Skip to content

<

# 2 Alvarez / Postojná

A cache by Fukar Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 05/07/2007
Difficulty:
4 out of 5
Terrain:
3.5 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Série ALVAREZ adoptovaná od Dracconnis

POSTOJNÁ
Postojná (58K)


Ve skalní stěně Klokočských skal vzniklo velké množství větších i menších jeskynních dutin. Při žlutě značené stezce objevíte pseudokrasovou jeskyni Postojná (Amerika) v Zeleném dole, která je největší podzemním lokalitou v této oblasti a byla osídlena již lidem lužické kultury.

Vstupem do ní je 7 m dlouhý a 5 m široký výklenek, z něhož lze malým otvorem vstoupit do oválné, asi 10 m dlouhé chodby, rozšířené nahoře skalním stupněm. Celková délka jeskyně je 22 m.


ALVAREZ
Obrázek4.jpg
Dobrodruzi vyluštili zatím jen kousek deníku. Jen tolik, aby se mohli dle něj vydat na cestu. Zbytek vyluští během jejich cesty. Jen teď ale rychle vyrazit, neztrácet čas, nezpozdit se za druhými dobrodruhy ba naopak - spíše je předejít.

Souřadnice vás zavedou k jeskyni Postojná v Klokočských skalách. Můžete sem dojít třeba po žlutě značené stezce z Klokočských průchodů.
Na dohledání této keše však potřebujete indície opsané z keše " Rotštejn - Alvarez #1 ". Další indície získáte splněním těchto úkolů:

ALVAREZ    #2

1. úkol :
      Luštění deníku:

.-/-./..././/.--./-../-/---/-.../-./.-/../
/.--./---/-.-/.-./-./.-.-/-../---././/---././
/.--./.../-./.-/---//..--/.//..-/---//----/.-./
-./--/-..//...-/---/..../-.//---/..../.-/./
/.-./---/..--/--/./.-./-..//.--/../.--/-./.-/
-/../.-.-/-.-/--.-/----//---./../-/..//--/-../
.../../--/.//-.//-/-./--//-./...-/--.-/----/---/
--//..../..-././..-/-./..-./..//-../.-.-/../.-/
../..-./..//---./.../--/.//-/-./-.-//-.//..../
..-././..-/-./..-./..//---./.../--/.//-.../.../
-../..-/.//..//-...//..../-../.-././/..-/---/.../
-/-../.--./.-/--.-/----//--/../.../-/./----//..-/
---//.-/./-.-/-/./.-./--.-/----//---./.../--/.//
--/-../..././..-./..//.--./---/.../..-./-./-//
.-/-./..././/--/.-./.../-/.-/.//.--./.-./-../-.../
---/..-/.-.-/.//.-/-.//.../-/./.-/-./----//----/
.-./-./--/-..//.-/-./.--./../.../--.-//...//
.-.-/../.../..-./--.-//..../..-././..-/-./..-./
..//---/...-/.-./-./..--/./-.-//.-.-/../.../
..-./---//---././..-/.-/-.//--/-.//----/--.-/
...-/./---./../.-.-/..//.-.-/../.../..-./---//
-/---//---././/.--./.-./---//-.../-./...//
.--./../.../--/./.-/---//.--//---/...-/.-./-.
/..--/./-.-//.-.-/../.../..-./---//..-/-..././/
--/-.//----/--.-/...-/./---./../.-.-/..//
.-.-/../.../..-./---//-/---//---././/.--./
.-./---//-.../-./...//.--./../.../--/./.-/---//
....//---/...-/.-./-./..--/./-.-//.-.-/../.../
..-./---//-/.-./..//--/-.//----/--.-/...-/./
---./../.-.-/..//.-.-/../.../..-./---//-/---//
---././/.--./.-./---//-.../-./...//.--./../
.../--/./.-/---//..//-.-/-/./.-././/.-/-./--//
.--./---/--/---/..../..-./..//-...//.-/-./.../
..//..-/-./..-./.../..//.-.-/./.../-/.//
..--/-..././..-/./..-./..//---./.../--/.//
-/-./-.-/.//..--/.//.--./---/-/.-././...-/
-../---././--/.//--/../-/..//---./-./-.-/--.-/
.../..//..-./../.../-//.--./.-./-../-.-/
-./..--/.-/..//-.-/-/./.-./--.-//.-/./-../
.../-/-./..-././/.-/-.//..-/-./..-./.../
../--//.--./-../-/---/-.../-./.-/..//--/../-//
-..//..././...-/.//--/-../.../../--/.//
-./...-/--.-//.-/-./--//.../-/.-./-./..--/
.-.-/..//.--./---//.-.-/./.../-/.//.--./---/
-/.-././...-/.-/.//.--./---/-.-/--.-/.-/--.-//
-.../--.-/..-/-./-.../-./..-./..//-.//..-/
-./..-.//.-/-./...//.--./.-./---/.--./---/-../
.../-/./..-./..///

