Skip to Content

<

Mesicni kamen

A cache by MichalS & Flower Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 06/21/2007
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size: small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

The cache is NOT at the above listed coordinates


Po nárocném rešení THE CACHE IS OUT THEREKryštofa 7 incident, která se odehrávala prevážne v kancelári u pocítace jsem se tešil na další akci. Tajne jsem doufal, že se bude jednat o práci prevážne v terénu. Komu by se porád chtelo sedet u pocítace :-). Bohužel žádný takový prípad nepricházel. Z nudy jsem dokonce uklidil celou kancelár a prerovnal archiv. Prošel jsem si pro pripomenutí jak vyrešené prípady, tak i ty odložené v nadeji, že snad neco zajímavého objevím. Ale nic. Z nudy mi vytrhlo až zaklepání na dvere.  Stál za nimi poslícek s poštou. Zaradoval jsem se v nadeji, že v pošte snad neco zajímavého najdu. Moje radost však netrvala dlouho. Poslícek mi podal pouze nové císlo casopisu "Alien´s files", který jsem si nedávno predplatil. Ani jsem ho nechtel predplácet, takový divný casopis, ale nakonec jsem se nechal premluvit. Nebyla tehdy ve me síla vzdorovat tomu doternému chlapíkovi, který ho nabízel. Uvažoval jsem o tom, že predplatné hned zruším, ale nejak nebyl cas. Musím priznat, že dnes jsem byl i za nej vdecný. Alespon nejaká zábava. Uvaril jsem si kafe a zacal listovat casopisem. Bylo to, jak prohlížet 100 let starý archiv. Samé již dávno vyrešené veci, podané jako ta nejvetší senzace. Zbytecne vyhozené peníze ... . Pomalu zacínám nad casopisem usínat, když mi z letargie probral na první pohled nenápadný clánek. Nejprve jsem myslel, že ho jen letmo prelétnu ocima a otocím stránku, ale neco mi donutilo se do nej zacíst. 

 

MENHIR „MESÍCNÍ KÁMEN„ NA JAVORNÍKU

Menhir - Mesícní kámen - západní stranaMesícní kámen se nachází v Javornické hornatine, která je spíše ješte predhurím skutecné Šumavy než Šumavou samotnou. Když se vydáte od Javorníku smerem k Zuklínu budete míjet rozcestí s dalším umele posazeným kamenem. Není to nic zvláštního. Tento kámen sem zasadili fašisté když zde za 2. svetové války staveli okolní silnice. Když pujdete z druhé strany od Zuklína k Javorníku dojdete také na rozcestí cest. Zde je orientacním bodem kamenný kríž postavený také za 2. svetové války. Nedaleko odtud je pak na rozhraní lesa a louky nádherná severní vyhlídka do okolní krajiny. Mesícní kámen se nachází práve mezi temito rozcestími cca 150 m od silnice spojující Javorník se Zuklínem, Podzuklínem a pres další vesnicky až se Sušicí. Javornická hornatina je nádherný kousek Šumavy. Clovek zde muže chodit celé hodiny, aniž by potkal živou duši. Proste kraj jak stvorený pro mysticno a mystické objekty všeho druhu.

