Skip to Content

<

Kamencové jezero

A cache by Hanysek & Hanika Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 4/11/2007
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size: other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


CZ:

Kamencové jezero je jako prírodní útvar v Ceské republice jedinecné a ve svetovém merítku ojedinelé. Vzdálene podobný prírodní útvar je zatopený lom v Hromnici u Plzne.

Z geologického hlediska je predmetné území soucástí terciérní severoceské chomutovsko-mostecko-teplické pánve. Podloží pánve tvorí metamorfované horniny krušnohorského krystalinika, na nichž jsou uloženy tretihorní sedimenty miocénního stárí. Pro specifický charakter jezera jsou duležité uhelné partie. Horniny podložního souvrství se nepodílejí na genezi mineralizace. Nad nimi uložené horniny slojového pásma predstavují uhelné jíly a jílovité uhlí, ve vetší hloubce i sloje hnedého uhlí. Vesmes bývají tyto horniny impregnovány jemným pyritem. V míste, kde horniny vystupují k povrchu, dochází k oxidaci uhlí na oxyhumolit a pyrit se oxiduje na síran Fe3+ a Al3+. Tyto deje mají pro Kamencové jezero stežejní význam. Hnedouhelná sloj zasahuje severní cást Kamencového jezera.

V predmetném území byl nejvetší a nejdéle trvající místní kamenecný závod - od roku 1558 do poloviny 19.století. Vetšina historických pramenu dává pri vzniku Kamencového jezera do souvislosti nefunkcnost odvodnovací štoly kamencového dolu a existenci okolní bažiny. Vlastní pánev byla prevážne vytvorena dolováním a naplnena díky vysoké hladine spodní vody. Presná datace vzniku Kamencového jezera v dnešním rozsahu není známa, dle dosud známých pramenu je tato událost kladena do období mezi roky 1813 a 1815. Dále není jasné zda došlo k náhlému provalení nebo zda se jednalo o postupné naplnování.

V sousedství jezera se nacházejí rybníky otvické pánve, vzdálené od jezera jen asi 200 metru, tyto již mají zcela bežné složení vody. Již tohoto duvodu je Kamencové jezero zvláštností. Složitost a komplikovanost podmínek vzniku kamencové vody je hlavním duvodem zvláštnosti a jedinecnosti, nebot kamencová voda muže vzniknout pouze tam, kde vhodné geologické, geochemické, chemické a teplotní podmínky umožní celý proces vzniku kamencového ložiska v synchronnosti všech potrebných deju. Mimo to je nutné, aby vzniklé koncentrované kamenecné roztoky mely dostatek prostoru - pukliny, terénní deprese, vytežený lom, atp., kde by se po vytvorení príslušného roztoku mohly smísit a následne tam setrvat. Dále je zapotrebí stabilita prostredí, která zajistí stabilní podmínky pro udržení chemických charakteristik kamencové vody. Pro setrvání kamencové nádrže je rozhodující i velikost nádrže a dále její umístení v prostredí, které nepodléhá sesuvum. Izolace vzniklé nádrže, její nepropustnost s okolní vodou je další podmínkou existence Kamencového jezera.

Sezóna na Kamencovém jezere zacíná od pulky kvetna do pulky zárí.

Vstupné na koupalište:
Dospelí 40 kc denní
Deti (5 – 15 let) 30 kc denní
ZTP + pruvodce 30 kc denní

Ceník Kemp:
1 osoba 1 noc 35 kc
1 auto 1 noc 80 kc
1 stan 1 noc 150 kc
1 karavan 1 noc 300 kc
0 pes - nepovolen vstup
1 motocykl 1 noc 50 kc

Pro uznání logu musíte:
Zjistit chemické složení vody Kamencového jezera.
Být vyfoceni tak, aby za vámi bylo videt Kamencové jezero. (foto prilozte k logu)
Jaká je šíre jezera?

Odpovedi na mé otázky mi pošlete na email. Když bude něco v nepořádku budu vás kontaktovat.

EN :

Kamencove lake is a nature geological unit, rare in the Czech Republic and all the world also. An outlying natural geological unit like Kamencove jezero is Flood mine in Hromnice, near Plzen.

Kamencove lake is part of Northczech´s Chomutov´s – Most´s – Teplice´s basin. At the bottem of the basin are metamorphic rocks of crystaline, Paleozoic sediments, but none of them is mineralized. There is coal present, which oxides with the rocks on their way up to the surface. The coal begins to oxyhumolite and Pyrite´s oxidation makes Fe3+ and Al3+. This process is most important to Kamencove lake.

How was it made? There was one of the biggest Rock Factories from the year 1558 till the mid 19th century. The lake basin was made by mining and then was filled up by a high surface of ground water. We don´t know a Precise date when the Kamencove lake was made, although our sources believe it was 1813 – 1815. If it was done by a progressive fill up, or a sudden drown, we are not sure.

There are a Several Pohd´s next to Kamenocve lake (only 200 meters away) and their structure of water is normal. That´s another special thing here. But the biggest rarity is the difficulty of understanding the origin of the alum´s water, cause only the necessary geological, geochemical, chemical and temperature conditions to make the alum´s deposits. There is also no solution for – fifts, caves after mining, ground depressions and many another natural conditions, size, unporosity of the lake near a water source, anti – slide ground around lake.

Answer these questions to log :
(1) Find out the chemical structure of the Lake´s water
(2) How wide is the lake?
(3) take a photo with you and Kamencove lake Together.

Text those questions to my e-mail.

Season´s beginning From First half of may, till half of september.

Entrance Fee to Lido :
Adult 40 kc Per day
Children ( 5 – 15 years ) 30 kc Per day
ZTP + courier 30 kc Per day

Tariff Camp :
1 Person 1 night 35 kc
1 Car 1 night 80 kc
1 Teht 1 night 150 kc
1 Caravan 1 night 300 kc
0 Dog - no entrance
1 Motorcycle 1 night 30 kc

Additional Hints (No hints available.) 

Find...

1,203 Logged Visits

Found it 1,196     Didn't find it 1     Write note 5     Publish Listing 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 1,235 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.