...-/..././/.--./---/-/.-././-.../-././/
-./.-/.---/-.././-/.//-./.-//.--/.--/.--//
.-/.-../...-/.-/.-././--..//./.../-/.-./.-/
-./-.-/-.--//-.-./--..///
2. úkol :

Vyluštění indícií v Sudoku.

sudoku.jpg

Návod na luštění stínového sudoku :
Vyplňte prázdná políčka tak, aby každá řada a sloupec a každé čtvercové pole 3 x 3 obsaho- valy číslice 1 až 9. Navíc těch 9 tmavě stínova- ných políček musí obsahovat číslice 1 až 9, stejně tomu musí být i u obou skupin devíti světle stínovaných políček.
Vaše indície jsou na:

      E 2     - vaše písmeno D =
      C 4     - vaše písmeno E =
      I 5     - vaše písmeno F =3. úkol :

Dozvíte se po vyluštění části deníku.4. úkol :

Dojděte na výchozí souřadnice !!! Proveďte úkol !!! Nezapomeňte s sebou vzít věc, bez které se neobejdete !!!5. úkol :

SOUŘADNICE:

    N   50°35.  (( A - G ) + ( H + F ))   ( D - H )  (( B - I ) + E )

    E   015°12.  (( D + G ) - ( D + C ))   ( G + F )  ( F + C )

Kontrolní součet všech patnácti číslic je 63
3 nalezená písmena převeďte podle stély (viz Alvarez #1) a použijte je v následujícím výpočtu jako X, Y, Z.


6. úkol :
SOUŘADNICE:

  N   50°35.  (( A - Y) + ( F + Z ))   ( X - H )  ( Y - I )

 E   015°12.  (( B + E ) - ( X + C ))   ( H + Z )  ( D - X )

Kontrolní součet všech patnácti číslic je 48


Celá série vás provede místy Českého ráje. Pamatujte, že jste v Chráněné oblasti a že jsou zde některé aktivity omezeny. Prosím, neničte přírodu, nevyrývejte žádné nápisy do skal. Je jich zde již takto dost. Některé z těchto nápisů jsou použité i v této hře, ale žádné jsme nevytvářeli!

      POZOR !!!
Listy průkazní.
V každém dalším pokladu bude připravené razítko.
Pokud chcete pokračovat v Alvarezově dobrodružství až do konce, napište do logu žádost o List Průkazní.
Můžete si o něj napsat i předem. Pošlu Vám ho mailem.

Polovinu LP pak cestou odevzdáte knězi Tuehezelovi, aby Vás propustil dál. Druhá polovina LP Vám zůstane na památku.


POZOR !!! POZOR !!!
V této keši najdete na zadní straně logbooku číslo. Opište si toto číslo, bude se vám hodit pro poslední díl ze série Alvarez.


" Alvarez potřebuje jen statečné a silné ! "

Pro Vás, kteří dokončíte tuto celou sérii, je připravena kolekce pamětních mincí. Podrobnosti se dozvíte na, Vám už dobře známé, webové stránce. CWG
CWG navrhla a vyrobila firma CWGland


# 1 Alvarez / Rotštejn
# 3 Alvarez / Opukové skály
# 4 Alvarez / Ztracená místa
# 5 Alvarez / Hruboskalsko
# 6 Alvarez / Kameny, veze a cisla


LegendyKdyby něco, volej.

Additional Hints (Decrypt)

nyrgf - xrgvgF - nmveoborarpvibebO - gF
cevfghc miepuh - raneunafvirec - vS
Yvfg Cehxnmav - cbfyh znvyrz

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)