Skip to content

Klostermannova cesta - Javorník Multi-cache

Hidden : 06/11/2007
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Krátká multicache v okolí Javorníku na Šumave. Oblíbeného místa ceského spisovatele Karla Klostermanna. 

Javorník je zarazen do oficiálních SOTA-OK vrcholu - Summits On The Air neboli Vrcholy v éteru.


Klostermannova cesta vede z obce Vacov pres Javorník, Nicov, Kašperské hory a koncí V Rejštejne. Cesta je v mapách znacena jako modrá. Série na této ceste zahrnuje nekolik  samostatných keší. Jediným bonusem této série je nádherná procházka po „strední Šumave“ a upomínková mapa s možností dolepení samolepek jednotlivých keší. 


Javorník

Obec Javorník leží na úpatí stejnojmenné hory vysoké 1066 m n.m. První zmínka o nem se dochovala z roku 1624. Již v 16.století tu však stávala skelná hut, pro kterou se pod vrchem Javorníku težil kremen. Ves v soucasnosti slouží prevážne k rekreaci. V zime pri dostatku snehu jsou zde v provozu dva krátké lyžarské vleky. Nálézá se zde pomník spisovatele Karla Klostermanna. Nejlépe zachovalým puvodním objektem ve vsi je roubený domek cp.29.

Kronika obce ve formátu PDF: http://www.javornik.cz/kronika.pdf
Kronika obce ve formátu HTM: http://www.javornik.cz/web_kro/kronika.htm

Oficiální stránky obce Javorník: http://www.javornik.cz/
Fotogalerie na stránkách: http://www.mija.cz/foto/

Trasa této multikeše vede po cásti naucné stezky Javorník.
Stezka má prírodovedne naucné zamerení. Na její trase se návštevníci mohou seznámit s prírodními i vlastivednými zajímavostmi Javornické vrchoviny. Nekterá stanovište se venují také ekologické výchove. 
Prístup k této stezce je z obce Javorník po silnicce, která vede k temeni vrchu Javorník s rozhlednou. Z nedávno znovu zprovoznené rozhledny je výhled do celých jižních Cech.
Zacátek naucné stezky je v sousedství rozhledny. Stezka má dva okruhy - první je 7,5 km dlouhý a druhý má délku 11 km. Kratší trasa obsahuje 16 zastavení osazených informacními panely, na trase delšího okruhu je umísteno 21 zastavení. Trasy stezky urcené pro peší návštevníky, jsou v terénu vyznaceny zelenobílými ochranárskými "psanícky". 
Zajímavosti na trase:
Vrchol Javorníku - Klostermannova rozhledna
Královský kámen - 1.059 m - na vrcholku najdeme balvanitá seskupení, je to velmi pekné vyhlídkové místo se skalní kaplí
Rostlinstvo Javornické vrchoviny
Mrazové zvetrávání - tvary vytvorené mrazovým zvetráváním na skalních výchozech
Rotundová kaplicka svatého Antonína Paduánského na svahu Javorníku nad stejnojmennou vsí, opet s nádhernou vyhlídkou do kraje

Spisovatel Karel Klostermann

Pomník KlostermannaJavorník a okolní krajinu casto navštevoval spisovatel Karel Klostermann (1848-1923). Situoval sem také dej rady svých románu a povídek. Byl iniciátorem myšlenky vybudovat na vrcholu Javorníka rozhlednu. V obci Javorník mužeme navštívíme jeho památník.
Karel Klostermann se narodil 13. února 1848 v hornorakouském Haag am Hausruck a zemrel 16. cervence 1923 ve Štekni u Strakonic. Jeho hrob najdete v Plzni.
Otec spisovatele pocházel ze statku v Dolních Hrádkách nad Smím a byl lékarem. Matka pocházela ze sklárské rodiny Abélé. Rodina se casto stehovala, a tak spisovatel prožil detství cástecne v Pošumaví, Sušici, Žichovicích, Kašperských Horách. Po vystudování gymnázia odešel Klostermann na prání otce do Vídne studovat medicínu, kterou však nedokoncil. Ve Vídni se stal redaktorem casopisu Wanderer, do této doby spadají i jeho spisovatelské pocátky. Debutoval nemeckými fejetony ze Šumavy v casopise Politik. Roku 1890 vydal v Plzni, kde ucil na nemecké reálce francouzštinu, vlastním nákladem tyto fejetony pod názvem Böhmerwaldskizzen /cesky Crty ze Šumavy/. Následovala drobná próza Rychtáruv syn. Roku 1891 dokoncil svuj snad nejkrásnejší román Ze sveta lesních samot, který byl pozdeji vydán v casopise Osveta a brzy i v prvním knižním vydání. 
Román Ze sveta lesních samot zachycuje Šumavu v její puvodní nedotcené podobe v polovine 19. století, pred zhoubnou podzimní vichricí 1870, která znicila rozsáhlé plochy šumavského polesí. Na pozadí románového deje realisticky popisuje život prostých lidí v pürstinské myslivne a jejím okolí, úmornou službu lesníku a težkou práci drevaru, jejich souznení i vecný zápas s prírodou.

