Skip to content

<

Archandel Michael

A cache by Kim-11 Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 04/28/2007
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Prosím o opatrnost! V případě opětovného vymudlovávání již není kam přesunout a keši hrozí zánik.


Kult andělů strážců není v Čechách příliš rozšířen, přesto však není zcela neznámý. Nejčastěji se setkáváme s Archandělem Michaelem. Michael je jedním ze tří andělů stojících před trůnem Božím. Ve Zjevení svatého Jana je líčen jako velitel vítězných nebeských vojsk v bitvě proti Satanovi a jeho silám. Bůh ho poslal, aby vypudil Lucifera, který vedl vzpouru mezi anděly. Michael je zpravidla ztotožňován s „andělem Páne” Starého zákona, který byl ochráncem Izraele. Je také andělem, který přijímá duše zesnulých a váží je. Svátek má 29. září (nyní společně s Gabrielem a Rafaelem) a jeho kult vznikl na Východě, na Západ se začal šířit od pátého století. Mnohokrát se lidem zjevil, poprvé v pátém století na Monte Garganu v Itálii. Zjevení, ke kterému došlo v osmém století, zavdalo podnět k založení opatství Mont-Saint-Michel v Normandii. Je patronem bitev, bezpečnostních sil, výsadkářů, obchodníků, rentgenologů a odborníků na radioterapii, umírajících. Často je zobrazován s váhami, drakem či mečem.

Keš nás zavede na jedno z půvabných a stále ještě (snad i díky přízni nebes) klidnému místu, které je již od 13 stol. tomuto andělu – bojovníkovi zasvěceno.

Kostel sv. Michaela archanděla
Farní kostel sv. Michaela archandela je puvodne románská stavba s pravoúhlým presbytárem. (Pudorys zdiva ukazuje na puvod románský.) Pri kostele pripomíná se fara již ve 14. století a sám kostelík byl postaven nedlouho po roce 1274. Po silném požáru, k nemuž došlo patrne v letech 1484/85, byla stavba znovu obratem zastrešena Puvodní lod kostela má strmou strechu s vysokými štíty a malou vížkou. Stropy v kostele jsou ploché. Hlavní oltár je barokní se vsazeným novejším stredem. Drívejší otácecí tabernakl byl prenesen do sakristie.[tabernekel=v kat. církvi prostor (skrínka) k uchovávání posvecených hostií na hl. n. bocním, k tomu úcelu urceném oltári; ve strv. vetšinou v chórové nice (got. chrámy) n. na samostatném sloupku v knežišti.] Nad oltárem malý obraz archandela Michaela. Vítezný oblouk je polokruhový a po stranách bocní oltáríky se sochami rezanými Votockou a s tumbami z umelého mramoru. Západní cást lodi je rozšírená prístavkem, s nižší strechou. Mezi okny jižní zdi si lze povšimnout zazdené gotické kružby okenní. K severním boku byla pristavena sakristie a orátor. V predsíní barokní kríž s Kristem, který pravicí žehná, a mohli bychom zde najít i barokní mramorovou krtitelnici.
V originální drevené zvonici, stojící v rohu bývalého hrbitova, jsou zavešeny tri zvony. Na základe dendrochronologické analýzy známe rovnež datace drevených konstrukcí zvonice. Dubová vzperadlová zvonová stolice byla vyrobena roku 1551, nosné struktury plášte zvonice v letech 1642?43 . Relativne velké stárí obou konstrukcí bylo pomerne velkým prekvapením, nebot v literature je uvádeno, že zvonice vznikla v roce 1865 na míste starší stavby ze 17. století. Z 19. století tak patrne pochází pouze lucerna a deštení obvodového plášte zvonice.

Prameny: (visit link) (visit link) (visit link)

... a ješte pohádka pro malé kacery
Bulharská pohádka:

Jeden chudý clovek mel veliké trápení. V živote se mu nevedlo a ješte ke všemu nemohl ve vesnici najít kmotra pro svého nove narozeného synácka, další hladový krk v už beztak pocetné rodine. Vydal se tedy hledat kmotra jinam. Šel, kam ho nohy nesly. Cestou si ríkal, že nevezme jen tak ledakoho, kmotr musí být clovek spravedlivý, který nic nedá na jeho chudobu. Dvakrát potkal ruzné svetce (Pánaboha, Krista, Sv. Petra nebo další), ale odmítnul je, nikdo z nich nebyl dost spravedlivý. Do tretice potkal archandela Michaela a zaradoval se. Ten jediný bere duše bohatým i chudým bez rozdílu a všichni lidé jsou si pred ním rovni. Ke krtu dal nový kmotr chudasovi, otci novorozenete nebo prímo díteti, svému kmotrenci, moc lécit. Musel však dodržovat dohodnuté pravidlo – pokud uvidí archandela Michaela stát u hlavy nemocného, muže lécit, pokud ho spatrí v nohách postele, nemocný již patrí do moci kmotra a musí zemrít. Pomocí této živnosti chudý clovek zbohatnul. Behem své lékarské praxe ale jednou (nebo vícekrát) porušil dané pravidlo tím, že otocil lužko nemocného a zachránil mu tak život. Archandel ho za to káral a na vysvetlenou ho zavedl do místnosti (jeskyne), kde horelo mnoho svícek. Vysvetlil mu, že každá z nich patrí jednomu cloveku. Pokud svícka dohorí, clovek zemre. Vesnican chtel ukázat svou svícku a videl, že z ní zbývá už jen docela malicko. Prosil proto archandela, aby mu ji nastavil svící jeho syna. Ten se však rozzlobil, že ho žádá o podvod, prestože si ho zpocátku vybral práve kvuli jeho spravedlivosti. Archandel mu nakonec život prodlužuje nebo neprodlužuje, prípadne vesnican nastavuje svou svíci, aniž by o tom jeho chlebodárce vedel. Po nejaké dobe archandel Michael prichází pro duši vesnicana a ten umírá.

Asi si ríkáte, to prece známe. Skutecne, ceská pohádka, jak ji známe z Drdova autorského prepracování o Darbujánovi a Pandrholovi, nám poskytuje stejnou dejovou osnovu a také funkce jednajících osob jsou v podstate stejné. V ceské, ale i slovenské, polské a chorvatské verzi vystupuje Smrtka ci Smrták. U Srbu, Makedoncu a Bulharu je to archandel Michael.
(visit link)

Additional Hints (Decrypt)

pm: cybg
ra: srapr

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.