johánek Kbelský klecí u nohou Panny Marie se svojí manželkou Annou, rozenou Klementerovou, která mu Petrovice prinesla venem, méne znatelné postavicky mezi nimi jsou jejich deti Katerina a Janek. K postave ženy byl umísten štít s erbem Klementeru, dnes již témer neznatelný. Erbovní znamení tohoto významného patricijského rodu ze Starého Mesta pražského, jehož príslušníci jsou nejstaršími doloženými vlastníky Petrovic, se stalo podkladem pro návrh znaku mestské cásti Praha - Petrovice.
Štastné období nastalo pro Petrovice pocátkem 18. století, kdy je koupil František Paceli z Adlersheimu.
Nový majitel nechal vystavet na míste puvodní stredoveké tvrze barokní zámecek. Pomerne jednoduchá jednopatrová stavba obdélníkového pudorysu stála v sousedství hospodárských budov a byla vetšinou obývána správcem statku, nikoliv jeho majitelem.
Pravdepodobne v souvislosti se stavbou zámku byl ve druhé ctvrtine 18. století, a to bud ješte za Paceliho života, nebo po roce 1734, kdy se držení Petrovic ujal hrabe Jan Jindrich z Bissingenu, barokne rekonstruován a rozšíren o sakristii a hranolovou vež s cibulovou bání zrejme již chátrající kostelík sv. Jakuba. Ve veži byla roku 1776 zrízena zvonice. Starší vchod v jižní stene byl zazden, nový vchod byl vystaven pod novou veží. Malý kostelní hrbitov byl nejpozdeji v této dobe obehnán zdí, a na ní instalovány ctyri kamenné sochy svetcu.
Ke druhé zásadní prestavbe kostela sv. Jakuba došlo v roce 1910. Byla provedena pécí hrabecího páru Arnošta Emanuela Silva Taroucy a jeho choti Marie Antonie Gabriely, která prikoupila k rozsáhlejšímu pruhonickému panství ješte petrovický statecek. Zámerem této rekonstrukce bylo dát kostelu opet gotickou podobu, již symbolizuje predevším štíhlý ctyrboký jehlan, který nahradil cibulovitou bán zakoncující kostelní vež.
Zbytkový velkostatek s pudou o rozloze približne 100 ha a celým komplexem hospodárských budov vcetne zámku byl prodán roku 1925 bývalému hospodárskému správci Petrovic Romanu Danerovi. V letech 1927–1929 nechal jeho bratr Zdenek Daner, majitel obcanské záložny ve Vršovicích, zámek opravit. Behem druhé svetové války byl statek Romanu Danerovi zabaven, v prvních mírových týdnech se sem však Daner vrátil.
Cást pozemku náležejících k petrovického statku byla po roce 1946 rozprodána, na další pude vznikl státní statek, do jehož vlastnictví prešel také celý zámecký areál.


Vyse uvedene souradnice vas dovedou k turistickemu rozcestniku v tesne blizkosti zastavky MHD.

Zde naleznete ukazatele na:
HOSTIVAR PREHRADA ... A Km
HOSTIVAR (EL. DRAHA) ... B Km
DOBRA VODA ... C Km
KRESLICE ... D Km
PRUHONICE ... E Km

Stage 1

Posunte se na souradnice:
N 50°02,(2D-B)(C+D)(2C-D)
E 14°33,(B-C)(D)(A+C+E)

ZDE HLEDEJTE VE VYSCE 2 M KRABICKU OD FILMU S KLICEM K NALEZENI FINALNICH SOURADNIC
Vylustete ciselny rebus a hura pro kesku!


For ENGLISH pleas contact me via my profile.

Additional Hints (Decrypt)

PM: Arzry ol olg geron :)
RA: Lbh qbag arrq vg :)

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.