Klostermann, jehož rodice byli šumavskými Nemci, cerpal své námety prevážne z tohoto prostredí.První své povídky psal nemecky, ale pozdejší díla byla psána již jen cesky. Za Nemce se nikdy nepovažoval a odmítal také Výtky o odpadlictví. Ve svých románech nikdy nevyjadroval národnostní nesnášenlivost.

Napsal na 160 ceských povídek a románu.
Nejznámejší romány a povídky z prostredí Šumavy jsou:
-Ze sveta lesních samot (1891)
-V ráji šumavském (1893)
-Sklári (1896)

Karel Klostermann v encyklopedii: http://cs.wikipedia.org/wiki/Karel_Klostermann
Obcanské sdružení Karel Klostermann - spisovatel Šumavy: http://www.sumavanet.cz/klostermann/
Další stránky o Karlu Klostermannovi: http://www.kklostermann.eu/

Pomník Karla Klostermanna na souradnicích: 49°08.313N, 013°39.836E

Zde zjistete kolik má Karel Klostermann na saku na zádech záhybu. Zjistíte tak hodnotu A (liché císlo). 

 

Kaple sv.Antonína Paduánskéhokaple

Naším dalším zastavením bude rotunda - kaple sv. Antonína Paduánského v obci Javorník. Kaple byla vysvecena 4.srpna 1940, poté, co došlo roku 1939 k odtržení Sudet. Hora Javorník se tehdy stala nejvyšší horou protektorátu Cechy a Morava. Zasvecení kaple sv.Antonínovi bylo zvoleno zámerne, proto aby bylo pripomenuto krestní jméno významného politika a státníka I.CSR Antonína Švehly (1873-1933).
Antonín Paduánský (1195-1231) byl portugalský mnich a teolog, pusobící ve Francii a Itálii. V roce 1232 byl svatorecen. V katolickém kalendári je svátek sv.Antonína uveden 13.cervna, a proto je každým rokem v nedeli po tomto datu na Javorníku pout. Motivy oken kaple zobrazují patrony Ceské Zeme a Pannu Marii. 

Kaple se nachází na souradnicích: 49°08.258N, 013°39.574E

Zde zjistete kolik písmen má nápis na zadní stene kaple uvnitr pod vitrážovým oknem. Zjistíte tak hodnoty BC (sudé císlo). U kruhové stavby je to podivné, ale urcite budete vedet kde hledat :-)

 

Ted už máte všechny indície a múžete vyrazit vzhuru k rozhledne.
Keš
se nachází v její blízkosti na souradnicích: 
N49°08. (B)(B+C)(A), E013°39.(A-B)(A)(A-B). 

Na míste samotném není moc kvalitní signál a tak v prípade potreby použijte nápovedu. Pri hledání prosím budte šetrní k prírode a tomuto místu. Pro odlovení keše není nutné nic rozebírat.

Klostermannova rozhledna

Zrejme nejvetší turistickou atrakcí v Javorníku je Klostermannova rozhledna na vrcholu Javorník (1066m n.m. ), z které je pri pekném pocasí možno prehlédnout skoro celou Šumavu. Javorník -rozhledna nejvyšší vrchol ždánovské vrchoviny leží prímo v centru Šumavy a rozhledna umožnuje výhled nejen po Šumave, ale i cásti jejího podhurí. Je videt hranicní hreben od severozápadního Ostrého, Polomy, Ždánidla, Poledník, bavorský Javor (Grosser Arber), Falkenstein, Roklan, naši Cernou horu až po jihovýchodní Trístolicník, Knížecí stolec a Klet v Blanském lese. K rozhledne se dostaneme z obce po ceste, na kterou se mužete vydat i s detským kocárkem, nebo po turistické znacce, což vám zebere necelých deset minut chuze od kaplicky sv. Antonína Paduánského.
Stavba rozhledny má zajímavou historii. Spisovatel Karel Klostermann, který si Javorník zamiloval, získal na pocátku 20.století nekolik svých prátel pro zámer postavit na jeho vrcholu rozhlednu. Když byly v roce 1914 dojednány poslední podrobnosti ohledne stavby drevené rozhledny, bylo jednání zmareno vyhlášením mobilizace Rakousko-Uherskem. V meziválecném období se aktivity ujala Kašperskohorská skupina Národní jednoty pošumavské. Nedostatek financí stále oddaloval stavbu. Ve spolupráci s Klubem ceských turistu v Sušici byla usporádána velká sbírková akce. Puvodní majitel pozemku kníže Schwarzenberk uvolnil bezplatne pozemek, dodal stavební kámen v lese a venoval 50% slevu na stavební dríví. Presto se zahájení stavby zpozdilo ješte o radou let, kdy probíhaly neúnavné prípravné práce. Konecne 21.cervna 1938 byla stavba zahájena. Ze trí projektu byl vybrán návrh mladého sušického stavitele Karla Houry. Z duvodu bezpecnosti a trvanlivosti rozhledny bylo upušteno od zámeru drevené stavby. Javornická rozhledna byla koncipována jako 18,5m vysoká vež ctvercového pudorysu. Symbolické pojetí obranné veže zapadalo do celkové atmosféry té doby, kdy byly urychlene budovány v pohranicních horách pevnustky a opevnení. Do východní fasády jsou uloženy opracované kvádry se jmény obcí, které je darovaly : Javorník, Nezdice, Strašín, Úbislav, Stachy a Sušice. Stavba byla dokoncena 28.srpna 1938 a celkové náklady na stavbu cinily 90.000.-Kc. Z financních duvodu nebyla bohužel vybudována chata, která mela sloužit pro obcerstvení a nocleh.
V roce 1939 došlo k odtržení Sudet, Šumava se ocitla v “reichu” a Javorník se stal nejvyšší horou v protektorátu Cechy a Morava. V dobe okupace byla vež obsazena nemeckými vojáky, kterým sloužila jako protiletadlová pozorovatelna. Pametní deska byla tajne, ješte pred obsazením, odstranena, uschována a na rozhlednu znovu instalována po jejím znovuotevrení .
Postupem let, okolní stromy rozhlednu prerostly a ke konci 20.století prestala plnit svuj úcel. Také technický stav se zhoršoval.

