Skip to content

Cesta na Jih Multi-cache

Hidden : 04/05/2007
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
3.5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Related Web Page

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Na uvedených souradnicích keš nehledejte!

Tato keška vás zavede do systému vápencových lomu na levé strane trati z Prahy- Smíchova do Rudné, ležící mezi vápenkou a lomy firmy Biskup - Kvis - Kotrba a železnicní stanicí Praha - Reporyje. Lomy byly na trat napojeny úzkorozchodnou tratí, která byla mezi lomy vedena ve štole.

Lomy na Požárech
Národní prírodní památka Požáry byla vyhlášena Magistrátem hl.m.Prahy 27.5.1982. Je tvorena opuštenými lomy podél pravého brehu Dalejského potoka na konci komunikace K Holému vrchu u Reporyj. Rozloha je 3,5 ha, nadmorská výška 330-340 metru.
Jámový lom Požáry I. je prístupný tunelem, novejší lom Požáry II. pak štolou z roku 1930. První z nich byl opušten pred první svetovou válkou. Jeho stávající tunel však sloužil k doprave vyteženého kamene až do ctyricátých let minulého století, kdy zde byla težba definitivne ukoncena. Zdejší vápenec byl velmi kvalitní a využíval se k výrobe cementu, vápna, k chemickým i sklárským úcelum. Odpad po úprave sloužil jako stavební kámen nebo šterk na silnice.
Profil pred prvním tunelem je ocíslován a serazen od nejstarších vrstev k nejmladším. Vrstvy oznacené císly 1-95 patrí ke kopaninskému souvrství, 96-158 k prídolskému (požárskému) a 159-163 k lochkovskému. Vrstvy 1-158 náleží k siluru, vyšší cást k devonu. Paleontologické výzkumy odkryly velké nalezište všech skupin fosilních organismu (zkamenelé zbytky tel živocichu a rostlin). Faunu tu zastupuje znacné množství motýlu vcetne deset ohrožených druhu, ve skalních stenách hnízdí ptáci. Negativne na tuto oblast pusobí postupné zarustání dna lomu plevelnými drevinami a pokracující težba v tesném sousedství.
Pri návšteve této jedinecné památky si nezapomente vzít pevnou obuv a pripravit se na možné prolézání mezi navalenými kameny ve štolách.
Národní prírodní památka Požáry byla na 27. mezinárodním geologickém kongresu zarazena mezi místa s nejvyšším stupnem svetového významu. Státu vznikly povinnosti k odpovídající úprave celého území a umožnní studia našim i zahranicním vedcum.

Pohybujete se v lomu budte tedy opatrní!!! Cestou k finálním souradnicím se zastavíte na dvou zastávkách, kde získáte dostatek indicií k nalezení kešky.
Doporucujeme vzít s sebou baterku, a upozornujeme zároven na možnost zašpinení se.
Samostatné rešení je velice snadné stací umet pocítat. Nekolik fotek je možno nalézt na techto stránkách

START
N50°01,769 E14°19,447
Na úvodních souradnicích jsou 4 cedule - pro Vás je duležitá ta nejvíce nahore - pozorne na ní spocítejte následující:

A = pocet znaku písmene A
B = pocet rádku
C = pocet písmen E

N50°01,AB5 E14°19,BC1

Presunete se na místo, ze kterého uvidíte nápis a letopocet, pomocí kterých se dostanete na další souradnice:

D = öd získaného letopoctu odectete 1229
E = pocet písmen v prvním slove plus 468

N50°01,D E14°19,E

Na techto souradnicích se nachází kovové schudky, pomocí nichž získáte finální souradnice

F = pocet prícek žebríku (pocítejte jen ty, které vedou z Vašeho pohledu nahoru - horní plošina se nepocítá, radeji se porádne podívejte pod nohy) +40
G = pocet pravidelných ctvercu roštu na vrcholu schudku + 128

N50°01,F2 E14°19,G

Ted již jiste víte, kterým smerem se máte vydat a tak Vás již ceká jen nalezení vlastní kešky.

!!!DULEŽITÉ UPOZORNENÍ: PRO NALEZENÍ CACHE NEJSOU POTREBA ŽÁDNÉ POMUCKY (napr. horolezecké,...) - NELEZTE PROTO PO SKALÁCH - NENÍ TO BEZPECNÉ!!!

7.cervna 2009 - POZOR, OPRAVDU ZVÝŠENÝ VÝSKYT KLÍŠTAT!!! Za cestu tam a zpet bylo z jednoho cloveka a jednoho psa vyklepáno cca 25 klíštat :o(

Prejeme príjemný a úspešný lov!

Additional Hints (Decrypt)

xázra

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)