Skip to content

Hradišt u Kadlína Traditional Geocache

Hidden : 04/15/2007
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

"Ty, kdo nejsi kuže líná, hned ted prijed do Kadlína."


Na kopci Hradišt (314 m.n.m.) stávalo v dobách Karla IV. opevnení proti loupeživým rytírum, a proto má rozhledna podobu strážní veže.
Vyrostla zde v roce 2006 spolecne s naucnou stezkou, a to na popud místního kronikáre Vlastimila Cecha (k 660. výrocí první zmínky o obci Kadlín).
Zajímavostí je, že sokl rozhledny je postaven z kamenu, které sem nanosili lidé z více ci méne vzdáleného okolí. V základech veže se nachází napr. opál z Tuniska darovaný vnuckou Emila Holuba ci kámen puvodem z Norska.
Lidé sem nanosili presne 189 kamenu. Vež je 20 metru vysoká a vystoupá se na ni po 56 schodech, po jejichž zdolání se nám rozprostre výhled na Ríp, Vrátenskou horu, Bezdez, Ješted a dokonce i na hrebeny Krkonoš.

Stavba trvala od cervence do zárí 2006 a vyžádala si cca 600 tis. Kc.

Otevírací doba je od dubna do ríjna mezi 9. a 17. hodinou.

Info o Kadlínu:
Za dávných dob zde bývala osada tkalcu a tkadlen, a tak nesla jméno Tkadlín. Se zánikem tkalcovství se jméno zmenilo na Kadlín, které je samojediné v naší republice.

Historicky nejcennejší budovou v obci je kostel Sv. Jakuba Vetšího se drevenou zvonicí. Ten je pripomínán již v roce 1384. Ve zvonici puvodne bývaly 3 zvony z let 1521 a 1531, ale behem svetových válek byly roztaveny kvuli výrobe zbraní.

Na kopci Hradišt (prímo u nynejší rozhledny) se do roku 1900 težil cedic.
Vedle težební jámy byl v roce 1911 postaven vodojem, který cerpal vodu z obecní studny hluboké 127 metru. Je stále v provozu, ovšem nyní cerpá vodu z vodovodu spolecného s okolními obcemi.

V obci se nachází i muzeum, ve kterém najdete expozice: venkovského kováre, selské techniky, motycek a polních plodin.

Odkazy:
- Kadlín
- co v Kadlíne? - prospekt 1
- sedm Kadlínských zastavení - prospekt 2

 

Cache: rozmery 13 x 6 x 8mm (0,5 litru)
Pri hledání není nutné lézt nikam do srázu!
 

Doprava:

parkování:

- kolem rozhledny vede nová asfaltová polní cesta (cyklostezka c. 009). Pro ty, kterým je divné, že cesta koncí uprostred polí, tak se juknete do mapy a zjistíte, že jsou zemedelcum zprístupnena všechna pole. Pokud by byla polnacka protažená až do konce, zacaly by po ní jezdit i autíckári, protože je mnohem kvalitnejší než stávající komunikace v okolí :-)

 

free counters

Profile for jendazmelnika

 

 

Additional Hints (Decrypt)

Mn orgbabibh mqv, cbq prcvpv, cebfíz eáqar znfxhwgr ng qybhub ilqeží

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)