rozhlednaV polovine roku 2001 byl skupinou nadšencu založen Nadacní fond Karla Klostermanna, jehož úcelem bylo iniciovat znovuzprovoznení rozhledny. Vzhledem k ochrane prírody, nebyly okolní stromy pokáceny, ale bylo rozhodnuto o zvýšení celé rozhledny nad úroven lesa.
Rekonstrukce a prístavba byla zahájena v zárí 2002 a rozhledna byla slavnostne otevrena 5.cervence 2003.

Kóta: 1089 m n.m.
Kraj: Jihoceský
Typ stavby: Kamenná rozhledna
Otevrení: 28.08.1938
Výška rozhledny: 39.6 m
Nejvyšší vyhlídková plošina ve výšce: 30.0 m
Pocet vyhlídkových plošin: 2
Pocet schodu: 197

Rozhledna prístupná sezonne, vetšinou od kvetna do listopadu
Otevírací doba však bývá vždy pro aktuální mesíc vyvešena na veži. 
Letos bude v léte otevreno od pondeli do pátku 10:00-12:00,13:00-16:00 a o víkendu 9:00-18:00 hodin. 
Za nepríznivého pocasí je rozhledna uzavrena.
Pred návštevou se doporucuji informovat na tel. císle 607 835 117, které je uvedeno na rozhledne. 

Z vlastní zkušenosti velice doporucujeme vyšlápnout 197 chodu. Ten rozhled opravdu stojí za to. 

Rekonstrukce rozhledny na www: http://www.javornik.cz/staba-rozhledny/stavba.htm

Alternativní zpusob získání indícií v prípade jakéhokoliv problému.
Použijte prosím tyto alternativní zpusoby získání hodnot A, B a C jen "v krajní nouzi". Stejne nejkratší cesta na vrchol vede kolem Klostermannova pomníku i kaplicky a tak si cestu nijak nezkrátíte :-).
Pro ty, co by si nebyli jisti záhyby na Klostermannove saku :-) zde uvádíme další možnost jak získat hodnotu A. Když dojdete na souradnice 49°08.167N, 013°39.754E budete stát pred jedním z nejzachovalejších objektu v obci. Pod cedulkou "Kulturní památka" najdete dvouciferné císlo (pozor není to císlo popisné). Když sectete jednotlivé ciftry dostanete práve hodnotu A.
V prípade, že by nebylo možné z jakéhokoliv duvodu spocítat pocet písmen v nápisu na zadní stene kaple provedte cifraci celého data vysvecení kaple a výsledek vynásobte hodnotou A. Výsledkem pak bude dvouciferné sudé císlo BC.

Nezapomente si vytisknout na památku samolepku pro vlepení do mapky. 

Pro tuto keš je tato samolepka:

Samolepka Javorník

A takto vypadá mapka k sérii, kterou si také můžete vytisknout:

Bonusová mapka

Keše v sérii:

Souhrnný podrobný popis jednotlivých míst na ceste naleznete zde.


Podle WWW pocítadla jste pocitadlo kešer, který si prohlížel tento listing

Additional Hints (Decrypt)

cbq iryxlz cybpulz xnzrarz zrge n chy bq xnzrar f zbqebh fcvpxbh fzrerz x ebmuyrqar, cevxelgr wruyvpvz n xnzral

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)