Mesícní kámen sice vypadá zvláštne, ale trvalo nejakou dobu než byl vysloven názor, že se jedná o skutecný menhir. Kámen prošel nekolika psychotronickýmy pruzkumy, vystrídalo se u nej mnoho psychotroniku a osob zabývajících se temito objekty. Menhir témer není zvetralý, což je dáno kvalitou vyvreliny. Pudorys je obdélníkový, spíše se blíží ctverci, címž se vymyká od klasicky tvarovaných menhiru. Nemá ani oblý ani špicatý vrchol. Jeho vrcholem je ostrá hrana po jeho celé délce. Má dve svislé strany a druhé dve strany jsou válcovité plochy se shodným zakrivením jež se protínají ve vrcholové hrane. Jeho výška asi 1,8 metru není z hlediska funkce megalitu rozhodující. Ctverhranná geometrie má však, narozdíl od výšky, svuj vliv na funkce menhiru. Napovídá tomu i rozdílné kvantum vyzarování energie, které bylo zjišteno psychotroniky - napríklad pružinou nebo dalšími prístroji. Stejne jako v jiných menhirech, se zde setkává zemská i kosmická energie, která se v nem transformuje. Každá strana vyzaruje TREK v kladné polarite, ale v jiné úrovni. Bez ohledu na polaritu pusobí jižní strana svým zárením na cloveka pomerne agresivne nebo probouzí vlastní agresivitu proti sobe samému. V blízkosti jižní strany lidé vlivem pro ne nezvyklých vibrací pricházejí o cást životní a sexuální energie a také o sílu cerpanou z kosmu. Naopak psychotronické schopnosti jsou na této strane posilovány. Západní strana odebírá cloveku negativní a pesimistické myšlenky. Tak lze aspon vyložit automatické kresby, které byly v souvislosti s kamenem nakresleny. Kámen vyzaruje silne smerem vzhuru, a to velmi vysoko. Že by byl tento paprsek též nosicem informací? A komu by byly urceny? Tak jako jiné kameny má i menhir ochranný obal. Jen cca 20 cm od povrchu. Není to však obal jediný. Pri vyšetrování kamene automatickou kresbou bylo zjišteno, že kolem kamene se nachází ješte dve další ochranné válcové plochy o polomerech cca 20 a 500 metru. Pri podrobném zkoumání první z nich byla nalezena a vytycena záporná kruhová cára ve vzdálenosti 19,60 metru. V blízkosti jsou ješte další kameny mající TREK, které mohly tvorit s velkým menhirem systém. Nekteré se zdají být povaleny, jiné premísteny a o tvaru prípadné kamenné stavby mužeme pouze spekulovat. V souvislosti s kamenem by bylo možné mluvit také o magnetické odchylce a rušení signálu VKV. Mnohem duležitejší je ale jeho funkce.
To, že kámen funguje coby menhir, potvrzuje i ley smerující k vrchu Kustrý, cestické Kalvárii, poustevne u Zlešic a menhiru u Peckova. Na další prímce leží známé šumavské hory Javomík a Churánov a poslední koncí na návrší u Žihobcu, na jehož svahu se v léte 1994 objevili první kruhy v obilí na Šumave. Linie však byla zjištena pred vznikem techto kruhu, ale spojitost s nimi není vyloucena. Na západní strane je do menhitu vytesán obrazec pripomínající vzdálene pulmesíc. Tento obrazec disponuje zretelne vyšší energií než ostatní partie a má tedy s nejvetší pravdepodobností zvláštní úcel. Mohlo by to být zarízení ke snímání obrazu okolí nebo jinému monitorování? Ve smeru obrazce , tedy na západ se nachází Sušicko, které zahrnuje oblast výskytu piktogramu mezi Podmokly, Zichovicemi a Zihobci. V dobách, kdy tu nebyl les, musela být mezi temito místy prímá viditelnost. Podobný obraz je na menhiru Zakletá dívka z Brezna, ketrý se nachází na zahrade žateckého muzea. Další z menhiru Zakletý mnich u Drahomyšle má oko také na západní strane, ale narozdíl od javornického menhiru velice nízko nad zemí. Klobucký Pastýr má oko pod vrcholem,  pro zmenu na severozápadní strane. Zretelné oko na západní strane je i na Gibonu I v kounovských radách. Proc má vetšina menhiru v cechách natocana svá oka „kamery“ na západ? Melo to nejaký duvod? O tom mužeme pouze spekulovat. Vratme se však k javornickému menhiru. Jeho funkce byly také testovány pomocí vln alfa (touto metodou lze myšlene vstupovat do míst, vecí i bytostí...). Podle popisu psychotroniku se nedalo z pocátku dostat dovnitr. Jakoby je kámen testoval. Po urcité dobe zadržující síla prestala pusobit a oni se ocitli v hornine. Poté probehla mentální komunikace mezi kamenem a psychotroniky. Kámen nejprve odpovedel kladne na otázku, zda fungoval jako spojovací zarízení. Na dotaz ohledne obrazového snímání a záznamu krajiny a událostí prišla tato odpoved: "Ano, delal jsem to kdysi, ale už dlouho ne a vše jsem zapomnel." Na jejich naléhání, aby jim "promítl" alespon to málo, které mu v pameti zustalo, se dlouho zdráhal. Nakonec se ale obraz objevil. Byl jím cernobílý portrét vousatého a vlasatého muže. Záhy ho vystrídal jiný a v rychlém sledu probehlo asi pet takovýchto tvárí. Menhir si proste vzpomnel na ty, jež vídal nejcasteji, druidy, kterí se o nej starali. Potom prišly neznámé symboly a nakonec prece jen obraz s kuželovitým kopcem, na jehož vrcholu stál menhir, a vedle nej muž bíle oblecený . Z kopce dolu vedla cesta a podle ní staly ctyri další menhiry se šikmo vyhnutými vrcholy. Pri testování byla vedena i rozmluva s duchem kamene, který potvrdil možnosti spojení a doplnil ješte funkci lécebnou.
Pokud se pokusíme shrnout výsledky všech šetrení, jeví se úcel a vlastnosti tohoto kamenu ve dvou rovinách. Jedna z nich predstavuje funkce využitelné clovekem, tedy lécení, mentální spojení s jinými místy a obstarávání vizuálních a myšlenkových informací. Pokud byla v kamenu obrazová informace, bylo možné ji prohlédnout u nej nebo na dálku z jiného energetického místa na nekteré ze spojovacích linií. Co mohlo být duvodem pr takovéto monitorování? Zda se blíží neprítel? Jestli jsou správne vykonávány verejné práce? Nebo chování lidského pokolení podle pokynu? Spojení menhiru totiž nebylo jen horizontální, ale i svisle vzhuru. Informace, ale také dotazy a opacným smerem odpovedi na ne, které menhir sbíral a uchovával, mohl také predávat.  Pokud ne mimo Zemi, tedy aspon hodne vysoko nad ni. Staletí formovala i osobnost menhiru. Byl pro lidi symbolem vecnosti a pocit symbolu se stal i jeho vlastní potrebou. ProtiMenhir - Mesícní kámen - východní strana neprátelským lidem se musel chránit, vytvoril tedy ochranné plochy, které rozpoznaly a hlásily úmysl blížícího se cloveka.
Možná, že jeho pamet nezmizela, jenom se dostala do jiného bodu casové spirály. Až se opet ztotožní s naší polohou na ní, dovíme se od nej to, co máme vedet. A budeme se to umet dovedet. Takový názor na smysl a charakter menhiru muže vypadat nadnesene a "obycejný" kámen muže vzbuzovat pochybnosti. Pockejme však ješte s úsudkem, než menhiry napíší své další kapitoly.

