Skip to content

Spionem v Josefove 1 Multi-cache

Hidden : 06/21/2007
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Related Web Page

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Josefov

[CZ] Stante se na chvíli špionem v pevnosti Josefov!

[EN] Become a spy in the fortress Josefov


JOSEFOV

[CZ]

Doporučené parkoviště pro sérii Špionem v Josefově: N 50° 20.249 E 15° 55.494. Pozor, toto parkoviště se nachází u vstupu do podzemních chodeb v Josefově, od tohoto samotného pokladu je necelý kilometr daleko.

Před vlastním lovením pokladů doporučuji si přečíst alespoň trochu popis Josefova, který je uveden u bonusového pokladu série Špionem v Josefově – viz. níže. Dozvíte se alespoň pár informací o Josefovu.

A teď k samotnému pokladu:

Jak asi každý ví, Josefov je pevnost. A říkalo se o ní, že je to dokonce nedobytná pevnost... A pokud chcete takovou pevnost dobít, musíte zjistit informace o pevnosti. Ty ovšem byli přísně tajné...

V Josefově koluje pověst, že tesař Ignác Pábil stihl kopii plánů někde ukrýt a plánek úkrytu rozdělil na čtyři díly, které zakopal do mrtvých schránek. A aby nezapomněl, kam je zakopal, poznamenal si jejich umístění tajnou šifrou. A protože jako jeden ze stavitelů znal pevnost velice dobře, napsal si i pomůcku, pomocí které můžete najít i vy tyto plány.

Tento poklad je součástí série Špionem v Josefově. Součástmi této série jsou tyto poklady:

  • Špionem v Josefově 1 – Korunní hradby GC13TD1
  • Špionem v Josefově 2 – Východ GC13TDJ
  • Špionem v Josefově 3 – Západ GC13TDK
  • Špionem v Josefově 4 – Město GC13TDP
  • Špionem v Josefově 5 – Bonus GC13TDQ

A teď jak zjistíte, kde je první mrtvá schránka s částí mapy? Tohle zbylo po Ignáci Pábelovi:

Nezapomeňte si vyzvednout část mapky, kterou budete potřebovat k bonusovému pokladu Špionem v Josefově 5.

N 50° 20.(A) (D) (B) E 015° 55.(A) (C) (C-1)

POZOR 29.10.2022 ZMĚNA VÝPOČTU
Indície zůstávají stejné, mění se vzoreček!

Finálka se sice nachází na nepříliš frekventovaném místě, kde by vás většinou neměl nikdo vidět, ale by náhodou někdo byl v blízkosti, vyčkejte s odlovem, ať keš chvíli vydrží.

1) N50 20.628 E15 55.381 A = (Počet písmen pod erbem / počet oken pod erbem)

Korunní brána. Nacházíte se na místě, kudy vstupujete do Korunních hradeb. Zde kdysi stávala Korunní brána. Kde to je snad dost zřetelné. Tato brána je ze všech 4 bran, které v Josefově byly, nejlépe zachovaná – zbyl z ní alespoň pěší průchod. Při průjezdu branou uvidíte na stěně i erb Josefova s nápisem, na který se ptáme.

2) N50 20.621 E15 55.621 B = (Počet otvorů (oken a "dveří") v průchodu ve stěně směrem k řece)

Průchod ke shromaždišti č. XVIII. Cesta zde prochází skrz opevnění podél řeky Labe. Řeky Labe a Metuje zde byli upraveny a soutok byl posunut o několik set metrů dále. Korunní hradby měly bránit stavidla na Labi a Metuji, kdy během obléhání se řeky zahradily, voda stoupla a zaplavila předpolí, kvůli lepší obraně Josefova.

3) N50 20.586 E15 55.472 C = ((Číslo cedule NS (arabské) / 5) + 3

Cedulka NS. Zde si můžete na ceduli Naučné stezky po stopách bojů 1866 krom zjištění indície, přečíst něco o Korunních hradbách a pevnostním dělostřelectvu.

4) N50 20.933 E15 56.212 D = (Počet osob na kříži)

Křížek na Brdcích. Možná si říkáte, kam vás ženu, co má tahle zapadlá díra společného s pevnosti? Asi se to nezdá, ale zde stávala Reduta Brdce – předsunutá pevnůstka, která měla chránit zdymadla na Labi a Metuji. Bohužel z ní už moc neuvidíte. Část je zavezená skládkou odpadů a část je využitá na zahrádky. Naproti přes cestu uvidíte jen zbytek pevnostního valu.

A jak to bylo ve skutečnosti?
Samozřejmě o mrtvých schránkách ani o schovaných plánech jsem si vše vymyslel. Ovšem Ignác Pábil skutečně existoval a byl odsouzen za přechovávání plánů pevnosti. To i další informace o Josefově a pár fotek o Josefově se dozvíte na stránce bonusového pokladu Špionem v Josefově 5 – Bonus (GC13TDQ) http://www.geocaching.com/seek/cache_details.aspx?guid=c679e9aa-d313-40d3-ac96-5e5424c36ca4


Ověření finálky:

GeoCheck.org

[EN]

Recommended parking for series spy in the fortress Josefov: N50 20.249 E15 55.494. Attention! Parking is a far away from this cache near the entry to undergrounds fortifications way. From the cache is about 1 km away.

I recommended read some information about Josefov in links in Spy in the fortress Josefov 5.

About Cache:

Josefov is the fortress. It was said, that Josefov was safe fortress. And if somebody want to capture this fortress, he must discover information about fortress. But plans about fortress is secret.

In Josefov story goes the round, that carpenter Ignac Pabil. Pabil had a copy of plans and this plans hided. And plan of hiding place divided into four sections, which dig into boxes. So as didn't forget, he written down secret code, where is this plan. You must find this secret code!

This cache is component of series Spy in the fortress Josefov:

Spy in the Fortress Josefov 1 – Roayal walls GC13TD1

Spy in the Fortress Josefov 2 – East GC13TDJ

Spy in the Fortress Josefov 3 – West GC13TDK

Spy in the Fortress Josefov 4 – Town GC13TDP

Spy in the Fortress Josefov 5 – Bonus GC13TDQ

Don't forget take away part of map, which you will need to bonus cache Spy in the fortress Josefov 5.

N 50° 20.(A) (D) (B) E 015° 55.(A) (C) (C-1)

Attention! 29.10.2022 Change of calculation!

1) N50 20.628 E15 55.381 A = (Number of letters under heraldry / number of windows under heraldry) Roayal port.

2) N50 20.621 E15 55.621 B = (Number of windows in passage)

3) N50 20.586 E15 55.472 C = ((The number of schedule of educational footpath (arabic) / 5) + 3

4) N50 20.933 E15 56.212 D = Numbers of men on crucifix

And how was in the true?
About boxes with plans I was think up. But Ignác Pábil in reality true existed! He was condemend to the gallows for secretion of plans of fortress.

This and another information about Josefov and some few photos you may see on the page with cache Spy in the fortress Josefov 5 – Bonus (GC13TDQ) http://www.geocaching.com/seek/cache_details.aspx?guid=c679e9aa-d313-40d3-ac96-5e5424c36ca4 Ohodnoťte mou kešku: / classify my cache:


Additional Hints (Decrypt)

[CZ]Cgnpí bolqyí [EN]Oveqf ubzr

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)