Skip to content

<

Fackovske sedlo

Hidden : 04/08/2007
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Nachádzate sa na Fačkovskom sedle, ktoré tvorí prirodzenú hranicu medzi pohoriami Malá Fatra na severovýchode a Strážovské vrchy na juhozápade. Pomenované je podľa obce Fačkov, ležiacej pod sedlom severným smerom. Neďaleko sedla, na južných svahoch Reváňa pramení rieka Nitra. Na juhozápadne leží vrch Homôľka (1072), štvrtý najvyšší v Strážovských vrchoch. Na severných svahoch sa nachádzajú vleky a zjazdovky lyžiarskeho strediska.

Krabička Vás privedie na miesto s výhľadom na vrchol v našich končinách dobre známy, z každej svetovej strany viditeľný - KĽAK, kultový výhľadový vrch v Malej Fatre. Je obľúbený a hlavne veľmi pekný výhľadový kopec, ktorý sa majestátne týči nad Fačkovským sedlom. Vrchol je súčasťou Lúčanskej Fatry, ktorá tvorí južnú časť pohoria Malá Fatra. Kľak je poznať už z diaľky, keďže má veľmi špecifický tvar v porovnaní s okolitými kopcami. Ide o výrazný skalný masív, ktorý vyčnieva z ponad lesa a na pohľad zaujme už z väčšej vzdialenosti.

Z miesta je dobre vidieť aj Reváň (1204mnm). Značkované turistické chodníky, ktore vedu zo sedla na Reváň a ďalej na Kľak, sú obľúbené najmä v lete, nádherné sú však i zimné výstupy.

Fačkovské sedlo je zároveň jediným horským prechodom medzi Prievidzou a Žilinou. Priamo cez sedlo vedie hranica medzi týmito dvoma okresmi a súčasne medzi Trenčianskym a Žilinským krajom.

História krabičky: Kešku som adoptoval v jej 14 tich rokoch, kedy sa o ňu poctivo starali ownery KoBra a Ofelia. Za ich čias nazbierala 1465x FI, 9x DNF a absolvovala 5x údržbu. Nazbierala 5 FP. V galérii si môžete pozrieť screenshot pôvodnej stránky. Vďaka pôvodní ownery za túto staručkú kešku! Turrican_

 

Happy GEOCACHING!

Kešku prosím vráťte na jej logické miesto, trošku primaskujte - nech má aj ďalší kešer o zábavu postarané. Poškodenie, stratu, či plný logbook mi prosím hláste.

 


You are located on Fačkovské sedlo, which forms the natural border between the Malá Fatra mountains in the northeast and the Strážovské vrchy mountains in the southwest. It is named after the village of Fačkov, lying below the saddle in a northerly direction. Not far from the saddle, on the southern slopes of Reván, the river Nitra springs. To the southwest lies the Homôľka hill (1072), the fourth highest in the Strážovské hills. On the northern slopes there are lifts and slopes of the ski resort.

Final coordinates will take you to a place with a view of the peak in our region, well known, visible from every side of the world - KĽAK, the iconic lookout hill in Mala Fatra. It is a popular and especially very nice viewing hill, which rises majestically above Fačkovské sedlo. The peak is part of Lúčanská Fatra, which forms the southern part of the Malá Fatra mountains. Kľak is recognizable from a distance, as it has a very specific shape compared to the surrounding hills. It is a distinctive rock massif, which protrudes from above the forest and catches the eye from a greater distance.

From the locality it is good to see Reváň (1204mnm). The marked hiking trails that lead from the saddle to Reváň and further to Kľak are popular especially in summer, but the winter ascents are also beautiful.

Fačkovské sedlo is also the only mountain crossing between Prievidza and Žilina. The border between these two districts and at the same time between the Trenčín and Žilina regions lead directly across the saddle.

 

History of the box: I adopted cache at the age of 14, when she was honestly taken care of by the owners KoBra and Ofelia. During their time, she collected 1465x FI, 9x DNF and completed 5x maintenance. Obtain 5 FP. In the gallery you can see a screenshot of the original page. Thanks to the original owners for this old cache! Turrican_

 

Happy GEOCACHING!

Please return the cache to its logical place, disguise it a bit - let another cashier take care of the fun as well. Please report damage, loss or a full logbook to me.

Additional Hints (Decrypt)

[SK] Iryxl yvfgangl fgebz
[EN] Ovt qrpvqhbhf gerr

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)



Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.