Clánek byl zpracován na základe úryvku z knihy „Místa pusobení“. Kdo se chce dozvedet o menhiru a dalších mystických místech více doporucujeme mu si tuto knihu precíst.

S každým slovem ve me rostl dojem, že jsem neco podobného nedávno videl pri prerovnávání  archivu mezi nevyrešenými prípady. A najednou mi to seplo. Rychle se zvedám a jdu k archivu. Chvíli ho prohledávám a za pár okamžiku už držím v ruce obálku. Archiv sice vypadá jako pred úklidem, ale to nereším. Možná ho zase nekdy srovnám :-). Ted mi už ale myšlenky beží jiným smerem.  Zasedl jsem zpátky ke stolu. Z obálky vysypal pár popsaných fotek a slepou mapu s nejakými nápisy. Mapa sice ukazovala nejaké místo, ale takových míst muže být na svete milión. Mapa nebyla nijak popsaná a  tenkrát se nepodarilo nic dalšího zjistit. Proto byla založena do archivu. 

Kríž na Zuklínem
Vyhlídka nad Zuklínem Kámen na rozcestí
Mapa

Dnes je ale situace úplne jiná. Podle popisu místa v clánku jsem si ihned ve vyhledávaci na  internetu našel mapu popisovaného místa a okamžite ji poslal do tisku. Když vyjela z  tiskárny priložil, jsem ji na starou mapu z obálky a prosvítil. Obe mapy na sebe perfektne sedly. Nic dalšího jsem v kancelári zjistit nemohl. Bylo jasné, že musím vyrazit prímo na místo. Naházel jsem tedy všechny podklady vcetne casopisu, mapy, dalekohledu, buzoly, pocítacky, tužky, GPS-ky, ... do tašky a vyrazil na parkovište k mému autu. Hnala me touha vyluštit vzkaz z fotografií a prozkoumat Mesícní kámen na vlastní oci. Co asi skrývá ...? Najdu další dukaz o kontaktu... ? Uvidíme ...!

 

Verifikace souradnic:
Asi nemá cenu dávat sem verifikaci souradnic pres PC a tak zde uvádíme pouze kontrolní soucty:
- soucet všech císel v souradnici N je 28 a v E je 35, dohromady tedy 63. 

Zdroj: 
internet, kniha Místa pusobení a informacní tabule

 


 
Podle WWW pocítadla jste pocet prístupu  kešer, který si prohlížel tento listing

 

Podekování patrí mé sestre za pomoc pri grafickém zpracování fotek. Díky moc.

Additional Hints (Decrypt)

Cbq cybpulz xnzrarz h fgebzh ppn qin zrgel bq iryxéub xnzrar

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

210 Logged Visits

Found it 192     Didn't find it 3     Write note 8     Temporarily Disable Listing 1     Enable Listing 1     Publish Listing 1     Owner Maintenance 4     

View Logbook | View the Image Gallery of 32 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.